Пошук
Головне меню

ГІГІЄНА І СПОРТ – НЕВІДДІЛЬНІ

Навчально-методичний посібник ”Гігієна фізичного виховання і спорту“, рекомендований до друку вченою радою КОГПА ім. Шевченка й опублікований у видавничому центрі академії, підготувала група науковців, до якої увійшли науково-педагогічні працівники кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання нашого ВНЗ, професор Олена Довгань і доцент Володимир Банах. Книгу рецензували доктор медичних наук, професор Володимир.Кондратюк і кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент нашої академії Віктор Голуб.

Автори посібника підкреслюють, що навчальна дисципліна ”Гігієна фізичного виховання і спорту“ є обов’язковою для студентів усіх факультетів, які готують фахівців з фізичного виховання, бо забезпечує знання вимог до фізичного розвитку особистості, як складової всебічного розвитку та передумови зміцнення здоров’я і поліпшення психо-фізіологічного стану студентів у процесі професійної підготовки. Звідси випливає, що саме вчитель фізичного виховання має бути компетентним у питаннях основ гігієни, вікової і спортивної фізіології, профілактики захворювань і корекції функціональних порушень у дітей та ефективно застосовувати відповідні знання у навчанні, побуті, в організації масових спортивних заходів та інших видах професійної діяльності. З цією метою у посібнику висвітлюються основні теоретичні положення, що відображають сучасні наукові погляди на вплив різноманітних факторів зовнішнього середовища та фізичного навантаження на здоров’я людини, особливо в час активних занять фізичною культурою і спортом.

Видання розпочинається висвітленням завдань і змісту гігієни, методів гігієнічних досліджень, гігієнічних основ фізичного виховання та спорту. Конкретно визначаються анатомо-фізіологічні та психологічні особливості учнів молодших, середніх і старших класів. Значна увага приділена характеристиці гігієни навколишнього середовища, зокрема атмосферного повітря та повітря приміщень (температура, вологість, атмосферний тиск тощо), сонячного випромінювання та його впливу на біосферу, радіаційного фону та його впливу на організм людини, виробничих і побутових чинників довкілля. Йдеться також про гігієну води та ґрунту. Визначено механізми виникнення простудних захворювань і боротьби з ними за допомогою загартування повітрям, водою та сонячним опроміненням. Окреслено гігієнічні вимоги до спортивних майданчиків і спортивних залів критого і відкритого типів, до спортивного інвентарю, обладнання, одягу і взуття. Охарактеризовано особливості харчування під час занять фізичною культурою і спортом: вказано основні компоненти їжі та їх гігієнічні властивості, розкрито основні принципи харчування спортсменів і специфіку режиму їх харчування з урахуванням засвоюваності їжі. В окремому розділі описується особиста гігієна спортсмена під час занять фізичною культурою і спортом, в тому числі гігієна тіла і ротової порожнини, режим дня та профілактика шкідливих звичок.

Книга доповнена системою тематичних таблиць і схем, питаннями контролю та самоконтролю знань, відповідним списком фахової літератури. Посібник підводить до однозначного висновку: без належної гігієни тіла, без здорового способу життя ефективні заняття фізичною культурою і високі спортивні досягнення неможливі.

 
Анонси
Галерея
Футбольна команда "Буревісник"
Футбольна команда Футбольна команда
На даний момент 306 гостей на сайті