Пошук

Завантажити у PDF

 

cros 23 1
cros 23 2

Завантажити PDF

ВІДКРИТА НАУКА УКРАЇНИ - ВІЗІЙНИЙ ДИСКУРС В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

 


 

 

 

Заявка на конференцію

 


 

 

 

 

Інформаційне повідомлення

 

 

 


 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 


 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 


 

Науково-практична конференція

«LITTERIS ET ARTIBUS: НОВІ ГОРИЗОНТИ»

22 листопада 2018 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


 

Науково-практична конференція

«LITTERIS ET ARTIBUS: НОВІ ГОРИЗОНТИ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


 

Всеукраїнський науковий семінар-турпохід

«(НЕ)БЕЗПЕКА: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ, ТЕХНІЧНІ ТА КУЛЬТУРНО-ЕСТЕТИЧНІ  ВИМІРИ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «LITTERIS ET ARTIBUS: НОВІ ГОРИЗОНТИ»

ПРОГРАМА

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


III Всеукраїнська студентська науково-практична конференція"Український філологічний дискурс очима молодих науковців"

 


Всеукраїнський науковий семінар-турпохід

«НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ВИМІРИ»

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ЗАЯВКА


 

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Рада молодих вчених ДВНЗ «УжНУ»

Польська асоціація аспірантів

Центр досліджень європейської політики (Польща)

Світова федерація українських лікарських товариств (СФУЛТ)

ВГО «Українська асоціація сімейної медицини»

ГО «Асоціація сімейних лікарів Закарпатської області»

ГО «Карпатські обрії»

Інститут сімейної медицини ДВНЗ «Ужгородського національного
університету»

Одеський національний економічний університет

Рада молодих вчених Національного університету охорони здоровя
України імені П. Л. Шупика

Ради молодих учених Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Рада молодих вчених Одеського національного університету

імені І.І. Мечникова

Рада молодих науковців Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова

Рада молодих вчених Житомирського державного університету

імені Івана Франка

Рада молодих науковців Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної
академії імені Тараса Шевченка

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
«Наука майбутнього» Мукачівського державного університету

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ No1

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній
конференції «ВІДКРИТА НАУКА УКРАЇНИ: ВІЗІЙНИЙ ДИСКУРС В УМОВАХ
ВОЄННОГО СТАНУ», яка відбудеться в Ужгородському національному університеті 26-28
квітня 2023 року.

Конференція внесена до переліку міжнародних, всеукраїнських науково-практичних
конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2023 році (Лист ІМЗО від 10.01.2023
No 21/08-9).

Робочі мови: українська, англійська, польська.

Конференція відбудеться у змішаному форматі: офлайн в ДВНЗ «Ужгородський
національний університет», онлайн на платформі Google Meet.
За підсумками роботи заплановано видати збірник наукових праць (електронна версія).
Всі учасники конференції отримають електронний сертифікат.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА

Умови участі

Для участі в конференції необхідно до
10 квітня 2023 р. (включно) заповнити
реєстраційну електронну форму.

Варіанти участі в конференції: учасник конференції (слухач); публікація тез; усна
доповідь; поєднання вищеописаних варіантів.

Покликання на реєстраційну форму українською мовою:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdspdaZUMuq_isbxoha_jT5uRYgDYBtTkleNbyu
DJSfPtj6Ag/viewform

Покликання на реєстраційну форму англійською мовою:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRBpbJUMwwIeTrOceUJWnFmw-
AKHxktWAoIvyVltJnzdD1vw/viewform

Покликання на реєстраційну форму польською мовою:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIrRZOO8GoVOLYPN1s9Np0Bx22BJl9b3RNg
QdMe2hkqBjfgg/viewform

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Архітектура і будівництво. Технічні науки. Охорона праці та безпека
життєдіяльності.

2. Біологічні науки, ветеринарні науки та сільське господарство.

3. Географічні та геологічні науки.

4. Економіка, фінанси, фондовий ринок, менеджмент і маркетинг, міжнародні
економічні відносини та державне управління.

5. Іноземна філологія.

6. Інформаційні технології та математичні науки.

7. Історія, археологія та філософські науки.

8. Медичні науки: діагностика, лікування, профілактика. Фармацевтичні науки.

9. Мистецтво.

10. Мовознавство, літературознавство, соціальні комунікації.

11. Педагогіка. Питання до дипломної та післядипломної освіти.

12. Соціальні та поведінкові науки: політологія, психологія, соціологія, культурологія.

13. Стоматологічні науки.

14. Туризм і рекреація та екологічні проблеми.

15. Фізична культура та спорт.

16. Фізичні науки.

17. Хімічні науки.

18. Юридичні науки.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1. До друку приймаються оригінальні тези доповідей, що містять результати раніше не
опублікованих досліджень.

2. Обсяг тез до 5 сторінок формату А4, включаючи таблиці й список використаних джерел.

3. Текстовий редактор Microsoft Word, формат файлів doc або docx, шрифт Times New
Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5. Поля: з усіх боків 1,5 см.

4. Елементи заголовка: по середині зазначаються прізвище, ініціали автора (авторів),
науковий ступінь, вчене звання, з нового рядка назва установи, місто, e-mail, ORCID (за
наявності). ПІБ автора-доповідача потрібно виділити жирним та підкреслити. Через
інтервал назва тез великими літерами, через інтервал основний текст. Наприкінці
подається список використаних джерел, оформлений відповідно до міжнародного
стандарту APA. Посилання на використані джерела подавати за порядком згадування в
тексті.

5. Структура тез: ключові слова, вступ, мета, результати, висновки, перспективи подальших
досліджень, конфлікт інтересів.

6. Відповідальність за граматичні помилки, зміст тексту публікацій, достовірність наукових
результатів несуть автори.

7. Текст перевіряється на вміст плагіату. При перевищенні 50% вмісту плагіату тези будуть
відхилені. Матеріали з виявленими фактами плагіату, порушенням правил вимог
оформлення до друку не приймаються.

8. Один автор може подати не більше 2-х матеріалів тез та 2-ох доповідей.

9. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез відповідно до тематики конференції та
вимог оформлення матеріалів.

10. Тези приймаються до
10 квітня 2023 року
Оригінальні наукові статті Ви можете подати у фахові журнали наших партнерів. З
умовами публікації можна ознайомитися на офіційних сторінках журналів:

https://drive.google.com/file/d/1AZlF-wBFvzlWIo2K8DCh-Tzb2mZKjGRm/view?usp=share_link

ВИМОГИ ДО ДОПОВІДЕЙ:

1. Презентації приймаються у форматах ppt, pptx, PDF.

2. Назва презентації підписується так: П.І.Б. (доповідача) назва доповіді.

3. Доповіді надсилаються через реєстраційну форму.

4. Регламент доповіді до 10 хвилин, до 5 хвилин на запитання і відповіді.

Зі складом оргкомітету конференції можна ознайомитись за покликанням:

https://docs.google.com/document/d/1l7o2SP1PRQYkDuGO7LPaReKtCTpzGt-
q/edit?usp=sharing&ouid=108354852731073523723&rtpof=true&sd=true

Офіційний хештег конференції для поширення фото та відеоматеріалів у соціальних
мережах #OSWU2023APR (open science wartime Ukraine)
КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Костьов’ят Ганна Ігорівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи
економічного факультету, заступниця голови Ради молодих вчених ДВНЗ «УжНУ». Тел.:
+380509875159, e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .
2. Реблян Антоніна Муратівна, асистент кафедри туристичної інфраструктури та готельно-
ресторанного господарства факультету туризму та міжнародних комунікацій, голова Ради
молодих вчених факультету туризму та міжнародних комунікацій ДВНЗ «УжНУ». Тел.:
+380502077158, e-mail:
anto Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .
3. Гряділь Тарас Іванович, асистент кафедри терапії та сімейної медицини факультету
післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, асистент кафедри внутрішніх хвороб
медичного факультету No2, голова Ради молодих вчених ДВНЗ «УжНУ». Тел.: +380990080218.
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .
 
Анонси
Галерея
45
4545
На даний момент 241 гостей на сайті