Пошук
Головне меню

МЕДІА-ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНІЙ РОБОТІ

Завідувач кафедри методики викладання мистецьких дисциплін нашої академії, доктор педагогічних наук, професор О.Н.Дем’янчук у співавторстві з науковцем Луцького НТУ П.В.Саварином опублікували навчальний посібник для студентів, магістрантів, аспірантів і науково-педагогічних працівників ВНЗ України «Застосування медіа-технологій викладачами технічних дисциплін у професійній діяльності». Видання побачило світ у редакційно-видавничому відділі Луцького НТУ, було рекомендоване до друку вченою радою цього ВНЗ, а його редагували доктор технічних наук, професор І.Є.Андрущак (Луцький НТУ), доктори педагогічних наук, професори Р.М.Пріма (Східноєвропейський НУ ім. Лесі Українки) та Л.Л.Сушенцева (НУ «Львівська політехніка»). Посібник присвячений висвітленню навчального матеріалу, що сприятиме формуванню знань, умінь і навичок, необхідних для успішного застосування медіа-технологій викладачами технічних дисциплін у фаховій роботі. Вагоме місце відведене окресленню практичних аспектів застосування медіа-технологій як у життєдіяльності людини взагалі, так і в освітньому процесі зокрема. Автори посібника підкреслюють, що вони здійснюють попередній огляд початкового рівня застосування медіа-технологій у навчальному процесі.

Такій меті підпорядкована структура навчального видання, що розпочинається з характеристики медіа-технологій та електронного навчання, із визначення медіа-освіти та медіа-педагогіки. Окреслено науково-теоретичні передумови та психолого-педагогічні особливості, а також параметри медіа-компетентності педагога, необхідної для застосування медіа-технологій в освітній діяльності. У посібнику значна увага приділена визначенню засобів, інструментів і способів застосування медіа-технологій у професійній діяльності викладачів технічних дисциплін. Зокрема, йдеться про системи керування навчанням, про гейміфікацію та МООС-системи, про соціальні мережі навчального призначення.

Важливо, що автори наводять приклади застосування медіа-технологій для навчання в різноманітних галузях, а також надають практичні рекомендації щодо пошуку релевантної інформації в мережі Інтернет, розробки ефективного електронного навчального курсу, застосування гейміфікації для навчання, формування різних проектів і створення курсів, щодо роботи в різних системах і проведення відеоконференцій та вебінарів.

З метою продуктивного засвоєння змісту посібника автори застосували логічно обґрунтовано та візуально фіксовану верстку навчального матеріалу. Для контролю якості знань пропонується система контрольних запитань і тестових завдань.

 
Анонси
Галерея
65
6565
На даний момент 222 гостей на сайті