Пошук

ПРОФЕСОР А.М.ЛОМАКОВИЧ – РЕКТОР АКАДЕМІЇ

Нормативною основою цієї знакової події в житті колективу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка став наказ ”Про організацію виборів ректора“, виданий 30 березня 2015 року відповідно до ст.42 Закону України ”Про вищу освіту“, Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, розпоряджень голови Тернопільської обласної ради від 19 вересня  і 21 листопада 2014 року, рішення конкурсної комісії на заміщення вакантної посади ректора академії від 12 березня 2015 року, розпорядження голови Тернопільської обласної ради від 19 березня 2015 року ”Про проведення виборів ректора Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка“.

Вибори ректора були призначені на 21 квітня 2015 року. Створено організаційний комітет із проведення виборів і виборчу комісію для проведення голосування з виборів ректора академії.

Організаційний комітет очолив ветеран навчального закладу, старший викладач кафедри теорії і методики технологічної освіти та інформатики О.П.Ємець. З ним в оргкомітеті працювали кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри гри на музичних інструментах і вокально-хорових дисциплін О.Г.Легкун, проректор з навчальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент М.Б.Боднар, проректор з адміністративно-господарської роботи А.А.Соляник, директор педагогічного коледжу, кандидат технічних наук Н.В.Бабій, секретар кафедри української мови і літератури О.Г.Адашинська, голова студентського парламенту Сергій Колісецький.

До складу виборчої комісії увійшли декан філологічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент В.Г.Мазурок (голова), кандидат педагогічних наук, декан педагогічного факультету, доцент Л.І.Врочинська, кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови і літератури, доцент О.В.Василишин, старший викладач кафедри теорії і методики технологічної освіти та інформатики Ю.Г.Цимбалюк, заступник директора педагогічного коледжу О.О.Камінська, начальник навчального відділу академії О.Н.Петровський, завідувач гуртожитком М.П.Джегур, студентка педагогічного факультету академії Дарія Бондар і студентка педагогічного коледжу Ірина Петричук.

Для участі у виборах ректора академії організаційним комітетом була визначена квота представників із числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а спільно зі студентським парламентом – квота із числа студентів по факультетах академії та педагогічного коледжу. Вибори представників були проведені до 9 квітня 2015 року. Згідно із квотою штатні працівники академії, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками, делегували для участі у виборах ректора 35 представників, студенти академії та коледжу – 53 особи. До участі у виборах запрошувалися всі штатні науково-педагогічні та педагогічні працівники академії та педагогічного коледжу.

Кандидати на посаду ректора Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка – в.о.ректора академії, професор А.М.Ломакович, кандидат історичних наук, доцент Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка О.М.Петровський, доктор педагогічних наук, професор Тернопільського НЕУ Ю.А.Щербяк – мали змогу зустрітися з науково-педагогічними і педагогічними працівниками, студентами академії і коледжу, адміністративно-технічним персоналом навчального закладу. Напередодні виборів О.М.Петровський свою кандидатуру зняв.

На виборах ректора академії, що відбулись у присутності спостерігачів 21 квітня 2015 року, бюлетені отримав 341 чоловік із 349 занесених до списків виборців. У бюлетені для голосування були внесені кандидатури А.М.Ломаковича та Ю.А.Щербяка. За підсумками голосування, А.М.Ломакович  набрав 316 (90,45 %) голосів, Ю.А.Щербяк – 21 (6,2 %) голос. Три виборці (0,9 % ) не підтримали жодного кандидата, один бюлетень (0,24 %) виявився недійсним.

Більш ніж переконлива перемога кандидата фізико-математичних наук, заслуженого працівника освіти України, почесного академіка АН ВШ України, корінного кременчанина і почесного громадянина м.Кременця, професора А.М.Ломаковича – закономірна й обумовлена низкою об’єктивних факторів.

Насамперед, найпереконливішими агітаторами за кандидатуру професора А.М.Ломаковича виступили його харизматична особистість і вагомі результати двадцятирічної діяльності на посаді керівника навчального закладу. Як для керівника вищого закладу освіти, для нього характерне поєднання стратегічної далекоглядності і послідовності з тактичною гнучкістю та динамікою у прийнятті і реалізації рішень. Модель його управлінської діяльності чітка, ефективна і зрозуміла для очолюваного ним колективу: визначення стратегічної мети; розробка алгоритму її досягнення; мобілізація команди на відповідальне і творче вирішення завдань за принципом ”творча самостійність – підвищена відповідальність“; оперативне внесення коректив із врахуванням динаміки процесу і зовнішніх обставин; системний моніторинг стану справ.

Продуктивність управлінської моделі Ломаковича-ректора підтверджена досягненнями навчального закладу. За перші 10 років діяльності на посаді директора педагогічного коледжу він зумів змістити акценти на посилення науково-педагогічного потенціалу та зміцнення навчально-матеріальної бази закладу, що дало змогу успішно вирішити проблему переходу від коледжу, як вищого закладу освіти ІІ рівня акредитації, до інституту, як ВНЗ ІІІ рівня акредитації. Відкриття гуманітарно-педагогічного інституту стало не лише особистим успіхом професора А.М.Ломаковича й очолюваного ним колективу, а й відновило історичну справедливість – повернуло Кременцю славу міста з двохсотлітніми традиціями високої освіти.

Наступне десятиріччя творчої діяльності Ломаковича-ректора пов’язане з організацією та вдосконаленням роботи гуманітарно-педагогічного інституту. Зроблена ставка на підготовку власних науково-педагогічних кадрів: щороку десятки працівників інституту отримували наукові ступені та вчені звання. Ліцензовано низку нових спеціальностей, магістратуру. Розгорнули роботу науково-дослідні лабораторії. Активізувалась науково-публіцистична діяльність професорсько-викладацького складу. Організовувались всеукраїнські та міжнародні наукові конференції на базі інституту та розширилась участь науковців навчального закладу в аналогічних наукових форумах в інших ВНЗ та за рубежем. Започатковано видання кількох постійних наукових збірників, в тому числі студентських. Розширились міжнародні наукові та культурно-освітні зв’язки інституту: укладено угоди про співпрацю з окремими вищими закладами освіти та науковими інституціями Польщі, Білорусі, Німеччини й інших країн; налагоджені контакти з представниками української діаспори; інститут став активним учасником і базою проведення міжнародних культурно-мистецьких зустрічей, художніх пленерів, традиційного українсько-польського літературно-мистецького форуму ”Діалог двох культур“. Створено Інформаційний та Видавничий центри навчального закладу.

Як підсумок досягнутого, початок третього десятиріччя у функціонуванні навчального закладу під керівництвом професора А.М.Ломаковича ознаменувався переходом інституту до нового освітянського статусу – статусу гуманітарно-педагогічної академії. Саме на цьому рубежі відбулися вибори ректора оновленої альма-матер і 9 із 10 виборців віддали свої голоси за А.М.Ломаковича не лише як за ініціатора й архітектора такої складної науково-освітньої структури, а й на знак підтвердження значимості для всіх і кожного здійсненої ним роботи у попередні десятиріччя і схвалення задекларованого стратегічного курсу розвитку навчального закладу в майбутньому.

Серцевиною стратегічного курсу Ломаковича-ректора була і залишається двоєдина парадигма: еволюційний поступ гуманітарно-педагогічної академії до профільного педагогічного університету та збереження в Кременці самостійного автономного вищого закладу освіти. Тактичний інструментарій досягнення цієї мети – апробований науково-освітніми інституціями Європи та світу і спроектований на наші національні та локальні реалії: започаткування власної аспірантури, підготовка науковців у докторантурі, створення робочої групи ґрантової підтримки, синтез освітнього і наукового процесів, акцент на практичній підготовці педагога, обов’язкове знання фахівцями англійської мови, ліцензування нових освітніх програм, інформатизація навчального процесу, інтеграція до європейського науково-освітнього простору тощо.

Започаткована ректором академії, професором А.М.Ломаковичем стратегічна лінія отримала абсолютну підтримку професорсько-викладацького складу, студентів та адміністративно-технічного персоналу навчального закладу. В її доцільності й ефективності переконаний кожен.

 
Анонси
Галерея
foto 20
foto 20foto 20
На даний момент 301 гостей на сайті