Пошук
Головне меню

ПЛАГІАТ – ЯВИЩЕ СОЦІАЛЬНЕ

Рада Студентського наукового товариства (СНТ) академії організувала цікаву наукову дискусію актуальної в усі часи тематики «Проблема плагіату в наукових роботах студентів». За дискусійний стіл сіли не лише представники студентської науки – учасники молодіжних наукових конференцій, автори публікацій у студентських наукових збірниках, а й запрошені Радою їх старші колеги по науковому цеху: проректор з наукової роботи, професор Валентина Бенера, завідувач кафедри педагогіки та психології, доцент Любов Кравець, кандидат педагогічних наук, доцент Олена Фурман і головний редактор газети «Замок» Анатолій Багнюк.

Дискусія двох поколінь науковців з приводу плагіату в студентському науково-публіцистичному середовищі розпочалася вступним словом голови СНТ Наталії Судомир, яка окреслила загальні контури ставлення до плагіату у студентському співтоваристві, роль старших колег-науковців, викладачів навчального закладу в наданні теоретичної та методичної допомоги початківцям наукового пошуку в подоланні плагіатного синдрому.

Світоглядно-філософський аналіз плагіату як соціального і навіть соціально-історичного негативного явища духовної культури зробив головний редактор «Замку» Анатолій Багнюк. Він поділився з учасниками дискусії власними міркуваннями на тему «Плагіат як антисцієнтичний фантом». Йшлося про плагіат як соціально-історичний феномен у його традиційному і модерному форматах, у морально-педагогічному, науковому, суспільно-політичному й інформаційно-технологічному аспектах.

Співвідношення наукової традиції, методологічних інновацій, методики і форм використання науково-літературних джерел та їх демаркацію від плагіату в усіх різновидностях у контексті надбань вітчизняної педагогіки та історії національної освіти аналізувала доктор педагогічних наук, професор Валентина Бенера.

Своє бачення негативів плагіату в теоретичній підготовці майбутніх педагогів продемонструвала кандидат педагогічних наук. доцент Любов Кравець, у творчому науковому доробку якої ­– науково-методичне керівництво багатьма десятками студентських наукових пошуків, значною кількістю студентських аналітичних робіт, що публікувались у молодіжних наукових збірниках, оприлюднювались на конференціях, круглих столах, симпозіумах представників студентської науки.

Професійний математик, фахівець з інформатизації навчального процесу, доцент Олена Фурман показала «Форми перевірки на плагіат», розкрила особливості та методику роботи студентів із програмами антиплагіату, зокрема з використання програми «ETXT Антиплагіат» у процесі студентського наукового дослідження.

В загальному, учасники дискусії побачили контури «текстової географії» плагіату в науковому просторі України і насамперед у секторі студентської наукової творчості.

 
Анонси
Галерея
Вид на історичний корпус академії
Вид на історичний корпус академіїВид на історичний корпус академії
На даний момент 618 гостей на сайті