Пошук

ЧЕРГОВИЙ ЕТАП АКРЕДИТАЦІЇ

Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах і вищих професійних училищах, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України у Кременецькому педагогічному коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка проведена чергова акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання.

Експертна комісія у складі завідувача кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, доктора наук з фізичного виховання і спорту, професора Жаннети Леонідівни Козіної (голова комісії) та голови циклової комісії з фізичного виховання Державного вищого навчального закладу «Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури», викладача вищої категорії Олега Миколайовича Чорнодуба прийшла до позитивного висновку про спроможність нашого навчального закладу щодо надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з підготовки молодших спеціалістів із галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання з ліцензованим обсягом освітньої послуги 60 осіб за денною формою навчання.

З метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка Міністерством освіти і науки України створена експертна комісія у складі завідувача кафедри соціальної педагогіки та методики вищої школи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктора педагогічних наук, професора Петра Миколайовича Гусака (голова комісії) та завідувача кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидата педагогічних наук, професора Тетяни Григорівни Веретенко. Після роботи, проведеної безпосередньо у навчальному закладі, експертна комісія зробила висновок про можливість акредитації напряму підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка із ліцензованим обсягом підготовки 30 осіб.

Позитивні підсумки експертних комісій базувалися на результатах аналізу даних про науково-кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення та якісні показники освітнього процесу з підготовки фахівців зі спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання і спеціальності 6.010106 Соціальна педагогіка у контексті їх відповідності акредитаційним вимогам.


 
Анонси
Галерея
22
2222
На даний момент 251 гостей на сайті