Пошук
Головне меню

ВАГОМЕ ПОПОВНЕННЯ

Цікавими і корисними виданнями збагатилась ”Бібліотека дошкільника“, започаткована у 2013 році тернопільським видавництвом ”Мандрівець“. Серед її найновіших надбань – методичний посібник ”Українські народні дитячі рухливі ігри, забави та розваги“, який підготували науково-педагогічні працівники нашого навчального закладу: член кафедри теорії та методики дошкільної освіти Ольга Яловська і викладач-методист педагогічного коледжу Тетяна Романюк. Це далеко не перше видання наших авторів: вони поповнили не лише ”Бібліотеку дошкільника“, а й власну авторську книгозбірню як досвідчені фахівці з теорії та практики роботи з дітьми дошкільного віку.

Посібник схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах Комісією з дошкільної педагогіки та дитячої психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Попередньо книга пройшла відповідну фахову експертизу, яку провели кандидати педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету ім. Бориса Грінченка А.С.Шевчук і доцент Інституту розвитку дитини НПУ ім. М.П.Драгоманова Н.В.Левінець. Посібник рецензували ректор Львівського держуніверситету фізичної культури, професор Є.Н.Приступа і вихователь ДНЗ № 22 м.Тернополя І.Й.Архипко.

Видання містить характеристику тематично систематизованих народних рухливих ігор, що виступають ефективною формою роботи та важливим засобом фізичного виховання дітей дошкільного віку. Пропоновані ігри сприятимуть стимулюванню інтересу дітей до вивчення культури, побуту і звичаїв рідного народу, організації їх здорового відпочинку та дозвілля. Цьому допоможе поданий у книзі, багатий за змістом і формами практичний матеріал (зазивки, домовлянки, лічилки, мирилки, прислів’я та приказки), спрямований на творче урізноманітнення підготовки і проведення народних ігор як на заняттях, так і впродовж дня.

Автори посібника зазначають, що традиційні народні рухливі ігри, будучи частиною культурно-історичної спадщини українського народу, мають значні можливості для вирішення багатьох завдань дошкільної освіти, зокрема виховання в дітей національної свідомості, формування стійкого інтересу до матеріалів народознавчого змісту, бажання пізнати його глибше та потреби використовувати його у повсякденному житті. На жаль, зауважують наші фахівці, з кожним роком діти все менше і менше грають у народні ігри. Комп’ютери, планшети, ігрові приставки, засоби мобільної Інтернет-мережі заполонили душі дітей, і вони все більше живе спілкування опосередковують електронними засобами, надто багато часу проводять у світі віртуальної реальності комп’ютерних ігор, що негативно впливає на їх фізичне і духовне здоров’я.

У цьому контексті знання і використання педагогом народних ігор допоможе планово, змістовно і корисно для дітей організувати їх дозвілля, берегти і передавати наступним поколінням звичаї і традиції українського народу. Автори закликають робити все, щоб не забувалися і передавалися з роду в рід народні ігри, а найкращий спосіб зберегти це неоціненне багатство народної фізичної культури, тобто продовжити життя народним рухливим іграм, – знати їх і грати в них.

Саме таку мету переслідує методичний посібник, адресований вихователям ДНЗ, інструкторам з фізичної культури, методистам, батькам і студентам педагогічних ВНЗ. Розмаїття описаних народних ігор може бути використане у багатьох формах методичної і навчальної роботи в дитсадку, в родинному колі, у проведенні практичних занять з курсу ”Теорія та методика фізичного виховання“ у вищих закладах освіти. Особливе значення народних ігор в тому, що вони в однаковій мірі доступні людям різного віку і мають специфічне оздоровче, виховне та освітнє значення в сімейній фізичній культурі, що надзвичайно актуальне з огляду на традиційно визначальне місце сім’ї та родини в національному вихованні.

Безсумнівним позитивом книги є застосований авторами історико-аналітичний підхід до розкриття тематичної проблематики. Дитячі ігри та забави подаються як традиційний засіб педагогіки, що має багатовікову історію, яскраво відображають спосіб життя, побут, працю, морально-вольові та творчі якості людей, їх кмітливість і винахідливість, прагнення до перемоги. Дослідженнями вітчизняних і зарубіжних вчених показано, що фізичне виховання дитини, молодої людини та людей інших вікових категорій здійснювалося в народно-побутових формах, в календарній і родинній обрядовості. Обов’язковим елементом календарних (весняних, літніх, осінніх, зимових) свят і обрядів були різноманітні фізичні вправи, танці, хороводи, єдиноборства, рухливі ігри та забави, що супроводжувались відчуттям піднесення фізичних і духовних сил людини після попередніх фізичних і психічних навантажень. А це завжди було одним із важливих призначень всякого святкового дійства.

У посібнику подається своєрідний історичний репертуар рухливих народних ігор, насамперед великоднього циклу, а також історіографія їх вивчення. Наголошено, що питаннями вивчення і популяризації народних ігор займались етнографи, письменники, педагоги: Костянтин Ушинський, Іван Боберський, Василь Верховинець, Микола Маркевич, Павло Чубинський, Олекса Воропай, Іван Крип’якевич, Борис Грінченко, Леся Українка, Іван Франко, Софія Русова, Василь Сухомлинський, Василь Скуратівський та інші. Всі вони сходились на тому, що дитячі народні ігри належать до системи методів і засобів народної педагогіки, забезпечують збереження національного характеру, звичок і психології людини, сприяють повноцінному розумовому, моральному, трудовому, фізичному, естетичному розвитку дитини, формують її як цілісну гармонійну особистість.

У книзі викладені програмові вимоги щодо ознайомлення дітей дошкільного віку з народними іграми. Окремий розділ приурочено сюжетним (явища природи, тваринний і рослинний світи, праця людей, сімейно-побутові ігри, ігри соціально-історичного змісту) і безсюжетним (ігри-ловітки, ігри-перебіганки, ігри з предметами, малорухливі ігри) іграм. Виокремлено малі фольклорні жанри та ігрові прийоми в методиці проведення народних ігор (145 зазиванок і лічилок, більше 100 відгадок, домовлянок, прислів’їв і приказок, мирилок). Не залишилась поза увагою авторів конкретна історія українських народних рухливих ігор (м’яч, гилка, цурка, шви галка тощо).

Автори методичного посібника впевнені: майстерність вихователя, його творчість у проведенні народних ігор забезпечать не лише виховний, а й пізнавальний та оздоровчий ефекти, сприятимуть залученню дошкільнят до використання елементів національної фізичної культури, зроблять їх дозвілля веселим і яскравим.

 
Анонси
Галерея
foto 24
foto 24foto 24
На даний момент 295 гостей на сайті