Пошук
Головне меню

НАШЕ СЛОВО У КАНАДОЗНАВСТВІ

Співпраця українських і канадських науковців – явище традиційне і багатоаспектне. Особливо відрадно, що серед дослідників, які працюють у сфері українсько-канадських взаємин, зустрічаємо імена наших фахівців. Зокрема, на І міжнародному науково-практичному конгресі з канадознавства «Україна – Канада», що проходив на базі Східноєвропеського НУ ім. Лесі Українки, з доповіддю «Християнський SACRUM – інтегральний аспект молитви в художньому мисленні Уласа Самчука» виступила кандидат філологічних наук. Доцент кафедри української філології та суспільних дисциплін Ірина Комінярська. Матеріали її виступу увійшли до розділу «Внесок канадських учених і письменників у розвиток української мови та літератури» наукового збірника «Україна – Канада: сучасні наукові студії», що набув формату міжнародної колективної монографії. У книзі вміщено найновіші українсько-канадські суспільно-політичні, історичні, соціально-економічні, філологічні, культурно-освітні та педагогічні дослідження у галузі сучасного канадознавства. У публікаціях йдеться про мовну ситуацію і комунікацію в Канаді, аналізуються художні засоби англомовної канадської літератури, взаємозв’язки та взаємовпливи науковців і літераторів України та Канади, зокрема у царині українсько-канадської лексикографії. Упорядники монографії наголошують, що основна мета видання – систематизувати пріоритетні канадознавчі дослідження в Україні, заповнити прогалини в малодосліджених сферах, а також підкреслити важливість українсько-канадської співпраці.

У цьому контексті неперехідне значення мають науково-аналітичні дослідження конкретних проблемних тем у сфері українсько-канадської співпраці, здійснювані фахівцями різних профілів. Серед таких досліджень – напрацювання доцента Ірини Комінярської в галузі самчукознавства, в тому числі вищезгадана робота, де автор переконує, що важливим засобом відображення гуманістичного світогляду, як основи національної ідентичності героїв романів Уласа Самчука, є молитва – сокровенний прояв релігійного духу, від творення природної потреби людини спрямовувати свої думки до Образу Божого. Через феномен молитви дослідниця виходить на ментальний рівень: «…з прадавніх часів віра в Бога була основним світоглядним елементом української духовності й визначальним показником душевної чистоти і світлого розуму».

На основі Самчукової творчості наш науковець приходить до висновку, що серцевиною культурно-духовного єднання народів виступають християнські цінності: віра в Бога як умова самопізнання і самовдосконалення, християнська любов до ближнього як джерело ідентичності світовідчуття і світосприйняття представниками різних націй, насамперед усвідомлення ними долі своєї нації, її взаємин з іншими націями на ґрунті біблійних цінностей. Так відбувається осмислення світу через усвідомлення себе по стосунках з іншими людьми, з рідним краєм і найголовніше – з Богом. Це єднає українців з іншими народами в Україні, Канаді й поза ними сущими…

 
Анонси
Галерея
38
3838
На даний момент 268 гостей на сайті