Пошук
Головне меню

КАФЕДРА ТЕОРЕТИКО-БІОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

bozjuk

Божик Микола Володимирович

зав.кафедрою, доцент,

кандидат

педагогічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Довгань Олена Михайлівна

 

кандидат біологічних наук, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Прокопович Володимир Михайлович

доцент, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

kycher

Кучер Тетяна Василівна

доцент,

кандидат наук

з фізичного виховання та спорту

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Банах Володимир Ігорович

доцент,

кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

levandovska

Левандовська Любов Юріївна

старший викладач,

кандидат наук з

фізичного виховання

і спорту

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

gyrkovskuj

Гурковський Олександр Миколайович

асистент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду 

Солонинко Людмила

секретар кафедри

Кафедра теоретико-біологічних  основ  фізичного виховання

 

bozjuk Божик Микола Володимирович - завідувач кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання, доцент, кандидат педагогічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 


Збільшення кількості професорсько-викладацького складу, зростання навчального потенціалу факультету сприяло створенню у 2009 р. кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання. У вересні 2020 році кафедра була перейменована на теоретико-біологічних основ фізичного виховання, яку очолює кандидат біологічних наук, професор Довгань Олена Михайлівна. Науковий потенціал кафедри становлять: професор, Чижик В.В., доценти Прокопович В.М., Бережанський О.О., Банах В.І., Слюсарчук В.В., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач Плевачук Л.Ю. Успішно працюють над дисертаційним дослідженням з актуальних проблем фізичної культури і спорту докторанти Банах В.І., Слюсарчук В.В. та аспірант Гурковський О.М.

9

 

 

9

 

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання освітніх компонентів циклу професійної та практичної підготовки  фахівців за ступенем вищої освіти „бакалавр” і „магістр”, зокрема циклу освітніх компонентів з медико-біологічного напрямку.

На базі кафедри розгорнула свою роботу навчально-наукова лабораторія «Фізкультурно-педагогічні чинники формування здорового способу життя молоді», яку очолює доцент Чижик В. В. головною метою якої є дослідницька діяльність викладачів та здобувачів вищої освіти, спрямована на оптимізацію фізичного виховання і спорту, пошук шляхів удосконалення підготовки спеціалістів, впровадження в навчальний процес новітніх експрес-методів педагогічного і біологічного контролю,  проведення оздоровчо-реабілітаційних занять, наукових досліджень кандидатських та докторських дисертацій, виконання магістерських і курсових проектів.

Викладачі кафедри активно здійснюють наукову роботу та працюють над колективною темою кафедри «Шляхи оптимізації у фізичному вихованні і спорту у  системі освіти». Широкий спектр наукової діяльності ще молодої кафедри розгорнувся за межі України. Члени кафедри щороку публікують наукові статті у фахових періодичних виданнях, виступають з доповідями на наукових симпозіумах, з’їздах і конференціях в Україні, Польщі, Білорусії, Росії.

Кафедрою організована робота студентського наукового гуртка «Оптимізація фізичного виховання різних контингентів школярів і студентів», яким вивчається проблема «Фізичного виховання учнівської та студентської молоді і дорослого населення засобами фізичної культури та спорту». Результати  наукових досліджень здобувачів вищої освіти оприлюднюються на звітній студентській науково-практичній конференції, на підсумковому занятті гуртка під час тижня кафедри, а також у щорічному збірнику студентських наукових робіт, науково-практичної конференції «LITTERIS ET ARTIBUS: НОВІ ГОРИЗОНТИ», окрім цього, окремі статті надсилаються до всеукраїнських і міжвузівських збірників студентських наукових робіт або використовуються для участі в наукових конференціях здобувачів вищої освіти і молодих учених.

 

На кафедрі створений навчально-методичний кабінет для вивчення освітніх компонентів медико-біологічного спрямованості, а саме: анатомії людини з основами спортивної медицини, біомеханіки та спортивної метрології, адаптативного фізичного виховання, масажу, гігієни фізичного виховання і спорту, функціональної діагностики у фізичному вихованні і спорті, спортивної медицини та ін. Навчальний процес забезпечений анатомічними препаратами, муляжами, атласами, спірометрами, тонометрами, холтерівською системою «Dia Card»  та іншим навчальним приладдям. У навчальному процесі широко використовується мультимедійне забезпечення.

Викладачами кафедри видано низку посібників: «Анатомія та фізіологія з патологією», «Анатомія людини у запитаннях та відповідях, «Функціональна анатомія», «Шляхи підвищення рівня фізичного стану студентів з ослабленим здоров’ям», «Гігієна фізичного виховання і спорту» та підручник «Основи медичних знань та долікарської допомоги»  – Довгань О. М.; «Теорія і методика фізичного виховання», «Книжка молодого вчителя фізичної культури», Фізична культура учнів 5-9 класів», «Анатомія людини з основами спортивної морфології», «Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін для магістрів у закладах вищої освіти фізичного виховання і спорту» – за редакцією  доцента Папуші В.Г., у його доробку понад 100 наукових праць, посібників і підручників. Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки з освітніх компонентів які читаються на кафедрі (анатомія людини з основами спортивної морфології, гігієна фізичного виховання, масаж, фізіологія спорту, спортивна медицина, методи функціональної діагности у фізичному вихованні та спорті та ін.).

На кафедрі проводяться навчально-методичні та наукові семінари, які сприяють обміну досвідом між викладачами і вчителями шкіл області, району, міста, вивчаються проблеми закладів загальної середньої освіти, фізичного виховання і спорту в Україні.

Кафедра активно співпрацює з громадською організацією «Товариство батьків і дітей з інвалідністю «Зоря надії» міста Кременця, з кафедрою фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання Державного вищого навчального закладу Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України та постійно проводить методичні семінари та навчально-практичні заняття, майстер-класи з фізичної реабілітації та масажу для дітей і дорослих із захворюваннями опорно-рухового апарату та дитячим церебральним паралічем. Між інституціями постійно відбувається обмін досвідом.

У структурі кафедри окремі викладачі забезпечують освітні компоненти фізичного виховання: проводять заняття з фізичної культури, ведуть спортивні секції з легкої атлетики, ігрових видів спорту, настільного тенісу, туризму, фітнесу та ритмічної гімнастики зі студентами всіх факультетів академії, метою яких є підвищення фізичного розвитку, профілактики захворювань, зміцнення здоров’я. За участю викладачів кафедри постійно здійснюється організація та проведення різноманітних спортивних змагань.

 

Широкої популяризації під керівництвом заслуженого працівника фізичної культури і спорту України,  професійного тренера Міжнародного рівня – FIVB, вищого рівня України, судді національної категорії України  Прокоповича В.М. серед учнівської та студентської молоді набуває вид спорту – волейбол. Кафедра забезпечена необхідною матеріально-технічною базою, яка дозволяє на належному рівні готувати спеціалістів з фізичного виховання. До послуг студентів технічне і мультимедійне  забезпечення викладання фахових дисциплін.

 

gyrkovskuj
 
Галерея
Художній народний ансамбль "Калина"
Художній народний ансамбль Художній народний ансамбль
На даний момент 271 гостей на сайті