Пошук
Головне меню

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Мозаїка форм співпраці юних дослідників – представників вищих закладів освіти різних країн – справді невичерпна. Це підтвердила Міжнародна заочна наукова конференція ”Європейська наука та освіта: пріоритети, напрями та перспективи розвитку“, підготовлена Науковим товариством Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка спільно з молодими польськими науковцями Вармінсько-Мазурського університету  в Ольштині та Люблінського політехнічного університету. Конференція проходила під патронатом Представництва Польської академії наук в Києві та департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації.

Учасники заочного молодіжного наукового форуму розгорнули свої дискусії в актуальних науково-теоретичних і методико-практичних напрямах. Вони аналізували соціально-історичні трансформації початку ХХІ століття, стан сучасної філологічної науки в умовах глобалізації і в аспекті мультикультуралізму; висвітлювали здобутки, проблеми та перспективи педагогічної науки і практики, а також теоретичні та прикладні питання сучасної психології; зверталися до актуальних проблем біології, охорони  навколишнього середовища та екологічного виховання, до специфіки розвитку науки і техніки ХХІ століття; характеризували сучасне суспільство через призму розвитку мистецтва; вивчали соціальні та психолого-педагогічні аспекти розвитку фізичної культури і спорту.

Матеріали конференції склали зміст однойменного збірника наукових праць молодих аналітиків: кандидатів наук, аспірантів, магістрантів і студентів вищих навчальних закладів України та Польщі. Підготовкою збірника до друку керував науковий комітет у складі ректора академії, професора Афанасія Ломаковича (голова), проректора з наукової роботи, професора Валентини Бенери, професора Люблінського університету Михайла Пашечка, професора Вармінсько-Мазурського університету Генріха Стронського. Редакційну роботу виконала колегія, до якої увійшли голова Наукового товариства академії Іван Прокіпчук, кандидати філологічних наук Мар’яна Слободян і Олег Василишин, молодий науковець Наталія Бабій. Рецензували видання доктор історичних наук Ірина Скакальська, кандидати філологічних наук Олена Пасічник і Анатолій Янков. Видання побачило світ за сприяння Представництва Польської академії наук в Києві. Збірник містить наукові статті з лінгвістики, літературознавства, педагогічної та психологічної науки, біології та фізіології людини, соціально-історичних наук і мистецтва.

У розділі ”Сучасна філологія в контексті глобалізації та мультикультуралізму“ молоді науковці аналізують окремі аспекти творчості Генріха Белля, Герти Мюллєр, Юліуша Словацького, Михайла Булгакова, Діни Рубіної, Уласа Самчука (Анна і Володимир Артемчуки, Олена Громова, Інна Ісаєнко, Ольга Макаренко, Ольга Стус, Ольга Чохрій, Софія Шандрук, Вікторія Якимович), звертаються до теоретико-методологічних проблем сучасної філології: неологізми в молодіжній лексиці (Ольга Пукало), синергетичне перепрочитання ”жанрових систем“ (Денис Чик), фразеологія в англійській та українській лінгвокультурах (Олександр Шайковський), запозичення в сучасній німецькій мові (Крістіна Шульгачик, Марія Зейда).

Проблематика ”Здобутки, проблеми і перспективи педагогічної науки і практики“ спрямувала зусилля науковців на вирішення завдань і цілей регіональної освіти (Юрій Коханевич, Катаржина Шольц), визначення сутності та значення для психічного розвитку ранньої інтелектуалізації (Мар’яна Бабій), на висвітлення етнопсихологічного аспекту процесу формування картини світу дошкільника (Наталія Бабій) та національного виховання майбутніх учителів технологій засобами художньо-творчої діяльності (Олег Босик), на дослідження процесу навчання і виховання дітей з особливими потребами (Аліна Гикава, Володимир Терпелюк). Теоретичні питання вирішують Анна Крижна (гендерне виховання), Іван Прокіпчук (соціально-педагогічні засади становлення особистості), Олеся Шматюк (дитяча фантазія у сфері вербальної інформації), Олена Силка (право на освіту в Україні). Методичні питання привернули увагу Олени Іванюк (зв’язок музики і літератури на уроках в загальноосвітній школі), Наталії Михалевич (проблеми боулінгу в шкільному середовищі), Іванни Семенюк (проблемне навчання на уроках біології), Андрія Штогуна (формування професійної компетентності біологів) та Олени Силки (саморозвиток дітей дошкільного віку). Знайшлося місце і практичним питанням: проблеми формування і використання матеріальної бази з трудового навчання в школі (Сергій Колісецький) і порівняння практичної підготовки вчителів іноземних мов в Україні та Німеччині (Марина Тріщ).

До ”Теоретичних і прикладних питань сучасної психології“ звернулися Іван Білосевич (проблеми душевного розвитку людини на основі енергетичної взаємодії), Юлія Постой (характеристика моди у модерністській культурі), Мар’яна Тимчук (застосування арт-терапії в роботі практичного психолога).

”Актуальні проблеми біології охорони навколишнього середовища та екологічне виховання“ вирішували: Інна Бесарабчук, яка зробила еколого-біологічний аналіз флори заказника ”Зубр“ Ківерцівського району Волинської області; Альона Ватажук, Олена Тригуба, Катерина Вітковець, Марія Маліновська характеризували вплив міндобрив нового покоління і бактеріальних препаратів на розвиток рослин та на їх продуктивність; Ольга Ясковець і Наталія Зіньковська вивчали питання діагностики захворюваності та профілактики туберкульозу серед населення Кременецького району.

Проблеми ”Наука і техніка ХХІ століття“ привернули увагу науковців Люблінської політехніки Казиміжа Дзедзіка і Марека Барща (характеристика властивостей оболонок сплавів різних металів) і наших студентів Соломії Трутень (методика використання електронного посібника при вивченні курсу ”Робоча машина“) та Валерія Фещука (особливості організації лабораторного практикуму з курсу ”Виробництво та обробка конструкційних матеріалів“).

У розділі ”ХХІ століття крізь призму сучасного мистецтва“ поміщена низка статей, де характеризуються різні жанри національного мистецтва. Про аудіоносії як провідний спосіб дослідження церковних колядок  пише Христина Зайченко, а Оксана Шишка – про творчість волинських митців національної вишивки. Анна Мороз і Юрій Рудюк малюють панораму творчості та життєвий шлях волинських митців – живописця Панаса Сушака і скульптора Василя Ярича. Марія Іващук розкриває роль творчих колективів Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у культурно-мистецькому житті регіону.

Соціально-історичну проблематику вирішують Олена Мороз у дослідженні ”Релігійно-світоглядні аспекти діяльності освітніх закладів Волині кінця ХІХ – початку ХХ тсоліття“ і студент Вармінсько-Мазурського університету Севастьян Новаковські у статті ”Пошуково-інвентаризаційна експедиція в районі Тінного на Сарненщині Рівненської області (червень – листопад 2014 року)“.

Конкретний методологічний підхід до проблеми ”Психолого-педагогічні та соціальні аспекти фізичної культури і спорту“ обрали Ірина Бабчук, Катерина Дмитрук, Володимир Банах, що вони й продемонстрували, аналізуючи систему організації фізичного виховання на основі зарубіжного досвіду. Ганна Леськів-Бондарчук висвітлювала методику підготовки фахівця фізичного виховання до проведення спортивно-оздоровчої роботи з людьми старшого віку, а Сергій Сиротюк, Галина Кедрич, Олександр Ястремський – особливості самостійної роботи з фізичного виховання учнів 5-х класів ЗОШ.

Проведення Міжнародної заочної наукової конференції і публікація збірника за її матеріалами підтвердили практичну зручність, організаційну раціональність і методичну ефективність такої форми наукових контактів.

 
Анонси
Галерея
foto 8
foto 8foto 8
На даний момент 271 гостей на сайті