Пошук
Головне меню

НАУКА, ДОСВІД, МОЛОДІСТЬ

Саме вони зустрілися на науково-методичному семінарі «Особливості вивчення загальнотехнічних дисциплін майбутніми вчителями трудового навчання і технологій», організованому кафедрою теорії і методики трудового навчання і технологій нашої академії для молодих викладачів, магістрантів і студентів спеціальності «Технологічна освіта». Досвідчені науковці-педагоги ділилися досвідом роботи з вивчення актуальних питань технологічної теорії, вирішення практичних технологічних проблем та використання новітніх методологічних підходів у навчальному процесі з трудового навчання і технологій.

Семінар відкрив доктор педагогічних наук, завідувач кафедри трудового навчання і технологій, доцент Микола Курач, який акцентував увагу присутніх на важливості й необхідності засвоєння та застосування методологічних інновацій у вивченні технологічних дисциплін майбутніми вчителями трудового навчання і технологій як визначального фактора їх фахової підготовки.

Доповідь доктора технічних наук. професора Михайла Пашечка «Новітні матеріали і технології в машинобудуванні» була інноваційною не лише за змістом, а й за формою викладу, з використанням різноманітних засобів презентації матеріалу, зокрема інформаційно-фактологічного характеру та візуально-ілюстративної аргументації. Кандидат технічних наук, доцент Леонід Пашинський продемонстрував окремі елементи методичної майстерності вчителя трудового навчання в науково-методичному повідомленні «Методичні аспекти вивчення механічних передач студентами», а його колега, кандидат технічних наук, доцент кафедри Ростислав Гарматюк – теоретичні та практичні аспекти методики «Застосування полімерних композиційних покриттів для захисту технологічного обладнання від зношування та корозії». Близьку за змістово-технічною спрямованістю тему «Гарантування безпеки технічного стану навчальних майстерень» розкрив кандидат педагогічних наук, доцент Іван Білосевич. У смисловому полі технічного забезпечення навчального процесу працювала кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри Марія Олексюк, яка аналізувала «Вплив сучасного обладнання на якість знань і вмінь студентів під час вивчення технологічного практикуму».

У просторі методики технологій спробували власні сили і майбутні вчителі трудового навчання. Магістрант Максим Сільвеструк висвітлював тему «Методика дослідження міцності полімеркомпозитних покриттів», а магістрант Дмитро Клак здійснив «Огляд можливостей платформи «ARDUINO»». Студентка четвертого курсу спеціальності «Технологічна освіта» Антоніна Тригуба обрала для виступу проблему «Модульно-стержньова система заземлення як альтернатива традиційній». Юні науковці продемонстрували достатнє розуміння висвітленої ними проблематики та володіння належними навиками і прийомами оприлюднення науково-методичної інформації перед аудиторією слухачів.

Доповідачі відповіли на суттєві запитання учасників семінару, вислухали їхні думки та пропозиції, що було враховано під час обговорення і прийняття відповідних рекомендацій.

 
Анонси
Галерея
2
22
На даний момент 658 гостей на сайті