Пошук
Головне меню

ОДНА РАДА ДОБРЕ, А ДВІ – КРАЩЕ!

Відбулися збори Наукового товариств академії, що дали організаційний старт новому формату діяльності молодих науковців навчального закладу. Відтепер вони працюватимуть у двох структурах: під керівництвом Ради молодих науковців і Ради студентського наукового товариства.

Як зазначено у Положенні про Раду молодих науковців, вона створена з метою забезпечення системного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу академії. Молодими науковцями визнаються аспіранти, здобувачі, магістранти, кандидати і доктори наук віком до 35 років і докторанти віком до 40 років, які займаються науково-дослідною роботою.

Основними завданнями Ради молодих науковців є надання методичної та організаційної допомоги в підготовці дисертаційних робіт і авторефератів, публікації наукових праць; активізація участі молодих науковців у наукових конференціях, семінарах, конкурсах науково-дослідницьких робіт, виставках тощо; сприяння залученню обдарованої молоді до наукової роботи; надання інформаційної підтримки в аспекті участі в міжнародних програмах і впровадження у практику результатів наукових досліджень; організація творчих контактів молодих науковців академії з їх колегами з інших ВНЗ України та зарубіжжя; представлення їх інтересів у Вченій раді академії та поза межами навчального закладу (в наукових, громадських, муніципальних організаціях та об’єднаннях).

Рада молодих науковців володіє правом ініціативи з різних питань наукового і громадського життя, внесення пропозицій в органи влади та управління, наукові та громадські інституції з питань, що стосуються питань діяльності молодих науковців. В її компетенції – організація лекторіїв, семінарів, конференцій; співробітництво з іншими науковими організаціями; участь у міждержавних, всеукраїнських і регіональних проектах і програмах. Положенням про Раду молодих науковців регламентовано механізм її формування: кафедри академії, циклові комісії педагогічного коледжу, загальні збори магістрантів пропонують своїх представників у Раду, на першому засіданні якої обираються заступник голови і секретар РМН.

Новостворену Раду молодих науковців очолив кандидат філологічних наук, голова циклової комісії гуманітарних дисциплін педагогічного коледжу Роман Дубровський. Заступником голови обрана кандидат філософських наук, старший викладач кафедри української філології і суспільних дисциплін Олена Мороз, секретарем – асистент кафедри гри на музичних інструментах і вокально-хорових дисциплін Христина Шородок. До складу Ради увійшли кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики технологічної освіти та інформатики Віталій Цісарук, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Микола Божик, асистент кафедри педагогіки вищої школи Оксана Швець, викладачі педагогічного коледжу Юлія Мельник і Олена Тригуба та магістрант Марія Бешлей.

На своєму першому засіданні РМН розробила і затвердила широкий план заходів, яким, зокрема, передбачено проведення конкурсу серед молодих науковців академії “Кращий молодий науковець року” і щорічної міжвузівської конференції представників молодої науки “Нові горизонти” з наступним випуском відповідного збірника наукових тез. Заплановане оригінальне науково-практичне дійство – семінар-турпохід “Kremenets sciense: open air, або Наука в кросівках” за тематикою “Формування української ідентичності”. Передбачена низка інших заходів організаційного, методичного та інформаційного характеру.

Відповідальні завдання стоять і перед студентським Науковим  товариством академії і коледжу. Фахівець педагогічного профілю, крім високого рівня професійної компетентності, має володіти умінням творчо застосовувати здобутки сучасної науки в руслі удосконалення освітнього процесу, з метою розкриття власного потенціалу та формування гармонійної особистості кожного свого учня або вихованця. Керуючись окресленими цілями, майбутній педагог на шляху до професійної самореалізації має прагнути формувати свій науковий світогляд, розширювати теоретичний кругозір, розвивати творче мислення та індивідуальні здібності у розв’язанні проблем, які виникають на практиці. Ці та суміжні їм завдання виконати студенту самотужки досить складно. Для цього в нашому навчальному закладі створене студентське Наукове товариство, покликане культивувати інтерес до наукової діяльності в середовищі студентської молоді, активізувати наукову діяльність на факультетах та в педагогічному коледжі, допомагати студентам в оволодінні методологією і методами наукового дослідження, формувати у них навички самостійної науково-дослідної діяльності, інформувати громадськість про творчі здобутки і наукові досягнення здібної молоді.

Студентським науковим товариством за останній період проведено низку заходів, серед яких – науково-інтелектуальна гра «Брейн-ринг», скайп-зустріч із письменницею, перекладачкою, журналісткою Надією Гербіш, міжнародна заочна наукова конференція «Європейська наука та освіта: пріоритети, напрями та перспективи розвитку», за матеріалами якої при фінансовій підтримці Польської академії наук вийшов друком збірник наукових праць.

На загальних зборах студентського Наукового товариства обрано його новий керівний склад. Очолив Раду СНТ молодий науковець, магістрант Сергій Коліецький. Його заступником обрана асистент кафедри педагогіки та психології Наталія Бабій, секретарем – студентка коледжу Марія Пасевич.

Під час загальних зборів обговорювались питання, важливі для подальшого функціонування і розвитку Наукового товариства. Слушні поради та доцільні рекомендації у цьому контексті були запропоновані проректором з наукової роботи, професором В. Є.Бенерою та проректором з виховної роботи, доцентом М.В. Сиротюком.

Голова Ради СНТ Сергій Колісецький подякував за довіру, висвітлив власні міркування щодо реалізації наукового потенціалу студентів академії та окреслив найближчі перспективи діяльності Товариства.

 
Анонси
Галерея
foto 1
foto 1foto 1
На даний момент 227 гостей на сайті