Пошук
Головне меню

ПОПОВНЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СКАРБНИЧКИ

Бібліотека методичної літератури образотворчої тематики поповнилась ще одним навчально-методичним посібником, підготовленим нашим фахівцем. Досвідчений педагог, керівник мистецьких гуртів ”Палітра“ і ”Натхнення“, викладач педагогічного коледжу нашої академії Тетяна Балбус опублікувала посібник ”Художньо-прикладна графіка. Конспекти лекцій і практичні завдання, адресований студентам спеціальності ”Образотворче мистецтво“, викладачам мистецьких дисциплін і всім, хзто цікавиться питаннями художньо-прикладної графіки. Книгу рецензував старший викладач кафедри викладання мистецьких дисциплін нашого ВНЗ, заслужений художник України Євген Удін.

Автор посібника виходить з того, що у системі художньо-естетичного виховання школярів важливе місце належить графічній діяльності. Тим більше, значна частина годин з програми образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі виділяється на теми, пов’язані з графічною діяльністю. Однак навчанню основ графічного мистецтва належної уваги не надається. Особливого наголосу потребують практичні аспекти, тобто питання методики художнього навчання основ мистецтва оригінальної графіки, бо художньо-графічна діяльність має свою специфіку, обумовлену творчим характером процесів оволодіння графічними техніками, засобами та прийомами зображення за допомогою комплексу художніх матеріалів та інструментів. У книзі наголошується, що керівництво процесом освоєння основ мистецтва графіки потребує від педагога високої художньо-графічної підготовки та методичної майстерності з постійним пошуком нових принципів навчання за умов збереження основ навчання – оволодіння образотворчою графічною грамотою.

У посібнику висвітлюється процес художньо-графічної підготовки вчителів у системі національної педагогічної освіти, і з цього виводяться мета і завдання курсу ”Художньо-прикладна графіка“. В розділі ”Художня графіка“ розкриті її науково-теоретичні основи, охарактеризовані матеріали й інструменти графічної діяльності, функції графічних образотворчих засобів, а також графічні техніки та манери. Показані техніки виконання монотипії. Окремо приділена увага художньо-шрифтовій графіці: йдеться про етапи її розвитку, про шрифти та художньо-шрифтові композиції. Важливе місце відведено книжковій та ілюстративній графіці, зокрема художньо-технічному оформленню та ілюструванню книг, вказані пізнавальні й естетичні фактори художньо-книжкової графіки, розкрито такі важливі практичні питання, як компонування та створення макету книги. Актуальні і важливі питання вивчаються у розділі ”Художньо-прикладна графіка та її застосування“: художньо виразні засоби композиції прикладної графіки, композиційні, художні, технологічні особливості графічної мови плаката, етикетки й упаковки, фірмових і товарних знаків; специфіка створення композицій емблем і екслібрисів.

Видання містить 15 тем лабораторних занять, які включають 24 творчих практичних завдання. Також пропонуються завдання для самостійної роботи студентів. В якості практичних рекомендацій викладено методику організації графічної діяльності при виконанні практичних завдань, лабораторних і самостійних робіт.

На завершення книги автор зазначає: ”За допомогою мистецтва графіки людина в кожнім предметі знаходить його внутрішню красу. Мистецтво приносить людям насолоду, долучає їх до творчості художника“.

 
Анонси
Галерея
20
2020
На даний момент 255 гостей на сайті