Пошук
Головне меню

І ЗА РІК МОЖНА ЗРОБИТИ БАГАТО…

Наукова діяльність – концепт всеоб’ємний і багатовекторний, а як явище – довготривала в часі. Бо вирішує стратегічні завдання і спрямовується на перспективу. Навіть з урахуванням такого фактора Рада молодих науковців нашого ВНЗ (голова – кандидат філологічних наук Роман Дубровський) за рік свого існування зуміла виконати комплекс завдань і провести низку заходів функціонального змісту. Молоді науковці отримували методичну й організаційну допомогу у проведенні дисертаційних досліджень, оформленні авторефератів, у підготовці до наукових конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів науково-дослідних робіт, фахових і тематичних виставок. Їм надавалась інформаційна підтримка щодо участі в національних і міжнародних програмах і проектах. Зважаючи на той факт, що в нас нараховується понад 80 науково-педагогічних і педагогічних працівників віком до 35 років, які захистили дисертації чи працюють над виконанням дисертаційних досліджень, маємо перспективний науковий потенціал для здійснення важливих заходів теоретичного, методичного і навчально-виховного характеру.

Інформаційна підтримка молодих науковців відбувається як у форматі особистих контактів, так і через постійне оновлення відповідних даних на веб-сайті академії, де Рада має свою рубрику. Важливим напрямом роботи РМН виступає налагодження співпраці з молодими науковцями інших вищих закладів освіти України та зарубіжжя, серед яких – Східноєвропейський НУ ім. Лесі Українки, Дрогобицький ДПУ ім. Івана Франка, Рівненський ДГУ – в Україні, Вармінсько-Мазурський Університет (м.Ольштин) – в Польщі. З молодими науковцями згаданих та інших ВНЗ досягнуто домовленості про їх участь у програмі “Kremenets Science: Open Air, або наука в кросівках”, яка стала інноваційною та креативною формою проведення наукових заходів. Саме природна і культурна унікальність Кременця та його околиць підказали нестандартний формат наукових зустрічей – науково-практичний семінар-турпохід. Минулоріч темою такого семінару стала “Національна ідентичність: культурно-історичні, соціальні та економічні виміри”. Нинішнього року молоді науковці планують взяти з собою в науковий турпохід проблему “(НЕ) БЕЗПЕКА: суспільно-політичні, психологічні, екологічні, інформаційні, технічні та культурно-естетичні виміри”.


Якщо проблематика семінарів-турпоходів є одновекторною, то конференція молодих науковців “Litteris et Artibus: нові горизонти” надає змогу кожному з них представити результати власних наукових пошуків у сфері фахових зацікавлень. Окрім загальнотеоретичних завдань, учасники конференції висвітлювали гуманітарно-мистецькі, природничо-технологічні та психолого-педагогічні питання. За матеріалами згаданого семінару-турпоходу та конференції молодих науковців опубліковано однойменні збірники наукових праць.

Окремий розділ діяльності РМН – участь у науковій роботі студентської молоді, підсумком якої стали студентські наукові конференції. Про високу ефективність роботи  Ради зі студентами-науковцями свідчить така статистика: у 2016 році 14 із 29 доповідачів на студентській науковій конференції були підготовлені молодими науковцями академії та коледжу.

На звітній конференції обрано новий склад РМН. Її, як і раніше, очолює кандидат філологічних наук Роман Дубровський. Заступником голови залишилася кандидат філософських наук Олена Мороз. Секретар Ради – працівник кафедри гри на музичних інструментах і вокально-хорових дисциплін Марія Бешлей. До складу РМН увійшли кандидати педагогічних наук Микола Божик (кафедра спортивних ігор і туризму) і Віталій Цісарук (кафедра теорії та методики трудового навчання і технологій), кандидат сільськогосподарських наук Олена Тригуба, асистенти Алла Прус (кафедра педагогіки і психології), Ірина Дячук (кафедра іноземних мов і методики їх викладання), Оксана Швець (кафедра теорії та методики дошкільної і початкової освіти) та магістрант Ілона Бендасюк.

 
Анонси
Галерея
16
1616
На даний момент 245 гостей на сайті