Пошук
Головне меню

ХУЖОЖНЄ ПРОЕКТУВАННЯ: ТАЙНИ МЕТОДИКИ

Вчена рада нашої академії рекомендувала до друку та практичного використання навчальний посібник «Художнє проектування: композиція і графіка моделей одягу», підготовлений доктором педагогічних наук, завідувач кафедр теорії і методики трудового навчання і технологій, доцент Микола Курач і кандидат педагогічних наук, старший викладач цієї ж кафедри Марія Олексюк. Видання рецензували доктори педагогічних наук, професори – завідувач кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатюка Р.М.Горбатюк і завідувач кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-прикладного мистецтва Дрогобицького ДПУ ім. Івана Франка Л.В.Оршанський.

Навчально-методичне видання розраховане на викладачів і студентів спеціальності «Технологічна освіта». У посібнику представлено практичний курс з основ художнього проектування (композиції та зображувальної грамотності), який розглядається як динамічний та ефективний спосіб вираження творчої ідеї у процесі розробки швейних виробів. Значна увага приділена рисуванню фігур людини у різних ракурсах і спеціальній художній графіці багатопредметних композицій на основі зарисовок людських фігур в одязі.

Автори стверджують, що вивчення мистецтва композиційних побудов і графічних зображень сприяє оволодінню студентами практичним навичками, умінням втілювати творчі задуми, формуванню в них естетичного смаку. Виконуючи практичні завдання, студенти вчаться знаходити красу та гармонію у звичному, творчо милити, аналізувати, узагальнювати і робити раціональні висновки. Вивчення художнього проектування майбутніми вчителями технологій розширить їхні художньо-графічні знання, сприятиме вихованню особистісних мистецьких почуттів, необхідних в усіх формах і техніках художнього проектування. Матеріал посібника розпочинається визначенням загальних вимог до художньо-графічних робіт, до техніки виконання рисунка та до підбору кольорової гами і композиції зображення.

Тематично навчальний посібник розподілений на два розділи : «Основи композиції. Закономірності композиції костюма» і «Графіка фігури людини та моделей одягу». У першому розділі значна увага приділена висвітленню понятійного інструментарію, необхідного для засвоєння матеріалу посібника і теоретико-методологічного забезпечення формування практичних умінь і навичок. Кожен розділ завершується питаннями для самоконтролю, а весь посібник – предметним покажчиком.

 
Анонси
Галерея
21
2121
На даний момент 237 гостей на сайті