Пошук
Головне меню

ПРО ОСНОВИ ОСНОВНОГО

Основа людського життя – здоров’я, в тому числі і насамперед здоров’я духовне, яке забезпечується освітою, збагачується і підсилюється наукою та виступає першоумовою самореалізації людини як особистості. Такий лейтмотив характеризував ІХ Міжнародну науково-практичну конференцію ”Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості“, підготовленої науковцями Рівненського ДГУ, де проходив науковий форум, та Східноєвропейського НУ ім. Лесі Українки. Оргкомітет конференції, до якого увійшли фахівці згаданих університетів, очолював доктор психологічних наук, перший проректор РДГУ, академік Академії наук вищої школи України, колишній працівник нашого навчального закладу, професор Роман Павелків. Учасників форуму вітали ректор університету-господаря, член-кореспондент Міжнародної слов’янської академії наук, професор Роман Постоловський, представники управління освіти і науки Рівненської ОДА, члени Оргкомітету.

Перший робочий день учасників конференції розпочався і завершився заходами науково-практичного спрямування: до пленарного засідання вони оглянули масштабну виставку наукової літератури за тематикою наукового зібрання, а після дискусії в Конференц-залі мали можливість предметно ознайомитися з навчально-матеріальною базою та особливостями організації науково-педагогічного процесу на психолого-педагогічному факультеті, а також з напрямами та формами роботи науково-практичних психологічних лабораторій РДГУ.

Увазі учасників пленарного засідання були запропоновані доповіді про результати досліджень актуальних проблем сучасної психологічної науки: формування та розвиток здатності до моральної рефлексії в процесі активного соціально-психологічного навчання школярів (Роман Павелків, РДГУ), психотерапія та коутінг в сучасних практиках психологічної допомоги (Світлана Литвиненко, РДГУ), психологічний супровід сімей, які мають проблемних дітей (Мирослава Мушкевич, СНУ ім. Лесі Українки), інструменти психотехнологій у формуванні іміджу особистості (Євген Позднишев, Київський НЕУ ім. Вадима Гетьмана), арт-терапевтичний супровід навчання фахівців (Марісоль Еспарца, Мексика), емоції як чинник ефективної навчальної діяльності студентів (Ольга Джеджера, РДГУ), психогеометрія абстрактних композицій (Анжела Доцюк, Чернівецький політехнічний коледж), диспозиційні перешкоди у розвитку просоціальної поведінки підлітків (Наталія Корчакова, НПУ ім. М.П.Драгоманова).

З трибуни пленарного засідання прозвучала доповідь кандидата психологічних наук, доцента кафедри педагогіки та психології нашої академії, докторанта СНУ ім. Лесі Українки Наталії Савелюк ”Психологічні аспекти проблеми взаємозв’язку релігійної активності та суб’єктивного благополуччя“. На її думку, з огляду на хронічні стресогенні ситуації та негативні катаклізми сьогодення сучасна психологія активно шукає критерії, досліджує чинники, механізми та закономірності формування благополуччя особистості, що перебуває у тісному взаємозв’язку з різними складовими людинобуття, насамперед із релігійною сферою. Автор згадує окремих зарубіжних аналітиків, які стверджують про позитивний вплив ”релігійної переконаності“ на суб’єктивне благополуччя людини, бо особистості із сильною релігійною вірою повідомляють про вищий рівень задоволеності життям, про глибше відчуття особистого щастя та про менші негативні наслідки травмуючих життєвих подій. Крім цього, наголошується, що в  Україні й досі практично відсутні масштабні емпіричні наукові дослідження взаємозв’язку суб’єктивного благополуччя з релігійною активністю особистості як складовою її загальної активності.

У час складних релігійних і міжконфесійних перипетій, наголошує наш науковець, зазначена проблема не може залишатися поза увагою фахівців, бо потребує вирішення спочатку на теоретичному, а потім на практичному рівнях. Наталією Савелюк були проведені вибіркові дослідження 543 осіб різного віку, соціального статусу з різних християнських конфесій та багатьох населених пунктів Тернопільської, Рівненської, Волинської, Івано-Франківської і Закарпатської областей. В якості емпіричного інструментарію вона застосовувала три методики: Методика виміру реальної активності Д.Смирнова, Анкета релігійних орієнтацій І.Богдановської, Питальник ”Ваше самопочуття“ О.Копіної та інших. З їх допомогою визначені самооцінки стану фізичного і психічного здоров’я, такі важливі аспекти, як соціальне становище, трудова діяльність, відносини у сім’ї, спілкування, життєві перспективи та інші у їх взаємозв’язку з релігійною активністю респондентів. Аналіз даних дослідження обумовив висновок, за яким суб’єктивне благополуччя особистості та рівень релігійної активності в багатьох аспектах корелюють між собою, однак не настільки очевидно, як це могло би бути у контексті гуманістичного потенціалу християнства.

У секційному режимі фахівці аналізували методично-концептуальні, теоретичні та прикладні аспекти самореалізації особистості; роль психології творчої самореалізації й арт-терапії в забезпеченні психічного та психологічного здоров’я людини; вплив психотравмуючих факторів на життєдіяльність особистості; сутність, структуру, завдання й організацію психологічної реабілітації; відновлення психічної рівноваги особистості у процесі психічної реабілітації, інтеграції та інклюзії; діяльність психологів освітніх і медичних установ у форматі психологічної служби на захисті здоров’я людини; розвиток психологічної освіти та психологічної практики в умовах сучасного соціокультурного простору України. В зазначених проблемних напрямках працювали 115 науковців з України, Польщі, Швеції, Молдови, США, Мексики та Росії. Вони запропонували для наукових дискусій 104 актуальних теми.

Учасникам конференції продемонстрували комплекс майстер-класів, змістовно та методично пов’язаних із проблематикою наукового форуму: ”Прояви свідомого – несвідомого: шлях непластичного в абстрактному творчому вираженні“ (Анжела Доцюк, Чернівці), ”Юнгіанська піскова терапія як спосіб активізації ”архетипу дитини“: теорія прив’язаності“ (Галина Рудь, Рівне), ”Піраміда актуальних переживань: програмування майбутнього“ (Ірина Грицюк, Катерина Шкарлатюк, Луцьк), ”Чарівна сила казкових образів: символічна мова казки“ (Олена Ставицька, Рівне), ”Моє місце в родовій системі: контекст системно-феноменологічного напряму психотерапії“ (Олена Дем’янюк, Рівне), ”Про networking“ (Олена Главінська, Рівне), ”Мікроелементи позитивного резонансу“ (Наталія Оксентюк, Рівне), ”Метод біосугестивної терапії для корекції психосоматичних розладів“ (Віктор Коширець, Луцьк).

При підведенні підсумків конференції науковці – представники інших ВНЗ України та зарубіжжя – відзначили її належний організаційний рівень, що обумовив високу ефективність пленарної та секційної роботи, глибину теоретичних дискусій і практичну корисність для вдосконалення методології наукових досліджень.

 
Анонси
Галерея
15
1515
На даний момент 248 гостей на сайті