Пошук

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ

«Моніторинг стану флори Поділля та фізіології вищих рослин»

Координатор – доцент кафедри біології, екології та методики їх викладання, к. б. н, доц.  Галаган О. К.


Учасники проекту:

к. б. н., доц. кафедри Заболотна В. П.,

к. б. н., доц. Цицюра Н. І.,

к. с-г. н. Тригуба О. В.,

к. б. н. Гурська О. В.,

к. б. н. Михалюк І. М.

Основні напрямки дослідження:

1.   Картування ареалів адвентивних видів рослин м.Кременця (к.б.н., доц. Галаган О.К.)

2.   Встановлення таксономічного складу та дослідження біоекологічних особливостей видів та форм родини Сupressaceae в дендрологічних об’єктах України (к.б.н., доцент Цицюра Н. І.).

3.   Дослідження шляхів оптимізації симбіотичної азотфіксації сої культурної (к.б.н., доцент кафедри Заболотна В. П.).

4.   Оцінка показників алелопатичної толерантності видів роду Pyrethrum Zinn.(к.б.н., старший викладач Гурська О. В.).

5.   Дослідження продуктивності видів роду Люпин за різних умов вирощування (к.с-г.н., викладач Тригуба О. В.).

6.   Дослідження видового складу та поширення адвентивних видів вищої водної флори Північного Поділля (Михалюк І. М.)


Очікуванні результати діяльності:

1.   Публікації у вітчизняних/зарубіжних наукових виданнях та збірниках наукових праць.

2.   Участь у наукових конференціях (форумах, симпозіумах, семінарах) різних рівнів.

3.   Кваліфікаційні та курсові роботи, публікації студентських статей за результатами досліджень в рамках роботи Науково-дослідницького осередка.

 
Анонси
Галерея
42
4242
На даний момент 214 гостей на сайті