Пошук
Головне меню

ДРУГИЙ КРОК ДО НАУКОВИХ ГОРИЗОНТІВ

Молоді науковці академії, магістранти, здобувачі, аспіранти продовжують удосконалювати свої науково-дослідницькі навики, методику пошукової роботи й оприлюднення власних науково-практичних здобутків у царині професійної діяльності. Підтвердженням цьому стала ІІ Науково-практична конференція молодих науковців «Litteris et artibus: нові горизонти», підготовлена Радою молодих науковців академії.

Учасників конференції вітала проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Валентина Бенера і голова Ради молодих науковців, кандидат філологічних наук Роман Дубровський. Програма пленарного засідання була тематично продуманою і професійно структурованою: зміст доповідей охоплював практично всі напрямки підготовки фахівців у нашому ВНЗ, а самі доповіді були різноманітними за методикою викладу матеріалу та презентацією змісту інноваційними засобами.

Суспільно-політичну і соціально-культурну спрямованість та науково-методичний характер мав виступ доктора історичних наук Ірини Скакальської «Роль музею у вихованні національної еліти (на прикладі міжвоєнної експозиції Кременецького краєзнавчого музею)». Літературно-гуманістичний і світоглядно-філософський сектор програми пленарного засідання забезпечила кандидат філософських наук Олена Мороз оприлюдненням наукового дослідження «Антропоцентричність творів Бориса Харчука». Один із важливих напрямків інформаційно-технологічної підготовки педагогів загальноосвітніх шкіл висвітлив кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій Олександр Омельчук, аналізуючи «Використання мобільних ґаджетів у фаховій підготовці майбутніх учителів». Кандидат біологічних наук, член кафедри біології, екології та методики їх викладання Ілона Михалюк взяла на себе функцію представника природничо-наукового крила молодої наукової спільноти академії і запропонувала тему «Синантропна функція вищої водної флори Північного Поділля». Належний науковий рейтинг молодих фахівців фізичного виховання підтвердив кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спортивних ігор і туризму Микола Божик, який у доповіді «Фізична підготовленість студентів факультету фізичного виховання та біології КОГПА ім.Тараса Шевченка» продемонстрував наявність відповідного методичного досвіду в застосуванні науково-методологічних принципів до вивчення конкретних дослідницьких проблем локального характеру.

Структура підготовки фахівців нашої академії була врахована й у формуванні тематичних секцій. Зокрема, напрями гуманітарної фахової підготовки представляла мистецько-гуманітарна секція (модератор – кандидат філософських наук Олена Мороз). Теоретико-методологічні проблеми професійної роботи вчителя-гуманітарія висвітлювали наші молоді викладачі, аспіранти різних ВНЗ України Ольга Микуляк («Роль фонетико-граматичної інтерференції у міжкультурному спілкуванні»), Юлія Мельник («Цінності як духовне надбання особистості»), Алла Прус («Психологічна структура безпеки особистості: механізми формування»), Марія Бешлей («Внесок видатних діячів Кременеччини в розвиток української педагогічної думки початку ХХ століття»), здобувач Ірина Дячук («Етнокультурні компоненти картини світу особистості») і магістрант Мілана Гудим («Особливості часопросторових моделей самопрезентації автора в художньо-мемуарній прозі Галини Гордасевич»).

Конкретні професійні, прикладно-педагогічні та навчально-методичні питання вирішували члени педагогічної секції (модератор – кандидат педагогічних наук Віталій Цісарук). Їх увагу привернули проблеми «Педагогічна практика як вид самостійної роботи студентів»  (аспірант Ірина Цісарук), «Еколого-розвивальне середовище у дошкільному навчальному закладі» (здобувач Наталія Сербай), «Стан сформованості поетично-мовленнєвої компетентності у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти» (аспірант Оксана Швець), «Художня трудова діяльність як педагогічна проблема» (Магістрант Юрій Горбутов), «Патріотичне виховання як складова освітнього процесу у позашкільному навчальному закладі засобами декоративно-ужиткового мистецтва» (магістрант Неля Смаль), «Формування біологічних компетенцій та підвищення пізнавального інтересу школярів шляхом організації диференційованого навчання у старших класах» (магістрант Антоніна Вознюк) і «Вивчення родини кипарисових у коніферетумах ботанічних садів лісостепової зони України» (здобувач Олена Шкіндер).

На ґрунті методики застосування інноваційних педагогічних технологій фахівці фізичного виховання і технологічної освіти об’єдналися в тематичну секцію «Прикладні аспекти професійної підготовки вчителів фізичної культури і фізичного виховання» (модератор – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Володимир Банах). Тут прозвучали доповіді викладача педагогічного коледжу Сергія Колісецького («Інженерний дизайн і його значення у сучасному суспільстві»), модератора секції Володимира Банаха («Розвиток фізичної сили у студентів»), магістрантів Вікторії Юрчук («Стан використання мультимедійних технологій у практиці трудового навчання»), Степана Собчука («Сутність інтерактивних технологій на уроках трудового навчання»), Володимира Клим’юка («Особливості навчання майбутніх учителів технологій художньому проектуванню засобами інформаційно-комунікаційних технологій»), Олексія Іщука («Зміст і структура проектно-технологічної діяльності студентів на заняттях з художньої обробки матеріалів у педагогічному коледжі») і Миколи Слив’юка («Роль сучасних інформаційних технологій у формуванні інформаційно-комунікаційної компетентності учнів»).

Перехід від пленарного до секційних засідань проходив у форматі музичної перерви, під час якої студентка спеціальності «Музичне мистецтво», бандуристка Марія Прокопчук виконала українські народні пісні «Ой три шляхи широкії» та «Зелений барвіночок», чим засвідчила нерозривну єдність трьох потужних життєво-духовних факторів: молодості, мистецтва і науки.

За матеріалами конференції готується Збірник наукових статей.

 
Анонси
Галерея
26
2626
На даний момент 201 гостей на сайті