Пошук
Головне меню

ДО ДИТЯЧОЇ ДУШІ

Продовжується творча співпраця науковця нашого навчального закладу Олени Цигипало і доктора психологічних наук, професора Рівненського державного гуманітарного університету Романа Павелківа. Свідченням цього стало чергове навчальне видання – підручник ”Дитяча психологія“, що побачив світ у видавництві ”Академвидав“ у рамках популярної серії ”Альма-матер“. Свій підхід до викладу навчального матеріалу автори базують на відомій аксіомі, згідно з якою психічний розвиток дитини визначальною мірою проектує майбутнє людини. Власне такий методологічний концепт актуалізує теоретичну і прикладну інформацію підручника, де розкрито сутність, основні засади, методи дитячої психології та її значення в діяльності вихователя дошкільного закладу, а також висвітлено основні психічні процеси, що зумовлюють життєдіяльність дошкільника, становлення особистості, вікові новоутворення, кризи та шляхи їх подолання. Пізнавальну і практичну цінність має інформація про психологічну готовність дитини до школи, методи опанування різних видів діяльності.

Практично весь матеріал підручника служить підтвердженням тези про те, що дитинство є періодом найшвидшого та найінтенсивнішого розвитку людини, а раннє і дошкільне дитинство передбачає таку кількість своєрідних життєвих етапів, як ніякий інший життєвий період. Це пояснюється тим, що впродовж перших 6 – 7 років життя у психіці дитини відбуваються грандіозні позитивні зміни. Пізнаючи світ і себе, вона поступово формується як особистість, розвиває свої психічні якості та властивості, внутрішній світ,  у міру своїх фізичних, інтелектуальних і духовних сил включається у життєдіяльність соціуму.

У шести розділах підручника насамперед розкриваються загальні засади дитячої психології, зокрема її сутність, методологія та методи, закономірності психічного розвитку дитини. Значна увага приділена психологічним особливостям дитини у фазах новонародженості, немовлячому та ранньому віці. У розділі ”Психологічна характеристика діяльності дитини в дошкільному віці“ розкривається гра, як провідна форма діяльності дітей дошкільного віку, продуктивні, трудові та навчальні види діяльності дошкільників, а також спілкування дитини з дорослими й однолітками.

Важливе місце належить висвітленню розвитку пізнавальних процесів дошкільника,  наголошується на особливостях його уваги, розвитку мислення і мовлення, сенсорики і пам’яті, формування уяви. Досліджується емоційно-вольова сфера, зокрема акцентується на особливостях емоцій і почуттів, волі та її ролі у поведінці дитини. Автори підручника звертаються до проблеми формування особистості дитини дошкільного віку, звертають увагу на умови такого формування, на розвиток мотиваційної сфери і становлення самосвідомості дитини та її здатності до самооцінки.

Навчальне видання розкриває аспекти морального розвитку особистості дошкільника, насамперед його моральної поведінки. Аналізуються причини негативних особистісних утворень у дітей, а також фактори, що впливають на емоційне благополуччя дитини в групі. Значна увага приділена темпераменту та характеру дошкільника, віковим особливостям виникнення і прояву різних властивостей темпераменту, співвідношенню в ньому спадковості і набутих ознак, врахуванню особливостей темпераменту і характеру дитини у навчально-виховній роботі.

У книзі подається методика вивчення та розвитку пізнавальних, практичних, спеціальних здібностей дитини, методика роботи з обдарованими дошкільниками. Завершується теоретичний матеріал підручника характеристикою процесу формування психологічної готовності дитини до школи в різних видах діяльності та в аспектах мотиваційної, емоційно-вольової, розумової та соціально-психологічної готовності.

До кожної теми підручника додається комплекс проблемно-аналітичних запитань і завдань. Видання збагачене ґрунтовним термінологічним словником, розширеним списком спеціальної літератури.

 
Анонси
Галерея
12
1212
На даний момент 305 гостей на сайті