Пошук
Головне меню

Є ТАКИЙ ФЕНОМЕН – ПРОМЕТЕЇЗМ

Науковці Східноєвропейського НУ ім. Лесі Українки підготували Міжнародну наукову конференцію «Видатні постаті прометеїзму. Генрик Юзевський і його спадщина (до 125-річчя від дня народження)». Це була вже сьома щорічна наукова сесія на тему прометеїзму. Форум підготовлено спільно з фахівцями-істориками Варшавського університету та з участю Генерального Консульства РП у Луцьку.

До програми конференції увійшли наукові повідомлення дослідників університету-господаря, Рівненського ДГУ, Луцького НТУ, Прикарпатського НУ ім. Василя Стефаника, Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, НУ водного господарства та природокористування, Кременецької ОГПА ім. Тараса Шевченка. Польську сторону представляли науковці з Інституту історії ім. Тадеуша Мантефля ПАН, Інституту історії Ягеллонського університету (Краків), Академії ім. Яна Длугоча (Ченстохов), Вроцлавського університету, Інституту політичних досліджень (Варшава), Університету Миколая Коперника (Торун).

Українські фахівці аналізували змістове наповнення концепту «Україна» в мемуарній спадщині Генрика Юзевського, його «волинський експеримент», відносини з українською кооперацією, заходи культурного, аграрного, церковно-релігійного спрямування, політику щодо національних громадських організацій, а також ставлення українських громадсько-політичних інституцій до «волинської політики» воєводи Юзевського.

Польські науковці характеризували дуалізм істориків-дослідників при оцінці політики Юзевського на Волині, перші спроби українсько-польського повоєнного порозуміння в 1945 – 1949 рр., українське питання в польській науковій і публіцистичній літературі в контексті національної політики польської влади, вплив діяльності Генрика Юзевського на ставлення українського населення до польських владних структур, підходи польського прометеїста, воєводи Генрика Юзевського й українського прометеїста, митрополита Андрея Шептицького до вирішення проблем українсько-польських взаємин. Закономірно, йшлося про постать Генрика Юзевського як носія ідей прометеїзму та прикладу їх втілення в реальне життя.

Участь науковців нашої академії у роботі конференції була тематично спрямована на висвітлення місця і ролі волинської еліти у суспільно-громадському житті краю міжвоєнного періоду ХХ ст. Доктор історичних наук Ірина Скакальська на основі архівних матеріалів і спеціальної літератури розкрила основні напрямки громадсько-політичної та культурно-освітньої діяльності інтелігенції Західної Волині, показала вплив громадських діячів на піднесення свідомості народу, поширення освіти і культури у Волинському воєводстві, а також на зміцнення консолідації національних сил у боротьбі за громадянські права, дала оцінку окремим аспектам співпраці волинської еліти з воєводою Генриком Юзевським.


Кандидат історичних наук Олександр Соловей зробив історіографічний огляд праць і джерел, які розкривають особливості формування та діяльності місцевої еліти, акцентував увагу на маловідомих аспектах проблеми, на важливості використання документів особового походження. З нашими науковцями співпрацював директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук. На основі матеріалів експозиції та фондів музею він характеризував діяльність і визначав роль західноволинської інтелігенції у розвитку освіти і культури регіону в 20 – 30-х рр. ХХ ст.

Міжнародна наукова конференція підтвердила важливість співпраці науковців двох країн як важливого фактора зміцнення міждержавних відносин і міжнаціональних взаємин українського і польського народів.

 
Анонси
Галерея
15
1515
На даний момент 610 гостей на сайті