Пошук
Головне меню

”ТВОРЧІСТЬ БОРИСА ХАРЧУКА: ХУДОЖНІЙ ЛІТОПИС ХХ СТОЛІТТЯ“

Основну організаційну роботу з підготовки до конференції виконала кафедра української мови та літератури нашого інституту (завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Олег Василишин), яка співпрацювала з кафедрою теорії літератури і компаративістики Тернопільського НПУ імені Володимира Гнатюка (завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Р.Т.Гром’як) та з Інститутом літератури НАН України імені Т.Г.Шевченка, зокрема з дочкою Бориса Харчука, кандидатом філологічних наук Роксаною Харчук.

На пленарному засіданні прозвучали доповіді відомих українських харчукознавців: професорів, докторів філологічних наук Григорія Штоня (КНУ ім.Тараса Шевченка) –  ”Духовні стратегії епіки Бориса Харчука  (роман ” Кревняки“)“; Миколи Ткачука (ТНПУ ім.Володимира Гнатюка) – ”Художній наратив малої прози Бориса Харчука“; Мар’яна Скаба (ЧНУ ім.Юрія Федьковича) – ”Загальне, регіональне та індивідуальне у звертальній мові Бориса Харчука“; Тетяни Вільчинської (ТНПУ ім.Володимира Гнатюка) – ”Сакральна фразеологія та її роль в народній традиції (на матеріалі художніх текстів Б.Харчука)“.

Секційний формат роботи конференції означили три тематичні напрями: ”Борис Харчук – духовний феномен шістесятництва“, ”Мова творів Бориса Харчука“ і ”Вивчення творчості Бориса Харчука у навчальних закладах“.

У секційних дискусіях активну участь брали науково-педагогічні працівники нашого інституту, котрі запропонували низку досліджених ними проблемних питань творчості письменника: ”Філософські акценти творчості Бориса Харчука“ (Анатолій Багнюк), ”Художній світ волинського героя за творами Б.Харчука та У.Самчука“ (Ірина Комінярська), ”Топос хутора у повісті Б.Харчука ”У дорозі“ та в романі У.Самчука ”Морозів хутір“ (Олена Пасічник), ”Концепт кохання в повісті Б.Харчука ”Панкрац і Юдка“ (Орися Марунько), ”Південна Волинь у міжвоєнний період у романах Б.Харчука ”Майдан“ і ”Кревняки“ (Олександр Соловей), ”Концепт сім’ї в духовному вимірі Галини Гордасевич та Бориса Харчука“ (Роман Дубровський), ”Топонімна лексика в повістях Б.Харчука ”Теплий попіл“ і ”Крижі“ (Інна Волянюк), ”Синтаксичні засоби вираження імпліцитної інформації в малій прозі Бориса Харчука“ (Лілія Невідомська), ”Дивосвіт казки Бориса Харчука“ (Ольга Макаренко), ”Освітянські погляди Бориса Харчука“ (Любов Кравець), ”Відображення фразеологічності діалогічних реплік у творах Б.Харчука“ (Лариса Кошак).

Науковці з інших вищих закладів освіти – Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка,  Прикарпатського НУ ім.Василя Стефаника, Луганського НПУ ім.Тараса Шевченка, Волинського НУ ім.Лесі Українки, Ужгородського НУ, Львівського ДУ внутрішніх справ, Чернівецького НУ ім.Юрія Федьковича, Київського НУ культури і мистецтв, Волинської православної богословської академії – представили широкий спектр науково-теоретичних, літературознавчих та дослідницько-методологічних матеріалів, які стосуються різних аспектів багатогранної творчості Бориса Харчука, зокрема, інтертекстуального поля, фразеології, лексики, мовотворчості, синтаксичної організації і синтаксичних засобів, функціонально-семантичних модифікацій, поетики, наративного дискурсу тощо у його творах.

 
Анонси
Галерея
galery 17
galery 17galery 17
На даний момент 273 гостей на сайті