Пошук
Головне меню

ДО МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Науково-педагогічні працівники кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та кафедри спортивних ігор і туризму підготували навчальний посібник ”Фізична культура учнів 5 – 9 класів“, який опубліковано за рекомендацією вченої ради Кременецької ОГПА ім. Тараса Шевченка як навчальне видання для студентів і вчителів фізичної культури. Книгу рецензували доктор медичних наук, професор Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського Л.Я.Федонюк, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри фізичного виховання Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатюка, доцент А.В.Огнистий, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри спортивних ігор і туризму нашої академії, доцент В.А.Голуб. У посібнику висвітлені зміст і вимоги до теоретико-методичних знань з фізичної культури учнів 5 – 9 класів, викладено основи знань медико-біологічного спрямування, історію фізичної культури і спорту, розкрито правила безпеки під час занять фізичними вправами й особливості методики розвитку фізичних якостей школярів, подано рекомендації щодо самостійних занять фізичними вправами, запропоновано комплекс вправ загальної фізичної підготовки.

Автори посібника наголошують, що якість проведення урочних і позаурочних занять фізичними вправами в школі визначається особистістю вчителя, його теоретико-методичною та практичною підготовкою, загальною та професійною культурою. В умовах перебудови змісту, форм і методів навчання роль вчителя фізичної культури зростає, до нього висуваються високі вимоги, зумовлені сучасним трактуванням процесу навчання, згідно з яким учень виступає не пасивним об’єктом, а суб’єктом навчального процесу і бере активну участь у вирішенні відповідних дидактичних завдань. Це вимагає переходу до нових, більш ефективних форм і методів навчання, за якими фізичне благополуччя і висока надійність організму школяра, гармонійний розвиток його рухових здібностей можливі лише за умови засвоєння відповідних знань та вмінь. У посібнику пропонується здійснювати оволодіння учнів 5 – 9 класів змістом теоретико-методичних знань завершеними у структурно-логічному відношенні частками теоретичного матеріалу за змістово обґрунтованими блоками: медико-біологічні знання, знання з історії фізкультури та спорту, правила безпеки під час занять фізичними вправами, поняття про фізичні якості та методику їх розвитку, знання структури, змісту і методики самостійних занять фізичними вправами.

Над блоком теоретико-методичних знань, яким передбачається озброєння учнів медико-біологічними знаннями про особливості власного організму та формування усвідомленого ставлення до підвищення його функціональних властивостей через дотримання правил і норм здорового способу життя, працювала завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання, професор Олена Довгань (у співавторстві). У блоці подано загальну характеристику здорового способу життя, правила гігієни та санітарії під час занять фізичною культурою, розкрито особливості фізичного розвитку підлітків, висвітлено форми занять фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості. Йдеться і про негативний вплив шкідливих звичок на здоров’я людини, а також про загартування та раціональне харчування для його зміцнення.

Кандидат педагогічних наук, доцент згаданої кафедри Володимир Папуша, якому належить загальна редакція посібника, підготував блоки з питань історії фізичної культури та спорту, з методики розвитку фізичних якостей учнів та форм, змісту і методики самостійних занять фізичними вправами. Він аналізує систему фізичного виховання і хід Олімпійських ігор у Стародавній Греції, інформує про відродження та специфіку Олімпійських ігор сучасності, про участь у них українських спортсменів. В окремому блоці розкрита сутність термінів ”фізичний розвиток“,  ”фізична підготовка“,  ”фізична підготовленість“, зміст понять, якими визначаються фізичні якості людини (”швидкість“,   ”спритність“, ”витривалість“, ”сила“ і ”гнучкість“) і подано методику їх розвитку. Серед самостійних занять фізичними вправами виокремлені ранкова гігієнічна гімнастика, фізкультурні паузи в домашніх умовах і на рухливих перервах. Рекомендовано комплекс індивідуальних вправ, а також орієнтовна індивідуальна програма вдосконалення фізичних якостей.

Блок теоретичних знань учнів з правил безпеки під час занять фізичними вправами, сформований старшим викладачем кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання Василем Трифонюком, складається з двох частин: правил безпеки на уроках і під час позакласних фізкультурних занять та правил поведінки під час занять плаванням у басейнах і відкритих водоймищах. Вказано на вимоги безпеки під час проведення спортивно-масових заходів, занять легкою атлетикою і гімнастикою, а також в аварійних ситуаціях. Визначено санітарно-гігієнічні норми для місць купання, функції рятувального поста, названо заходи невідкладної медичної допомоги постраждалим на воді.

Над заключним блоком посібника ”Теоретичні знання учнів з питань загальної фізичної підготовки“ працювали старший викладач кафедри спортивних ігор і туризму, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Анатолій Антонюк і асистент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання Юрій Яворський. Фахівці переслідують мету формування в учнів уміння самостійно складати комплекси вправ і використання їх в різних формах занять. Дано характеристику загальнорозвиваючих вправ та їх конкретних форм (з м’ячами, з гімнастичною палицею, скакалкою, гімнастичною лавою та на шведській стінці).

Навчальний посібник має лаконічну та логічно структуровану форму з використанням таблиць, схем і рисунків, що підсилює його методичну доцільність і підвищує ефективність практичного використання..

 
Анонси
Галерея
37
3737
На даний момент 282 гостей на сайті