Пошук
Головне меню

СЕРЙОЗНО – ПРО ЕЛЕМЕНТАРНУ ТЕОРІЮ

Саме такий підхід характеризує роботу науковця кафедри методики викладання мистецьких дисциплін Тетяни Медецької над навчальним посібником «Вправи та задачі з елементарної теорії музики». Підготовлене нею навчальне видання містить усні та письмові практичні завдання, вправи на фортепіано із системно викладеного переліку тем, які можуть бути використані  викладачами та студентами середніх і вищих закладів освіти при вивченні курсу «Елементарна теорія музики».

Навчальний посібник рекомендувала до друку вчена рада академії, а рецензували його завідувач кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу Рівненського ДГУ, доцент І.С.Григорчук та колега автора, доцент кафедри А.І.Шинкаренко.

Видання складається з 12 тематичних розділів, кожен з яких включає усні, письмові та інструментально-виконавські завдання, а також широку систему контрольних запитань. Важливий методичний здобуток посібника – конкретно адресне використання навчально-методичної літератури музичного профілю. Важливо, що літературні джерела, на основі яких можна вирішувати чи виконувати запропоновані завдання, вказуються практично в більшості проблемних ситуацій.

Робота, проведена автором над підбором, підготовкою, формулюванням і систематизацією завдань, настільки об’ємна, що заслуговує статистичного окреслення: в середньому, кожна тема включає не менше 20 усних і стільки ж письмових завдань, 5 – 7 завдань з фортепіано та по 30 – 40 контрольних запитань. В окремих темах, як-от «Акорд», нараховують по 100 – 120 контрольних позицій. А це означає, що посібник «Вправи та задачі з елементарної теорії музики» містить понад 1500 вправ, завдань і запитань різної методичної форми та змісту.

Заслуговує уваги тематично-змістове наповнення видання: тут використані взірці музичної творчості 14 народів світу, твори вітчизняних (М.Лисенка, Я.Степового. А.Філіпенка, А.Пастушенка та інших) і зарубіжних класиків (В.Моцарта, Ф.Шуберта, Й.Баха, М.Глінка, П.Чайковського тощо).

 
Анонси
Галерея
60
6060
На даний момент 297 гостей на сайті