Пошук
Головне меню

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська))

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Робочі програми нормативних освітніх компонентів ОПП 2017-2021 р.р.

Історія України

Історія української культури

Історія освіти на Волині

Філософія

Укранська мова (за професійним спрямуванням)

Анатомія, вікова фізіологія та шкільна гігієна

Інформаційні технології та засоби навчання

Латинська мова

Вступ до мовознавства

Психологія

Педагогіка

Зарубіжна література

Історія англійської мови

Теоретична фонетика англійської мови

Теоретична граматика англійської мови

Теоретична граматика англійської мови (Силабус)

Стилістика та лінгвостилістичний аналіз тексту

Стилістика та лінгвостилістичний аналіз тексту (Силабус)

Лексикологія англійської мови

Лексикологія англійської мови (Силабус)

Методика викладання іноземних мов

Методика викладання іноземних мов (Силабус)

Курсова робота з методики викладання іноземних мов/педагогіки/психології

Виробнича (педагогічна) практика

Практика усного та писемного мовлення

Практика усного та писемного мовлення (Силабус)

Практична фонетика англійської мови

Практична граматика англійської мови

Навчально-педагогічна практика (пробні уроки в ЗЗСО)

Основи корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

 


 

Робочі програми нормативних освітніх компонентів ОПП 2020-2024 р.р.

Вступ до спеціальності (з елементами пропедевтичної практики)

Вступ до мовознавства

Вступ до мовознавства (Силабус)

Курсова робота з педагогіки/психології

Методика навчання іноземної мови

Методика навчання іноземної мови (Силабус)

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з методики навчання іноземної мови

Навчально-педагогічна практика (пробні уроки в ЗЗСО)

Практична фонетика англійської мови

Практична граматика англійської мови

Практика усного та писемного мовлення

Пропедевтична практика

Інформаційні технології та засоби навчання

Історія освіти на Волині

Психологія

Педагогіка

Технології виховної роботи

Практика з виховної роботи

Виробнича (педагогічна) практика в літніх мовних таборах

Основи корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

Історія України та української культури

Література англомовних країн

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Виробнича (педагогічна практика)

Основи науково-педагогічних досліджень


 

 

Робочі програми / силабуси вибіркових освітніх компонентів

Практичний курс німецької мови

Практична фонетика німецької мови

Загальнотеоретичний курс німецької мови

Практичний курс польської мови

Література німецькомовних країн

Література англомовних країн

Практична граматика німецької мови (середній рівень) (Силабус)

Теорія літератури (Силабус)

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Література англомовних країн

Практичний курс німецької мови А2

Аналітичне читання

Історія та культура Польщі

Країнознавство англомовних країн

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Компенсаторний курс англійської мови для підготовки до ЄВІ

Практична граматика німецької мови (синтаксис)


 

Робочі програми освітніх компонентів за 2016-2020 р.р.

Анатомія, вікова фізіологі та шкільна гігієна

Безпека життєдіяльності

Вступ до мовознавства

Зарубіжна література

Інформаційні технології та засоби навчання

Історія англійської мови

Історія освіти на Волині

Історія України

Історія української культури

Курсова робота з методки викладаня іноземних мов

Латинська мова

Лексикологія англійської мови

Педагогіка

Переддипломна педагогічна практика

Практика усного та писемного мовлення (Силабус)

Практична граматика

Практична фонетика

Пробні уроки в школі

Психологія

Стилістика та лінгвостилістичний аналіз тексту (Силабус)

Теоретична граматика англійської мови (Силабус)

Теоретична фонетика англійської мови

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія


 

 

 

 

 

 

 


 
Анонси
Галерея
48
4848
На даний момент 457 гостей на сайті