Пошук
Головне меню

ПРО ПСИХІКУ “БРАТІВ НАШИХ МЕНШИХ”

Цікавої і навіть захоплюючої тематики навчальне видання підготували доктор біологічних наук, завідувач кафедри біології, екології та методики їх викладання, професор Микола Ільєнко і кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології Наталія Савелюк: їх спільна праця “Зоопсихологія з елементами порівняльної психології” побачила світ у київському видавництві “Ліра-К”. Роботу рецензували доктор біологічних наук, завідувач кафедри зоології біологічного факультету Київського НУ ім.Тараса Шевченка, професор В.В.Серебряков і доктор психологічних наук, декан факультету психології Східноєвропейського НУ ім.Лесі Українки, професор Ж.П.Вірна.

У посібнику проаналізовані основні види поведінки та особливості психіки безхребетних і хребетних тварин , насамперед птахів і ссавців, а серед останніх – приматів і людини у порівняльному аспекті. Всі поведінкові акти систематизовано у дві групи: акти, що пов’язані із живленням, й акти, що пов’язані з репродукцією. Автори акцентують на чіткій взаємозалежності поведінки і психіки тварин із розвитком їх нервової системи. Широко використовуються приклади інстинктивних реакцій; приділена належна увага наявності у тварин прояві агресії та альтруїзму, пам’яті та інсайту, впізнавання самого себе у дзеркалі, специфічної символічної мови тощо.

Наші науковці висвітлюють предмет, методи, міждисциплінарні зв’язки, коротку історію становлення зоопсихології як науки про психічну форму відображення дійсності у тварин і порівняльної психології. В окремих розділах аналізуються етапи розвитку психізму, харчова, репродуктивна і територіальна поведінка тварин, дана характеристика їх популяцій та соціальної ієрархії. За допомогою застосування загальних понять, положень і принципів порівняльної психології здійснюється порівняння мислення людини і “розумної” діяльності тварини, “мови” тварини і мови людини, пам’яті та научіння. У книзі висвітлюються основні питання походження свідомості через процеси антропогенезу та предметну діяльність мавп, описуються знаряддя тварин і знаряддя праці людини в контексті їх ролі у процесі формування їх психіки. На завершення автори розкривають мовні передумови свідомості.

У посібнику подаються список необхідної літератури, теми і зміст лабораторних робіт, орієнтовні плани семінарських занять, а також короткий термінологічний словник. Книга рекомендується широкому колу читачів: студентам, аспірантам, викладачам спеціальностей природничого профілю, зоологам, антропологам, зоотехнікам, ветеринарним лікарям, мисливствознавцям, психологам і всім, хто цікавиться проблемами збереження “братів наших менших” і гармонійного співіснування з ними.

 
Анонси
Галерея
15
1515
На даний момент 290 гостей на сайті