Пошук
Головне меню

ТЕМА ДИСКУРСУ – МЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні та Інститут української мови, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Інститут вищої освіти та Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, факультет іноземної філології НПУ ім. М.П.Драгоманова, Інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченка, Національна музична академія ім. П. І. Чайковського та Видавничий Дім Дмитра Бураго провели в Києві ХХVІІ Міжнародну наукову конференцію «Мова і культура» ім. професора Сергія Бураго, присвячену 100-річчю Національної академії наук України. Учасників наукового форуму вітали академіки НАН України: віце-президент НАНУ Сергій Пирожков, ректор КНУ ім. Тараса Шевченка Леонід Губерський, директор Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАНУ Микола Жулинський, директор Національного музею Тараса Шевченка Дмитро Стус та інші.

На пленарному засіданні українські та зарубіжні науковці аналізували академізм як парадигму сучасної гуманітаристики, шляхи формування української лексико-графічної парадигми, створення спільного майбутнього у сучасному переломленому світі, аксіологію Біблії тощо. Секційна робота була спрямована на дослідження філософії та психології мови і культури, національних мов і культур у їх специфіці та взаємодії, лінгвокультурологічної інтерпретації тексту, міжкультурної комунікації, мови сучасного мистецтва та мови засобів масової комунікації, на висвітлення проблем художньої літератури у контексті культури, теорії і практики перекладу, культурологічного підходу до викладання мови і літератури.

У рамках Міжнародної конференції відбувся ХІІ Міжнародний круглий стіл «Медіаосвітні технології у навчальному процесі», з яким тематично синтезувався non-stop-24 «Медіаосвіта у сучасному соціокультурному просторі». Обидва наукові форуми об’єднували їх ініціатори й організатори – доктор педагогічних наук, професор Ганна Онкович, відома нам багаторічною творчою співпрацею з науковцями нашої академії, та Валентина Бойко – головний редактор «Інформаційного збірника для директора школи та завідувача дитячого садка» МОН України. Учасники згаданих зібрань обговорювали питання філософії та специфіки медіакультури, характеризували медіаосвіту як інтелектуально-комунікативну мережу, визначали тенденції її розвитку та шляхи вдосконалення, висвітлювали конкретні складники медіадидактики (педагогічна блогодидактика, вікідидактика, пресодидактика, медіадидактика вищої школи), аналізували проблему протидії кібербулінгу з метою формування медіаімунітету у школярів і студентів, рівень медіаграмотності  в Україні та за рубежем тощо.

Кульмінаційним моментом круглого столу стала презентація унікального видання «Абетковий словограй: тавтограми, монофони (Українська абетка з текстів, де всі слова на одну літеру)» з участю автора ідеї і наукового редактора книги, професора Ганни Онкович і провідних авторів текстів. Серед них – літературний редактор газети «Замок» нашої академії Ніна Багнюк, перу якої належить 33 прозових і поетичних твори «Абеткового словограю…» (практично на всі літери абетки, в тому числі на «Ь»), а також розкриття абревіатури книги «УСЯ АБЕТКА»: Унікальне Словесне Явище – Антологія Багатоголосся Ефектних Тавтограм Колективу Авторів. Упорядкування книги здійснила один із найпродуктивніших авторів, молода вчителька з Дніпропетровщини Наталія Мавдрик.

Тексти «Абеткового словограю…» представлені у рідних літературних жанрах, пройшли практичну апробацію в мережі Інтернет і не тільки відтворюють лексичний запас, а й ілюструють невичерпне багатство українського слова, спонукають до подальшої мовотворчості, виступають ефективним дидактичним матеріалом для вчителів української мови, мовознавців, студентів-філологів. Вагоме значення книги підтверджене фактом публікації її фрагментів «Інформаційним збірником…» МОН України (№ 5, травень 2018 р.) в рубриці «Тема номера». У статті ««Абетковий словограй» у навчально-творчому освітньому процесі» зазначається, що тексти книги «можуть стати ефективним засобом активізації уваги й творчих здібностей педагогів, студентів, учнів, сприяти засвоєнню теоретичних знань під час творення текстів у різних формах і жанрах… «Абетковий словограй» – крок і поштовх до утвердження думки, що українське може бути домінантним, адже основна функція мови – націєтворча».

 
Анонси
Галерея
День української писемності
День української писемностіДень української писемності
На даний момент 650 гостей на сайті