Пошук

ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ

Серед офіційних процедур, якими визначаються можливості закладу вищої освіти у підготовці фахівців відповідної кваліфікації через науково-кадрове, матеріально-технічне, інформаційно-методичне забезпечення та належну організацію науково-педагогічного процесу, пріоритетне значення має акредитаційна експертиза.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у ВНЗ та вищих професійних училищах, згідно з Наказом МОН України і з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм Середня освіта (Музичне мистецтво) і Середня освіта (Трудове навчання та технології) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Кременецькій гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка протягом 29 – 31 січня працюють фахові експертні комісії.

Стан і можливості для покращення якості підготовки магістрантів-музикознавців вивчають доктор педагогічних наук, декан психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, професор кафедри музики Наталія Вікторівна Сулаєва та доктор педагогічних наук, директор Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, професор Ярослав Васильович Сверлюк.

Рівень і наявні ресурси для підвищення ефективності підготовки магістрантів – фахівців технологічної освіти аналізують доктор педагогічних наук, проректор з науково-педагогічної та адміністративно-господарчої роботи, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. професор Микола Савович Корець і доктор педагогічних наук, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, професор Леонід Володимирович Оршанський.


 
Анонси
Галерея
galery 3
galery 3galery 3
На даний момент 251 гостей на сайті