Пошук
Головне меню

ПРЕДМЕТ ДИСКУРСУ – ПСИХОЛОГІЯ МОЛИТВИ

Філософський факультет Прикарпатського НУ ім. Василя Стефаника приймав учасників VІІ Всеукраїнського наукового семінару «Методологічні проблеми психології особистості». Безпосередніми організаторами семінару виступили ректорат університету, деканат філософського факультету та науково-дослідний центр «Психологія розвитку особистості», а виконавцями програми підготовки – науково-педагогічні працівники кафедри педагогічної та вікової психології.

Науковців-психологів України вітали проректор з наукової роботи, професор Андрій Загороднюк, декан філософського факультету, професор Ігор Гоян і керівник НДЦ «Психологія розвитку особистості», професор Зіновія Карпенко.

Учасники семінару вивчали методологію дослідження характеру особистості (Мирослав Савчин, Дрогобицький ДПУ ім. Івана Франка), епігенетичну модель соціокультурного аналізу молодості (Олена Злобіна, Інститут соціології НАН України), феномен щастя як особистісної реалії (Тетяна Титаренко, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України), методологію і технологію дослідження ресурсів саморозвитку особистості (Світлана Кузікова, Сумський ДПУ ім. А.С.Макаренка), діалог як механізм аксіогенезу особистості (Галина Радчук, Тернопільський НПУ ім. Володимира Гнатюка), психологічні характеристики аксіологічного простору держави (Нігора Хазратова, НУ «Львівська політехніка»), гендерний вимір образу лідера (Лариса Заграй, Прикарпатський НУ ім. Василя Стефаника), егалітарну особистість як суб’єкт життєтворчості (Оксана Кікінеджі, Тернопільський НПУ ім. Володимира Гнатюка), критерії опірності особистості деструктивним інформаційним впливам (Олена Лещинська, Прикарпатський НУ ім. Василя Стефаника), детермінанти культурогенезу особистості (Ігор Галян, Дрогобицький ДПУ ім. Івана Франка) та інші.

Окремі доповіді стосувалися релігійного аспекту психології особистості: психокорекційний потенціал релігійної віри (Віктор Москалець, Прикарпатський НУ ім. Василя Стефаника), християнсько-психологічний вимір сакраментальної природи особистості (Ольга Климишин, Прикарпатський НУ ім. Василя Стефаника). У цьому ж напрямі працювала і наш науковець, доцент Наталія Савелюк, яка запропонувала учасникам пленарного засідання власну інтерпретацію проблеми «Психологія розуміння канонічної молитви: дискурсивна парадигма дослідження і спроба емпіричного аналізу». Дослідниця переконує, що базовим жанром релігійного дискурсу виступає молитва, як активна рецепція, трансляція релігійного тексту в його соціальному або особистісному контекстах, у діалогічній взаємодії суб’єктів молитви – людини і Бога. Базовим контекстом розуміння канонічної молитви автор бачить релігійну активність людини, а його основними рівнями – символьно-архетипний, індивідуально-смисловий і вербально-значеннєвий.

Науковець доводить: на символьно-архетипному рівні універсальним символом при осмисленні молитви виступає символ руки, як наочний образ трансляції духовної енергії від одного суб’єкта молитви до іншого; на індивідуально-смисловому рівні розуміння молитви відбувається смислова трансформація від «раціональної близькості» через впорядкованість до раціональності, від нестабільної «запальності» до позитивної «просвітленості»; на вербально-значеннєвому рівні розуміння молитви «Отченаш» спостерігаються суттєві відмінності від його канонічного прототипу через модифікацію до дискурсивної моделі «ми, люди, – Ти, Бог» у напрямі акцентованого егоцентризму за формулою «Я, Моє» замість «Ми».

Актуальність такого дослідження очевидна: висока релігійність нашого населення потребує глибокого теоретичного й обґрунтовано емпіричного психологічного аналізу та досліджень релігійних уявлень, почуттів, сформованої віруючими релігійної картини світу, бо побічними проявами упущень у цій сфері виступають міжконфесійні конфлікти, конкретні соціальні втрати через неврахування фактора релігійної активності громадян. Теоретичні висновки наш науковець зробила на основі власних досліджень, якими було охоплено 543 особи різного віку – віруючих різних конфесій (403 православних, 57 греко-католиків, 12 католиків, 70 представників протестантських общин).

На засіданні круглого столу «Актуальні проблеми психології особистості», що проходив у рамках і за програмою Всеукраїнського семінару, були представлені наукові розвідки наших викладачів. Асистент кафедри теорії та методики дошкільної і початкової освіти Юлія Тимош запропонувала дослідження «Психологічні аспекти духовно-морального становлення особистості в юнацькому віці», а практичний психолог, викладач педагогічного коледжу Юлія Мельник – тему «Основні чинники розвитку релігійних орієнтацій особистості».

У підсумку, учасники семінару опрацювали комплекс актуальних проблем психології особистості: методологію онто- і дизонтогенезу особистості, аксіо- і культурогенезу особистості, міждисциплінарний ракурс дослідження епігенетичних механізмів персоногенезу, передумови становлення особистості у контексті духовної парадигми, розуміння і конструювання особистості як суб’єкта життєтворчості.

Основною складовою культурної програми семінару стала екскурсійна подорож Прикарпаттям з відвідуванням Василіянського монастиря на Ясній Горі у Гошеві.

 
Анонси
Галерея
den_znan
den_znanden_znan
На даний момент 135 гостей на сайті