Пошук

ГАЗЕТІ «ЗАМОК» – 10 РОКІВ!

10 років тому, 6 грудня 2006 року, була зареєстрована газета «Замок» – друкований орган Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії  (на той час інституту) ім.Тараса Шевченка. Це було десятиріччя напруженої творчої праці редакційного колективу з інформаційного забезпечення багатопланової та різновекторної діяльності вищого закладу освіти з віковими науково-педагогічними та культурно-освітніми традиціями, що закономірно впливало на різноманіття та характер змісту публікацій і відповідно ставило підвищені вимоги до рівня та якості текстового матеріалу, посилювало відповідальність за достовірність використаної інформації, за об’єктивність та обґрунтованість редакційних висновків. З огляду на сказане матеріали «Замку» носять конструктивний характер і мають виключно «внутрішнє походження»: відображають взаємодію науково-педагогічного, студентського й адміністративно-технічного колективів навчального закладу у підготовці фахівців для національної системи освіти.

За цей період побачили світ 240 номерів газети на 960 сторінках, що містять 2185 статей. З опублікованих матеріалів 183 стосуються офіційного життя академії та педагогічного коледжу: відображають стратегію і тактику, конкретні заходи і практичні корективи діяльності навчального закладу з підвищення якості та модернізації підготовки фахівців, посилення науково-педагогічного потенціалу, вдосконалення навчально-матеріальної бази в період переходу інституту до статусу академії.

294 статті стосувалися участі наших викладачів у наукових форумах, що проходили у стінах академії та в інших вищих закладах освіти України та зарубіжжя. В них продемонстровано вагомий внесок науковців КОГПА ім. Тараса Шевченка у вирішення актуальних науково-теоретичних і психолого-педагогічних проблем, над якими працює сучасна наукова спільнота.

В газеті опубліковано 71 науково-аналітичну статтю, де відображені результати науково-дослідницьких пошуків викладачів академії в різних галузях знання – від природничих до технологічних. Провідна ознака таких статей – використання місцевого фактологічного матеріалу, що було одним із головних критеріїв їх публікації в «Замку».

Особлива увага до історії навчального закладу, Волині та Галичини підтверджується 102 статтями, в яких автори, в основному працівники академії, розкривають специфіку організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах – історичних попередниках нинішнього ВНЗ, висвітлюють природну і соціально-культурну самобутність краю, його героїчно-трагічну історію.

Широкі міжнародні зв’язки академії відображені у 85 матеріалах, де йдеться про співпрацю з вищими закладами освіти Польщі, Білорусі, Німеччини, Австрії, інших країн близького і далекого зарубіжжя, з інституціями української діаспори, про участь наших викладачів і студентів у міжнародних проектах, зокрема в «Діалозі двох культур», «Школі відкритого розуму», зльотах Європейської родини шкіл ім. Юліуша Словацького, художніх пленерах «Зустрічі в Кременці», наукових форумах, фестивалях, конкурсах. Окремим рядком йдеться про публікацію спільних наукових і культурно-мистецьких збірників.

Теза «Студент – центральна фігура освітнього процесу» конкретно втілена у 361 статті про студентське життя. Функціонування органів студентського самоврядування, молодіжні культурно-масові заходи, участь майбутніх педагогів у волонтерській діяльності, в заходах, що проводяться службами соціального захисту населення, зокрема з дітьми з особливими потребами, екологічні акції, олімпіади, конкурси та низка сучасних модерних форм молодіжної роботи – такий зміст публікацій, які редагує відділ студентської молоді.

Науковим працям викладачів присвячені 407 аналітичних матеріалів, де висвітлені зміст, наукова новизна, практична цінність, теоретико-методологічна спрямованість і навчально-виховне навантаження наукових статей, навчально-методичних посібників, монографій, що їх наші науково-педагогічні працівники оприлюднили в Україні й за рубежем, окремими виданнями чи в наукових збірниках або часописах.

Прогрес у зміцненні науково-педагогічного потенціалу академії видно із опублікованих у газеті даних про здобуття викладачами наукових ступенів (72 статті) та про присвоєння їм учених звань (49 повідомлень). Це вказує на те, що наш науковий рейтинг за десятиріччя отримав 121 додатковий бал. В аналітичних оглядах авторефератів нових кандидатів і докторів наук розкривається специфіка та значення їх дисертаційних досліджень.

Різноманітне за формами і багате за змістом культурно-мистецьке життя навчального закладу знайшло своє відображення у 244 статтях, що розповідають про події та заходи музичного й образотворчого характеру, здійснені зусиллями окремих митців і творчих колективів академії та коледжу: фестивалі, огляди, конкурси, вернісажі, виставки, тематичні та ювілейні концерти – незмінна сюжетна основа багатьох публікацій у кожному номері газети.

Значне місце відводиться спортивній тематиці: 108 публікацій інформують про спортивне життя колективу навчального закладу. Вони відображають перемоги наших спортсменів на всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях, висвітлюють організацію спортивних заходів у межах академії та коледжу з найважливішою метою – збереження та зміцнення здоров’я нинішніх і майбутніх педагогів.

На «Літературній сторінці» газети постійно публікуються твори її читачів – викладачів, студентів та інших творчих людей регіону: за десятиріччя у «Замку» побачили світ 69 творів художньої прози та 424 поезії.

Опубліковані матеріали проілюстровані 4254 світлинами.

Редакція газети «Замок» нагороджена Грамотою Тернопільської обласної організації Національної спілки журналістів України (2014), а гурток «Юний журналіст», що діяв при редакції газети, – лауреат Всеукраїнського конкурсу «Врятувати від забуття» (2013 р. – ІІ місце; 2014 – І місце).

… Газета «Замок» – це спільнота людей: тих, про кого вона пише, тих, хто її творить, і тих, хто її читає. Основний творець «Замку» – колектив навчального закладу, діяльність якого дає життя газеті, як за змістом її матеріалів, так і за фактом її існування.

Ініціатор створення газети й автор її назви – ректор академії, професор Афанасій Ломакович. Реєстрація видання здійснювалась завдяки зусиллям проректора з наукової роботи, професора Валентини Бенери. З перших днів заснування в редакції «Замку» працюють Анатолій Багнюк (головний редактор), Ніна Багнюк (літературний редактор і відповідальний секретар), Сергій Юрчук (редактор-дизайнер), Петро Данилюк (фотохудожник). Згодом до них приєдналася Валентина Кащук (редактор відділу студентської молоді та художньо-технічний редактор).

В різні роки в газеті працювали Олег Василишин, Наталія Савелюк, Роман Дубровський, Олена Хилюк, Світлана Горковець, Олексій Багнюк. Серед найактивніших власних кореспондентів – наші викладачі, студенти і випускники Інна Семеренко, Світлана Гусаківська, Сергій Колісецький, Наталія Бабій, Тетяна і Володимир Клим’юки, Тетяна Балбус, Марія Іващук, Тетяна Гонтарук та інші, котрі своєю активною діяльністю збагачували «Замок» упродовж десятиріччя і заклали основи його творчих успіхів на майбутнє.

 
Анонси
Галерея
Картинна галерея
Картинна галереяКартинна галерея
На даний момент 227 гостей на сайті