Пошук
Головне меню

ЗНАТИ, ЩОБ ШАНУВАТИ

Саме таку мету переслідує вивчення історії мистецтва. Особливий акцент з’являється при зустрічі з фактами історії зарубіжного мистецтва: знати і шанувати мистецтво інших народів, щоб по-справжньому любити і високо оцінювати мистецтво національне. До такої думки підводить навчально-методичний посібник “Історія зарубіжного мистецтва”, який побачив світ у тернопільському видавництві “Вектор”. Книгу підготували кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри методики викладання мистецьких дисциплін нашої академії Олександра Панфілова, науковець Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка Наталія Рублевська та кандидат архітектури, доцент Інституту мистецтв Східноєвропейського НУ ім.Лесі Українки Іван Тарасюк. Рецензувала видання група науковців-фахівців різних профілів: доктор архітектури, професор Східноєвропейського НУ ім.Лесі Українки О.В.Лесик, доктор мистецтвознавства, професор Прикарпатського НУ ім.Василя Стефаника М.Є.Станкевич, доктор історичних наук, доцент кафедри української філології та суспільних дисциплін нашої академії І.Б.Скакальська та кандидат мистецтвознавства, доцент Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка М.М.Маркевич.

У навчально-методичному посібнику розкрито основні питання з історії зарубіжного мистецтва від античності до XVI століття. Він є першою частиною двотомного видання. Автори виходили з того, що ґрунтовні знання широкого просторового і часового діапазону розвитку мистецтва є необхідною умовою підготовки кваліфікованих фахівців мистецтвознавчого профілю. Тому одним з основних завдань курсу є сприяння засвоєнню студентами знань з історії мистецтва для усвідомлення змісту та засвоєння духовного досвіду людства. Важливо, що посібник знайомить студентів не лише з мистецькими школами, напрямами, а й з конкретними творами мистецтва та життєписами митців, які презентували ідеали свого часу.

В структурі посібника – чотири змістових модулі, де відображено виникнення візуального мистецтва, історію мистецтва Стародавнього світу (Вавилон, Єгипет, Стародавній Схід, Греція, Рим), Середньовіччя (Візантія і Середньовічна Європа), епохи Відродження (Італія, Північна Європа, Росія). Книга доповнена мистецтвознавчим глосарієм, відповідним списком літературних джерел.

Заслуговує на увагу методична побудова посібника, для якої характерні виокремлення основних понять і термінів кожної теми, підбір питань для самостійного опрацювання та для самоконтролю, а також запровадження рубрики “Цікаво знати”, де подано маловідомі, але пізнавально значимі факти, явища та події мистецького характеру і змісту.

 
Анонси
Галерея
16
1616
На даний момент 216 гостей на сайті