Пошук
Головне меню

ХІV ЗВІТНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

На ХІV Звітну науково-практичну конференцію професорсько-викладацького складу академії та педагогічного коледжу за 2017 рік 125 науковців представили 98 досліджень з актуальних теоретичних і практичних проблем науково-педагогічної та навчально-виховної діяльності. Учасників наукового зібрання вітала доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи, професор Валентина Бенера. Під її головуванням пройшло пленарне засідання, де було оприлюднено результати 7 наукових досліджень.

Розпочався пленарний науковий дискурс доповіддю доктора філологічних наук, професора кафедри іноземних мов та методики їх викладання Григорія Штоня «Сучасний літературний процес. Погляд ізсередини». Важливо тему теоретико-методологічного спрямування «Педагогічне прогнозування в майбутній професійній діяльності інженера-педагога» розкрив доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики трудового навчання і технологій Іван Цідило. До світоглядного аспекту педагогічної проблематики звернувся доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов та методики їх викладання Олександр Глотов у дослідженні «Радянський менталітет у сучасній науково-освітній свідомості». Специфічну й унікальну тему для доповіді «Вплив емоцій на анатомо-фізіологічний вираз обличчя» обрав доктор медичних наук, професор кафедри біології, екології та методики їх викладання Василь Василюк. Не залишилася поза увагою науковців і мистецтвознавча тематика: спільно з кандидатом мистецтвознавства, професором кафедри гри на музичних інструментах і вокально-хорових дисциплін Богданом Яремком, який висвітлив питання «Носій космацької скрипкової традиції Дем’ян Линдюк (Петро Реведжук): штихи до творчого портрета», учасники конференції здійснили віртуальний історичний екскурс в одну із малодосліджених сфер української музичної творчості. Молодий науковець, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і психології Наталія Фіголь говорила про «Формування культури педагогічного спілкування у майбутніх педагогів». До аналізу проблем фізичного виховання нинішніх студентів педагогічних спеціальностей закликав присутніх кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри спортивних ігор і туризму, доцент Віктор Голуб науковим повідомленням «Організація та проведення ступеневого походу з водного туризму студентами КОГПА ім. Тараса Шевченка».

Тематика дискусій на засіданнях наукових студій відзначилася теоретико-методологічною актуальністю та науково-професійною спрямованістю. Науковці суспільного та філологічного профілю аналізували тему «Суспільно-історичні та мовно-літературні процеси в Україні впродовж століть» (модератор – кандидат філологічних наук, доцент Олег Василишин), а викладачі психолого-педагогічних дисциплін – проблему «Сучасні соціальні та психолого-педагогічні аспекти наукових досліджень у системі безперервної освіти» (модератор – кандидат психологічних наук, доцент Наталія Савелюк). Фахівці дошкільної та початкової освіти досліджували «Пріоритетні напрямки розвитку сучасної дошкільної та початкової освіти» (модератор – кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Онищук). «Пріоритетні шляхи формування професійної компетенції вчителя іноземних мов» зацікавили науковців кафедри іноземних мов і методики їх викладання (модератор – кандидат філологічних наук, доцент кафедри Олена Сафіюк), а «Формування професійних компетентностей майбутніх учителів біології» – їх колег з кафедри біології, екології і методики їх викладання (модератор – доктор біологічних наук, професор Микола Ільєнко). Науковці-мистецтвознавці вивчали «Актуальні питання теорії та історії мистецької педагогіки» (модератор – доктор педагогічних наук, професор Олександр Дем’янчук), фахівці з фізичного виховання та спорту – проблему «Оптимізація фізичного виховання у системі педагогічної освіти» (модератори – кандидат біологічних наук, професор Олена Довгань і кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Віктор Голуб), а викладачі технологічних дисциплін – тематику «Теоретико-методичні засади трудового навчання і технологій» (модератор – кандидат технічних наук, доцент Надія Бабій).

В оприлюдненні доповідей і презентації результатів наукових досліджень активно використовувалися різні форми комп’ютерного супроводу.

Учасники конференції оглянули виставку наукових публікацій науково-педагогічних працівників академії та педагогічного коледжу.

 
Анонси
Галерея
60
6060
На даний момент 272 гостей на сайті