Пошук
Головне меню

ДО ВИВЧЕННЯ КОН’ЮНКТИВУ

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології Орися Марунько підготувала навчальний посібник для студентів інститутів і факультетів іноземних мов “Der Konjunktiv”. Навчальне видання рецензували декан факультету романо-германської філології Чернівецького НУ ім.Юрія Федьковича, професор В.І.Кушнерик, завідувач кафедри романо-германської філології Київського НПУ ім.М.П.Драгоманова, професор Л.С.Вінічук, завідувач кафедри німецької філології Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка, доцент І.Я.Яцюк.

Посібник містить граматичний коментар і вправи до одного із важливих розділів морфології німецької мови – кон’юнктиву. Зміст і форма підібраного і систематизованого матеріалу сприяють досягненню основної мети видання: формування навичок вільного володіння граматичним матеріалом, умінь застосувати отримані знання в процесі роботи з художньою, науковою та публіцистичною літературою. Посібник може бути використаним як під час аудиторної роботи на заняттях з практики німецької мови, теоретичної граматики, практичної граматики німецької мови, так і для самостійного вивчення теми кон’юнктивів.

Видання розпочинається передмовою і граматичним коментарем, де повідомляються загальні відомості про його тематику та особливості. В теоретичній частині детально розкривається суть вивчення, утворення та вживання кон’юнктивів у німецькій мові. Практичну частину посібника складає розділ вправ, яких автор пропонує три види: вправи на утворення кон’юнктивів, вправи на вживання кон’юнктивів і узагальнюючі вправи. До практичного розділу додаються завдання для самоконтролю. До послуг студентів – список граматичних термінів, прямо чи опосередковано пов’язаних з кон’юнктивом, в якому дано пояснення більше 200 граматичних означень і понять.

Видання доступне для використання студентами –  майбутніми фахівцями німецької філології – і всіма, хто цікавиться німецькою мовою чи вивчає її самостійно.


 
Анонси
Галерея
40
4040
На даний момент 294 гостей на сайті