Пошук
Головне меню

ПРО ФЛОРУ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ

За рішенням вченої ради природничо-технологічного факультету нашої академії Видавничим центром навчального закладу опублікована монографія кандидата біологічних наук, доцента кафедри методики викладання біології та екології Нелі Цицюри та завідувача кафедри садово-паркового господарства Білоцерківського національного аграрного університету, колишнього працівника нашого ВНЗ, доктора біологічних наук, професора Володимира Черняка ”Біологічні особливості видів родини Cupressaceae f. Neger у зв’язку з інтродукцією на Волино-Поділлі“. Автори монографії мають значний досвід наукової роботи і творчої співпраці в дослідженні флори України. Серед наукових інтересів доцента Нелі Цицюри – дендрофлора сільвакультурних ландшафтів України, родина Cupressaceae в коніферетумах ботанічних садів, перспектива інтродукції та акліматизації її представників в екологічних умовах України. ці проблеми вона висвітлювала у понад 50 наукових публікаціях. Професор Володимир Черняк розпочинав свої наукові пошуки викидачем нашого навчального закладу у Кременецькому ботанічному саду, а нині аналітичні дослідження спрямовує на вивчення культивованої дендрофлори Волино-Поділля, зокрема флори Тернопільської області, на методику викладання біології, екології, лісівництва та садово-паркового господарства. В його науковому доробку – близько 180 наукових праць, 7 монографій, підготовка 4 кандидатів біологічних наук.

Видання рецензували доктори біологічних наук, професори: завідувач відділу дендрології та паркознавства Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України С.І.Куцнецов і завідувач кафедри заповідної справи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління О.М.Байрак.

Основу монографії склали матеріали десятирічних досліджень видів родини Cupressaceae f. Neger в екологічних умовах Волино-Поділля. Висвітлені результати інвентаризації видового і формового складу родини, вивчення історії інтродукції, дослідження росту, пилування, насіннєношення, генеративного розвитку, стійкості рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища району інтродукції. За результатами дослідження встановлено рівні адаптації, ступені акліматизації та здійснено аналіз перспективної інтродукції досліджуваних таксонів в умовах Волино-Поділля. Автори обґрунтували основні напрямки раціонального використання видів родини Cupressaceae, а також провели оцінку декоративних властивостей інтродуцентів в умовах Волино-Поділля та розробили рекомендації щодо створення композицій за участю представників цієї родини.

Окремі розділи монографії висвітлюють питання систематики й еколого-географічної характеристики родини Cupressaceae f. Neger, аналізу її біоекологічних особливостей в умовах інтродукції, росту, розмноження і розвитку в умовах Волино-Поділля та впровадження в культуру її видів. Науковці наголошують на важливості проблеми оптимізації асортименту та якості деревних і кущових рослин в час урбанізації й антропогенного забруднення довкілля і підкреслюють, що у її вирішенні значну роль відіграє формування культурних фіто ландшафтів за допомогою рослин інтродуцентів. Цілеспрямоване впровадження нових видів обумовлюється їх корисністю для людини в аспектах оздоровлення природного середовища та поліпшення якості її добробуту. В цьому плані представники родини Cupressaceae є унікальними, оскільки вони виконують важливі середовищеутворювальні та середовищезахисні функції, можуть бути використаними в кулінарній, фармацевтичній, будівельній, побутовій сферах і характеризуються довговічністю, фітонцидністю, стійкістю до негативних проявів урбанізованих території (пил, дим, газ кіптява тощо). Окрім цього, представника родини притаманний широкий поліформізм, що проявляється у різноманітності форм і розмірів крони, будові пагонів, забарвленні хвої, мальовничості силуетів – і це перетворює їх у цінний матеріал для зеленого будівництва.

Авторами монографії встановлено, що родину Cupressaceae на Волино-Поділлі представляють 26 видів, які належать до 7 родів і мають 124 форми. Вони зосереджені у 74 осередках зелених насаджень Волино-Поділля: у 5 ботанічних садах, 6 дендропарках, 24 парках – пам’ятках садово-паркового мистецтва, 13 міських парках, 5 дендраріях, зелених насадженнях 10 міст і 11 малих населених пунктів. Досліджувані рослини – це вічнозелені багатостовбурні та одностовбурні дерева (38 %), деревця (16,7 %), кущі (33,3%) та кущики (12 %). Більшість із них характеризуються наявністю різних форм, які вирізняються архітектурою крони, будовою пагонів і забарвленням хвої. У монографії стверджується, що поповнення декоративних насаджень за участю представників родини Cupressaceae доцільно здійснювати в напрямках декоративного садівництва (озеленення), лісового господарства, фітомеліорації, охорони рідкісних видів. Перспективи пошуку нових видів інтродуцентів для впровадження у флористичну культуру Волино-Поділля автори пов’язують із районами-аналогами, розміщеними в Атлантичному і Тихоокеанському регіонах Північної Америки, Північної Японії та Кореї, Північно-Східному Китаї, Малій та Середній Азії.

Монографія завершується низкою додатків, серед яких – ”Габітус досліджуваних видів і форм родини Cupressaceae f. Neger Волино-Поділля“, ”План схеми садово-паркових композицій за участю видів і форм родини Cupressaceae f. Neger“, ”Таксономічний склад родини Cupressaceae f. Neger Волино-Поділля“, ”Основні середні показники клімату районів природного поширення видів родини Cupressaceae f. Neger та районів інтродукції“. Додатки містять понад 60 тематичних світлин. Подано список ботанічних садів, дендропарків, парків, дендраріїв та інших місць інтродукції цієї родини на Волино-Поділлі. Список розпочинається Кременецьким ботанічним садом, включає Білокриницький дендропарк Лісотехнічного коледжу, Кременецький міський парк культури та відпочинку, зелені насадження м.Кременця, колекційну ділянку м.Кременця – всього близько 70 об’єктів Тернопільської, Хмельницької, Львівської та Рівненської областей.

Зауважимо, що список використаної літератури містить 258 позицій, з яких 10 – авторства Нелі Цицюри і 10 – Володимира Черняка.

Видання рекомендоване ботанікам, працівникам декоративного садівництва та лісівництва, студентам і викладачам вищих закладів освіти та флористам-любителям.

 
Анонси
Галерея
foto 17
foto 17foto 17
На даний момент 346 гостей на сайті