Пошук
Головне меню

ДО ТАЙН МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

Кандидат мистецтвознавства Лідія Макаренко обрала об’єктом аналітичного дослідження таку одвічну тайну музичного мистецтва як глибинний зв’язок класичних музичних творів із різними формами музичного фольклору. Цю проблематику наш науковець вивчала на основі творчості відомого українського композитора Лева Колодуба, що знайшло своє відображення в опублікованому нею навчальному посібнику “Фольклорні засади оркестрової творчості Лева Колодуба”. Посібник опубліковано за рекомендацією Вченої ради нашого навчального закладу. Книгу рецензували відомі фахівці-музикознавці, доктори мистецтвознавства, професори Віолетта Дутчак, Мирон Черепанин, Надія Яремко та кандидат мистецтвознавства Оксана Бойчук.

Автор аналізує специфічні прийоми та засоби фольклорної трансформації в оркестровій творчості Лева Колодуба, обравши навчально-методичну форму викладу матеріалу: конспекти тематичних лекцій, матеріали для практичних занять і самостійної роботи студентів.

У книзі констатується, що в сучасному технологізованому суспільстві музичний мелос поступово втрачає свою функцію, що у попередні часи була нерозривно пов’язана з буденним життям, традиціями, звичаями і віруваннями людини. Нинішнє суспільство формує нове ставлення до народної музичної творчості, суть якого – в її збереженні як пам’ятки духовної культури, у творчому переосмисленні та використанні як у композиторській творчості, та і вкультурно-мистецькому житті нинішнього і наступних поколінь.

Автор наголошує, що творчість Лева Колодуба має яскраво виражену національну складову, що передусім виявляється у переосмисленні композитором фольклорного першоджерела. Серед індивідуальних рис його творчості виокремлюється опора на український фольклор і програмність, що переважно пов’язана із національним фольклором і національною історією. У дослідженні підкреслюється, що в музичному спадку Лева Колодуба неможливо встановити чітку межу між авторським, національним чи індивідуальним: всі ці складники взаємодіють у творчоті митця гармонійно. Завдяки цьому творчість композитора стала високохудожнім здобутком вітчизняної музичної культури, переконливо демонструє національну приналежність і відображає взаємодію традиційного та нового художнього мислення. Твори композитора не лише збагатили українську музику, посиливши її позиції у світовому музично-культурному просторі, а й увійшли до репертуару багатьох вітчизняних і зарубіжних творчих музичних колективів, залучаються до музично-овітнього процесу, становлять потужну теоретичну і практичну базу удосконалення творчої майстерності музикантів.

Навчальний посібник побудовано за історико-монографічним принципом: відбір музичних творів здійснено за їх історичним значенням, яскравістю художньо-образного змісту і стильових властивостей. Практичне значення видання полягає у можливості використання його змісту в навчальному процесі музичних і педагогічних навчальних закладів спеціальності “Музичне мистецтво” при вивченні курсів “Історія української музики”, “Оркестровий клас”, “Аналіз музичних творів”, “Симфонічне диригування”, “Читка симфонічних партитур” і спекурсу “Фольклорні засади оркестрової творчості Лева Колодуба”. Автор підкреслює, що видання вийшло друком за сприяння Лева Колодуба: композитор передав матеріали із власного архіву, серед яких – світлини, аудіозаписи, партитури.

 
Анонси
Галерея
galery 13
galery 13galery 13
На даний момент 227 гостей на сайті