Пошук
Головне меню

У КОНТКСТІ СПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ

Науковці кафедри теорії і методики трудового навчання нашої академії спільно з Управлінням освіти Шепетівської міської ради Хмельницької області провели комплексний інформаційно-методичний захід для вчителів трудового навчання ЗОШ м.Шепетівки за темою “Місце і роль вчителя у професійній орієнтації старшокласників”. Зустріч науковців і вчителів проходила на базі нашого навчального закладу. Делегацію педагогів Хмельниччини очолювала методист Шепетівського міського управління освіти Галина Вихівська. Гостей зустрічали ректор академії, професор Афанасій Ломакович і завідувач кафедри трудового навчання та технологій, доктор педагогічних наук Микола Курач. Керівник навчального закладу ознайомив учителів ЗОШ з минулим, сьогоденням і перспективами розвитку академії, з її науково-педагогічним потенціалом, творчими можливостями у підготовці фахівців для системи освіти. Гості оглянули навчально-матеріальну та науково-дослідницьку бази академії, відвідали Музей історії навчального закладу, кімнати-музеї відомих кременчан – художника Ростислава Глувка і композитора Михайла Вериківського, Виставкову залу творчих робіт викладачів і студентів академії, Галерею довоєнної фотографії.

Центральним елементом зустрічі науковців академії і вчителів трудового навчання шкіл став семінар “Вчитель трудового навчання у професійній орієнтації старшокласників”, який розпочав завідувач кафедри, доктор педагогічних наук Микола Курач доповіддю “Особливості підготовки майбутніх учителів технологій у Кременецькій гуманітарно-педагогічній академії ім.Тараса Шевченка: історія, здобутки, перспективи”. Слухачі довідалися про можливості відкриття в академії нової спеціальності “Професійна освіта (Деревообробка)”. Кандидат педагогічних наук, доцент Степан Шабага охарактеризував “Ринок праці та проблеми професійної орієнтації сучасної молоді”. Завідувач лабораторією електротехніки, старший викладач Олександр Ємець зупинився на темі “Навчально-матеріальна база як основа трудового навчання у ЗОШ і професійної підготовки у ВНЗ”. Про “Профільне навчання старшокласників як передумову їх професійного самовизначення” говорив завідувач майстернею художнього лозоплетіння, кандидат педагогічних наук Олександр Омельчук, а “Декоративно-ужитковий компонент фахової підготовки студентів спеціальності “Технологічна освіта” висвітлила кандидат педагогічних наук Марія Олексюк, в чому вона використала досвід роботи в майстернях художньої обробки матеріалів і технології виготовлення швейних виробів. Змістовне інформаційне повідомлення “Професії деревообробної галузі” вчителі ЗОШ отримали від завідувача майстернями ручної, механічної і художньої обробки деревини, кандидата педагогічних наук Віталія Цісарука. “Художня обробка металу: сучасний стан і перспективи розвитку” – тема виступу завідувача майстернею художньої обробки металів і навчальною кузнею, старшого викладача Юрія Цимбалюка. Кандидат технічних наук, завідувач лабораторією машинознавства, доцент кафедри Ростислав Гарматюк доповіддю “Інженерна освіта як запорука успішного працевлаштування” висловив спільне переконання учасників інформаційно-методичного семінару про важливість тематично спрямованої профорієнтаційної роботи серед старшокласників ЗОШ і підкреслив спільний інтерес науковців ВНЗ і педагогів шкіл у забезпеченні ефективності підготовки підростаючого покоління до самостійного життя, в чому вищий заклад освіти та загальноосвітня школа мають виступати рівноцінними та рівноправними партнерами, наділеними однаковою мірою відповідальності.

 

 
Анонси
Галерея
5
55
На даний момент 194 гостей на сайті