Пошук
Головне меню

«Історичні аспекти ставлення ліцею у призмі століть»

«Історичні аспекти ставлення ліцею у призмі століть»

(до 200-річчя із дня заснування)

У 1819 році Вища Волинська гімназія була перейменована в ліцей із збереженням колишньої програми навчання. За задумом Т. Чацького, ліцей у Кременці мав стати навчальним закладом університетського рівня — «Волинськими Афінами». Спеціально була придбана у Варшаві особиста бібліотека останнього польського короля Станіслава Августа Понятовського. Надалі бібліотека постійно поповнювалася; до 1831 року в ній нараховувалося 34 378 томів. На пожертування меценатів придбано нумізматичний кабінет, колекцію мінералів, оснащення для астрономічної та фізичної лабораторій. При ліцеї існувала власна метеорологічна станція з мережею метеопунктів при повітових училищах.

Тадеуш Чацький багато зробив, щоб залучити у ліцей видатних викладачів з Кракова, Вільно, Варшави, Відня. Серед них — Йоахим Лелевель — значний польський вчений та громадський діяч, Олександр Міцкевич — брат поета Адама Міцкевича, Евзебіуш Словацький — батько іншого польського поета Юліуша Словацького та ін. З Австрії приїхав професор ботаніки та зоології В. Бессер, дійсний член Віденської Академії мистецтв Йозеф Пічман.

Учнями ліцею здебільшого були діти дрібної шляхти та міщан (поляки, українці, євреї). Найбідніші мали право розраховувати на стипендію. Серед вихованців ліцею були літератори Маврицій Гославський, Томаш Олізаровський, Тимко Падура та ін.

У 1821 році з 600 студентів було тільки 34 українці.

У 1833 році за участь студентів ліцею в польському повстанні 1831 року за наказом російського царя Миколи I ліцей було ліквідовано. Бібліотеку, нумізматичний кабінет, колекцію картин, гравюр та скульптур було конфісковано і передано новоствореному імператорському університетові Святого Володимира у Києві. Рослини з ботанічного саду і наукові прилади теж було перевезено до Києва. В будинках ліцею було розташовано православну Волинську духовну семінарію.

На початку 1920-х, коли Кременець опинився в складі Польщі, на основі указу Юзефа Пілсудського в старовинних спорудах було відкрито комплексний навчальний заклад під назвою Кременецький ліцей пол. Liceum Krzemienieckie. Сюди входили загальноосвітня школа, гімназія, середня рільнича школа, кілька професійно-технічних училищ, учительська семінарія, що була реорганізована згодом у так званий «педагогіум». 1937 року при ліцеї відкрили Музей Волинської землі ім. Віллібальда Бессера. Деякий час у навчальному закладі працював відомий художник Владислав Ґалімський. Тут починалася творча біографія фотомайстра світової слави Генрика Германовича.

Восени 1939 року ліцей закрили, а вже весною наступного року тут було відкрито Кременецький учительський інститут (нині Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка), який мав чотири факультети.

Костел за часів СРСР використовувався як спортивне приміщення навчального закладу.

Сьогодні ці величні споруди слугують навчальною базою Кременецької  обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка де і відзначатимуться 200 років і зі дня заснування ліцею.

 

 

 

 
74.03(4Укр)
В67
"Волинські Афіни" - між історією і сучасністю [Текст] = "Ateny Wjlynske" - miedzy hisoria a wspolczesnoscia : зб. наукових праць / під ред. А. Шмита, Г. Стронського. - Olsztyn; Кременець, 2015. - 484 с. - ISBN 978-83-65171-38-2 : 75,00.

ББК  74.03(4Укр-2Крем)+63.3(4Укр-2Крем)
74.03(4Укр)

К62

Коляденко, С. М.

Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ-30-ті рр. ХХ ст.) [Текст] : монографія / С. М. Коляденко. - Житомир : Житомирський держ. пед. ун-тет, 2003. - 136 с. - ISBN 966-7603-81-4 : 10,00.

У монографії представлений історико-педагогічний аналіз розвитку Кременецького ліцею як осередку польськог7о шкільництва на Волині протягом півторавікового періоду. Представлені персоналії відомих польських просвітителів, педагогів, науковців, які зробили значний внесок у розвиток освіти волинського краю. Залучено широкий масив етнологічних, історико-педагогічних, архівних джерел, мемуарної літератури та наукових досліджень - як вітчизняних, так і зарубіжних.

Для науковців, студентів гуманітарних спеціальностей, краєзнавців, педагогів.

ББК  74.03(4Укр-2Крем)74.03(4Укр)

К79

Кременецький ліцей у контексті розвитку освіти, науки та культури на Волині в першій третині ХХ ст. [Текст] : зб. наукових праць / упоряд. А. Л. Багнюк, Н. М. Савелюк. - Тернопіль : Терно-граф, 2009. - 261 с. - ISBN 978-966-457-072-2 : 40,00.

У збірнику вміщено матеріали доповідей, прочитаних відомими науковцями України та Польщі на Міжнародній науковій конференції "Кременецький ліцей у контексті розвитку освіти, науки та культури на Волині в першій третині ХХ ст." (Кременець, 10-12 жовтня 2008 р.).

ББК  74.03(4Укр-2Крем)

74.03(4Укр)

М65

Місто Кременець в історії освіти, науки і культури : Міжнародна наукова конференція, присвячена 365-річчю відкриття в Кременці філії Києво-Могилянської колегії / ред.-упоряд. Н.Дем`яненко. А.Ломакович, О.Василишин, В.Собчук. - Кременець : Кременецький педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка, 2002. - 268 с. - 15,00.

Міжнародна наукова конференція "Місто Кременець в історії освіти, науки і культури", присвячена 365-річчю відкриття в Краменці філії Києво-Могилянської колегії. Кременець, 23-24 травня 2002 р.

ББК  74.03(4Укр-2Крем)+74.583(4Укр)+74.584(4Укр-2Крем)731.07+63.3(4Укр-2Крем)


84(4Укр)

С48

Слово про Кременець [Текст] / упоряд. А. Ломакович, Т. Присяжний, Г. Чернихівський, О. Василишин, Т. Сеніна. - Жовква : Місіонер, 2013. - 464 с. - ISBN 978-966-638-283-9 : 75,00.

У книзі вибрані фольклорні, літературні твори, спогади, листи, виступи, пов'язані з містом Кременцем, його багатокультурними традиціями та історією Волинського ліцею, знаного в Україні та поза його межами. Серед авторів - видатні письменники, культурні діячі, які свого часу жили, працювали, навчалися чи були в Кременці, а також місцеві літератори. Уміщені в ній твори, уривки написані в ній українською , польською, російською мовами. Правопис та лексико-граматичні особливості українських текстів, видатних у США, Канаді й опублікованих в Західній Україні в перші десятиліття ХХ ст., збережені.

Ця перша спроба зібрати воєдино й презентувати читачеві різноманітні тексти, які стосуються Кременця. Із них постає багатогранний образ цього волинського міста з його славною історією й глибокою культурою та духовністю. Не претендуючи на вичерпність поданих матеріалів, переконані, що цей своєрідний збірник стане поштовхом до появи наступних подібних видань

Книга містить ілюстрації - копії документів, поштівок, фотографій, графічних малюнків із архіву краєзнавця С. Медвєдєва.

Для викладачів і студентів історичного та філологічного факультетів вищих навчальних закладів, учителів й учнів ліцеїв, загальноосвітніх шкіл, краєзнавців, а також усіх тих, кого цікавить Кременець, хто залюблений у це славне й прекрасне місто.

ББК  84(4Укр-2Крем)я43+84(4Пол)

63.3(4Укр-4Вол)

С55

Собчук, В. Д.

Історчна Волинь [Текст] : Північний захід України в регіональному та локальному вимірах минулого / В. Д. Собчук. - Кременець : Кременецько-Почаївський ДІАЗ, 2017. - 316 с. - ISBN 978-617-515-227-0 : 100,00.

ББК  63.3(4Укр-4Вол)+63.3(4Укр)44+63.3(4Укр)45

63.3(4Укр)
Ч-49
Чернихівський, Г. І.
Крем'янеччина. Історичне та культурне краєзнавство [Текст] : матеріали на допомогу педагогам і студентам педколеджу, учням середніх спеціальних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл / Г. І. Чернихівський. - Кременець, 1992. - 105 с. - 3,00.

Основу книги склали дослідження з історичного та літературного краєзнавства, виконанні автором за останні десятиріччя, тобто вони - результат тривалої пошукової і збиральницької праці. Якщо ці матеріали стануть у пригоді викладачам історії, літратури, студентам, учням, взагалі всім тим, хто цікавиться нашою минувшиною, нашою історією, її діячами, буду вважати до певної міри своє завдання виконаним. Це перша спроба подати у зібраному вигляді матеріали з історичного та літературного краєзнавства Крем'янеччини.
ББК  63.3(4Укр-2Крем)
63.3(4Укр)

Ч-49

Чернихівський, Г. І.

Кременеччина від давнини до сучасності [Текст] : монографія / Г. І. Чернихівський. - Кременець : Папірус, 1999. - 318 с. - 10,00.

Монографія "Кременеччина від давнини до сучасності" - перше синтетичне дослідження минувшини краю від ннезапам'ятних часів до наших днів. На основі вивчення архівних джерел, опублікованих праць, художніх творів простежується багатовікова історія Кременеччини. Автор характеризує природу краю, охоплює головні віхи минулого, дає оцінку найбільш вагомим історичним подіям, фактам, особам.

У пропонованій праці - численні посилання на архівні матеріали, друковані джерела, бібліографія, іменний та географічний покажчик. Праця ілюстрована картою, схемами та світлинами.

Книга слугуватиме викладачам історії, літератури, географії, біології, студентам, учням, а також усім, кого цікавить минуле й сучасне отчого краю.

ББК  63.3(4Укр-2Крем)

74.03(4Укр)

Ш73

Шмит, А.

Кременецький ліцей як зразок просвітницької моделі школи на території України у першій половині ХІХ століття [Текст] : монографія / А. Шмит ; наук. ред. Г. Стронський. - Кременець, 2012. - 235 с. - ISBN 978-966-1546-23-2 : 45,00.

В монографії на основі широкої джерельної бази розглядається феномен створення і діяльності протягом тридцяти років знаменитої Волинської гімназії, а згодом ліцею, у Кременці. Їм за справою організаторів Тадеуша Чацього і Гуго Коллонтая суджено було стати першим навчальним закладом просвітницької моделі школи напіввищого типу на Правобережжі на початку ХІХ ст. Досліджено специфіку і струткуру, основи фінансування, матеріальну і науково-дидактичну бази, керівні та вчительські кадри, учнів а також спадщин школи та її вплив на виникнення університету в Києві. Суттєвим при цьому є показ активної участі місцевої еліти у справах утворення та розвитку нової системи і структури освіти, яка маеріально і організаційно підтримувала школу, традиції і дослідження якої залишаються у пам'яті нащадків і по сьогоднішній день.

ББК  74.03(4Укр-2Крем)

378.6(477.84)

Ю 14

Ювілей 200-ліття Волинського ліцею у культурно-освітньому просторі України.-Жовква:Місіонер, 2019.-232с. ISBN 978-966-658-446-8 :301,30

Книга , приурочена 200-річчю Волинського ліцею, який став предтечею Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Це історично-презентаційне видання присвячене одному із найстаріших навчальних закладів України, який ось уже 200 років готує фахівців різних галузей.

Усіх, хто впродовж століть здобував освіту в Кременецькій альма-матер, огортало почуття вдячності й приязні, адже саме у її стінах закладалися й сформувалися освітні традиції. Це ошатне видання ознайомить з історією академії, роботою її структурних підрозділів, діяльністю колективу викладачів, а також допоможе узагальнити, систематизувати та висвітлити вагомий спадок різних поколінь випускників. Академічна спільнота робить усе від неї залежне, щоб наш навчальний заклад, як і впродовж сотень років , залишався справжнім храмом освіти та науки.

ББК 74.583 (Укр)


 

74.03(4Укр)

Szm

Szmyt, A.

Gimnazjum i Liceum Wolynskie w Kremiencu w systemie oswiaty Wilenskiego okregu naukowego w latach 1805-1833 [Текст] / A. Szmyt. - Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2009. - 418 c. - ISBN 978-83-7299-611-4 : 35.00.

ББК  74.03(4Укр-2Крем)

74.03(4Укр)

Р67

Роллє, М.

Афіни Волинські [Текст] : нарис з історії освіти у Польщі / М. Роллє. - Репр. відтворення вид. 1923 р. - К. : Либідь, 2007. - 309 с. - ISBN 978-966-06-0475-9 : 31,35.

Однією з кращих польських праць, присвячених історії Кременецького ліцею, є книга Міхала Роллє. Вона прослідковує шлях навчального закладу на тлі історії Східної Європи і є фактично нарисом історії польської освіти на Правобережній Україні. Діяльність Кременецького ліцею об'єктивно сприяла відродженню польської державності і стала символом українсько-польського кульутрного єднання.

ББК  74.03(4Укр-2Крем)+74.03(Пол)74.03(4Укр)

D18

Danowska, E.

Tadeusz Czacki 1765-1813. Na pograniczu epok i ziem [Текст] / E. Danowska. - Krakow, 2006. - 379 c. - ISBN 978-8360183-34-2 : 45,00.

В книзі розпровідається про діяльність Тадеуша Чацького на Кременеччині.

ББК  74.03(4Укр-2Крем) 
Галерея
foto 25
foto 25foto 25
На даний момент 267 гостей на сайті