Пошук
Головне меню

НАЙСКЛАДНІША НАУКА – ЗНАТИ СЕБЕ

А знати для того, щоб не тільки зберегти, а й удосконалити. І духовно, і фізично. З метою надання методичної допомоги у вивченні природної складової людини у контексті застосування цих знань у професійній діяльності завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання, професор Олена Довгань розробила ”Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу ”Анатомія людини з основами спортивної морфології““. Об’ємне методичне видання адресоване студентам спеціальності ”Фізичне виховання“. Книгу рецензували науковці Тернопільського ДМУ ім.І.Я.Горбачевського, завідувач кафедри анатомії людини, доктор медичних наук, професор І.Є.Герасим’юк і завідувач кафедри медичної біології, доктор медичних наук, професор Л.Я.Федонюк.

Методичні вказівки підготовлені у відповідності з навчальним планом спеціальності та навчальною і робочою програмами згаданої фахової дисципліни. Автор підкреслює, що загальний план будови організму людини, характеристику окремих систем і органів, основні питання функціональної анатомії висвітлюються на лекціях, а детальну будову органів кожної системи студенти вивчають на лабораторних заняттях за допомогою муляжів, анатомічних препаратів, інших засобів і приладів.

Для кожного лабораторного заняття вказані тема, мета, необхідні робочі матеріали і детально описаний зміст теми. У підготовці до лабораторного заняття рекомендується використовувати відповідні підручники, посібники, атласи, Інтернет-ресурси тощо, керуючись при цьому спеціальними методичними порадами. Важлива особливість посібника: у ньому чітко визначено об’єм, необхідний для засвоєння фактичного матеріалу, окреслено вимоги до оформлення лабораторних занять (здійснення рисунків певних органів, підготовка таблиць і словника анатомічних термінів). Правильність і якість оформлення лабораторного заняття впливають на результат його оцінювання.

З метою ефективного засвоєння предмету дотримана логічна послідовність вивчення програмового матеріалу: поняття про клітини і тканини, про орган, систему органів і організм; опоно-руховий апарат і анатомічний аналіз рухів; види і режими роботи м’язів, серцево-судинна система, органи дихання, нервова система, травна система, сечо-статева система, органи чуття, залози внутрішньої секреції і на завершення – вивчення спортивної морфології, фізичного розвитку людини, адаптації систем організму до фізичних навантажень, основ вікової морфології.

До кожного із 36 лабораторних занять додаються завдання, контрольні запитання, основна і допоміжна література, вказуються інформаційні ресурси. Книга збагачена таблицями, рисунками і схемами. Дизайн і верстка, поліграфічне оформлення матеріалу мають методичне навантаження: вони орієнтують студента на ключові поняття, на засвоєння суттєвого змісту лабораторного заняття.

 
Анонси
Галерея
19
1919
На даний момент 250 гостей на сайті