Пошук
Головне меню

ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ: СВІТ ФЛОРИ

Детальний флористичний портрет Волино-Подільського регіону України намалювали учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво», що проходила на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної освіти та Кременецької гуманітарного-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Співорганізаторами наукового форуму виступили Кременецький ботанічний сад, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, Вінницький національний аграрний університет, Національний лісотехнічний університет України (Львів), Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Національний університет біоресурсів і природокористування України, а також зарубіжні науково-освітні інституції: Університет природничий в Любліні та Представництво OEAD Австрійської служби академічного обміну у Львові (Австрія). Крім представників інших установ, до складу Оргкомітету конференції, очолюваного директором Тернопільського ОКІППО О.М.Петровським, увійшли кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, екології та методики їх викладання нашої академії Н.І.Цицюра та колишній працівник нашого навчального закладу, а нині доктор біологічних наук, завідувач кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського ОІППО, професор В.М.Черняк.

Природодослідників України та зарубіжжя вітали директор Тернопільського ОКІППО О.М.Петровський, ректор Кременецької ОГПА, професор А.М.Ломакович, в.о. директора Кременецького ботанічного саду А.М.Ліснічук.

На пленарному і секційних засіданнях фахівці-флористи розглянули історичні аспекти інтродукції рослин на Волино-Поділлі, сучасний стан осередків культивування рослин, озеленення населених пунктів, збереження і захист рослин в сучасних екологічних умовах і проблеми фітоінвазій, освітні аспекти облаштування культурних ландшафтів, декоративне розсадництво та інші питання.

Серед аналізованої теоретичної та практичної проблематики важливе місце зайняла «кременецька тематика». Йшлося про збереження лісових видів рослин на території Національного природного парку «Кременецькі гори» (науковці НПП М.О.Штогрин, А.О.Штогун, І.Я.Довганюк), про історичні аспекти інтродукції, лікарські властивості, потенціал застосування, особливості формування листкової пластинки, про сезонні ритми розвитку, збереження нетрадиційних плодових і ягідних культур, вегетативне розмноження, раритетні види, генофонд і стійкість представників флори Кременецького ботанічного саду (А.М.Ліснічук, О.А.Мельничук, О.В.Панкова, М.С. і Л.А. Кубінські, Г.А. і Л.А. Вербицькі, С.С.Євсікова, О.О.Василюк, А.В.Гордійчук, І.О.Ковальчук, В.В.Процик, Т.В.Чубата, Р.С.Панасенко).

Відчутний внесок у виконання програми наукового зібрання зробили представники нашої академії. Вони висвітлювали питання історичних аспектів інтродукції у Кременецькому ботанічному саду (кандидат історичних наук О.В.Кратко), шкідників та хвороб рослин регіону (кандидат біологічних наук, доцент Н.І.Цицюра), фітоінвазії окремих видів рослин на Кременеччині (кандидат біологічних наук, доцент О.К.Галаган, магістранти А.Л.Тишкова, О.В.Антончук, В.А.Череда), дослідження комахоїдних рослин Волині (студентка спеціальності «Біологія» К.В.Драгончук), таксономічного складу і результатів інтродукції окремих родів рослин у Кременецькому ботанічному саду (кандидат сільськогосподарських наук О.В.Тригуба, студентка спеціальності «Біологія» С.С.Кравець).

Учасники наукового форуму віддали належне дослідницько-аналітичній творчості відомих персоналій сучасного українського природознавства, в тому числі відзначили вагомий, багатоаспектний, ґрунтовний за теоретичною базою та ефективний можливостями практичного застосування науковий доробок професора В.М.Черняка. Про це говорив директор Тернопільського ОКІППО, доцент О.М.Петровський в інформаційно-біографічному повідомленні «В.М.Черняк: вчений, педагог, новатор», приуроченому 70-річчю від дня народження науковця. Сам ювіляр підтвердив масштаби та глибину власних наукових пошуків активною участю в роботі конференції: на пленарному засіданні виступив з доповіддю «Культивована дендрофлора Волино-Поділля: перспективи використання та збагачення», аналізував наукові основи лісоінтродукційної діяльності на Волино-Поділлі, біолого-екологічні та біоморфологічні особливості окремих представників флори м.Вінниці, перспективи вирощування рослин на території біостаціонару Вінницького національного аграрного університету, висвітлював питання історії інтродукції та акліматизації культивованої дендрофлори Волино-Поділля упродовж останніх 500 років.

За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво» опубліковано однойменний збірник наукових праць.


 
Анонси
Галерея
25
2525
На даний момент 644 гостей на сайті