Пошук
Головне меню

НОВІ ГОРИЗОНТИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Справжня наука зароджується і розвивається там, де панує постійний творчий пошук. Рада молодих науковців нашої академії діє саме в такому режимі: дослідники-початківці (магістранти, аспіранти, молоді викладачі) не знають “наукових канікул” і навіть академічні канікули використовують для збагачення свого творчого доробку. Наша наукова зміна наприкінці минулого навчального року “одягла науку в кросівки”, а в цьогорічному першому семестрі розширила сферу дослідницьких інтересів науково-мистецькою проблематикою. Це підтвердила науково-практична конференція “Litteris et artibus: нові горизонти”, на якій молоді науковці академії та коледжу доповідали про результати своїх дослідницьких зусиль і дискутували з приводу актуальних світоглядно-теоретичних і конкретних методологічних проблем сучасної науки і мистецтва, освіти і культури.


Молодіжний науковий актив навчального закладу привітала доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи, професор Валентина Бенера, яка зазначила, що на основі досягнутих успіхів Рада молодих науковців може розширювати зв’язки та поглиблювати співпрацю з аналогічними інституціями вищих закладів освіти України і зарубіжжя у форматі підготовки і проведення молодіжних наукових форумів, обміну досвідом дослідницької роботи на основі інноваційних методологічних підходів.

Дискусію на пленарному засіданні вели голова Ради молодих науковців, кандидат філологічних наук Роман Дубровський (“Танатологічна символіка творів Михайла Коцюбинського”), асистент кафедри педагогіки і психології Юлія Мельник (“Психологічні аспекти релігійних орієнтацій особистості в умовах сучасного суспільства”), кандидат педагогічних наук Олександр Омельчук (“Особливості дослідження профільного навчання в Україні та закордоном ”), асистент кафедри гри на музичних інструментах і вокально-хорових дисциплін Христина Шородок (“Епістемологія терміну “коляда” в українському музикознавстві”) та науковий працівник Кременецького ботанічного саду Іван Гуцало (“Біо-екологічні особливості культиварів експозиційної зони Кременецького ботанічного саду”).


Секційна робота проходила в трьох напрямах: гуманітарно-мистецькому, психолого-педагогічному та природничо-технологічному. Модератор гуманітарно-мистецької секції, кандидат філософських наук Олена Мороз охарактеризувала грані творчості кременчанина Гаврила Чернихівського в аспекті його історико-краєзнавчих пошуків. Магістрант Марія Бешлей здійснювала своє дослідження на межі літератури та музики: аналізувала жіночі образи поем Тараса Шевченка у творчості українських композиторів-класиків. “Ономастичні реалії як вербальні культурні маркери в тексті” стали об’єктом аналізу для аспіранта Схіноєвропейського НУ ім.Лесі Українки Ольги Микуляк. Мовознавчу тематику продовжила викладач педагогічного коледжу Ірина Хохрякова темою “Функційно-семантичні вияви категорії неозначеності в сучасній українській мові”.

Обов’язки модератора психолого-педагогічної секції виконував кандидат педагогічних наук Віталій Цісарук, який виступив з повідомленням про результати дослідження проблем освіти в Україні та шляхів їх вирішення. Інші доповідачі зупинилися на конкретних психолого-педагогічних темах: умови використання поетичних творів у підготовці вихователів ДНЗ (асистент Оксана Швець), розвиток творчих здібностей школярів засобами народної іграшки (магістрант Віта Пташнюк), підвищення творчого потенціалу вчителів засобами техніко-прикладного мистецтва (магістрант Олексій Васюк), використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування навиків дослідницької діяльності (магістрант Роман Громик), педагогічна взаємодія як умова формування естетичних смаків школярів (магістрант Юрій Маслюк), складові іншомовної освіти вчителів природничо-математичного профілю (аспірант Дрогобицького ДПУ ім.Івана Франка Юлія Овчаренко), майстер-клас як форма навчання декоративно-ужитковому мистецтву (викладач коледжу Сергій Томашівський), засвоєння гімнастичних вправ з використанням програмованого навчання (кандидат педагогічних наук Микола Божик, асистенти Галина Кедрич і Олександр Гурковський), формування конативного компоненту етнопсихологічних уявлень дошкільників під впливом дорослих (асистент Наталія Бабій).


Молоді науковці, які працювали в природничо-технологічній секції, зосередились на проблемах охорони здоров’я людини та збереження навколишнього середовища. Модератор секції, кандидат сільськогосподарських наук Олена Тригуба загострила увагу своїх колег на такому небезпечному для здоров’я людини явищі, як злоякісні новоутворення. Якщо в цьому повідомленні звучала тривого за людське життя, то в науковій розвідці магістранта Наталії Бондарчук “Оцінка взаємозв’язку функціональної асиметрії мозку та рівня інтелектуального розвитку студентів” – турбота про психічне здоров’я молодої людини. Решта співдоповідей стосувалися природоохоронних питань: стан теріофауни в Національному природному парку “Кременецькі гори” (науковий працівник НПП “Кременецькі гори” Анжела Красовська), комахоїдні птахи НПП “Кременецькі гори” (магістрант Артем Перескоков), біоіндикація як метод екологічної оцінки стану навколишнього середовища (магістрант Віта Тишкова).

За матеріалами конференції буде підготовлено збірник наукових праць молодих дослідників.

 
Анонси
Галерея
foto 15
foto 15foto 15
На даний момент 235 гостей на сайті