Пошук
Головне меню

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Науковці факультету психології та соціології Східноєвропейського НУ ім. Лесі Українки узагальнили наявний у них концептуально-теоретичний доробок і матеріали емпіричних розвідок українських і польських дослідників з проблеми наукових цінностей і духовного розвитку особистості. Результатом цього стала колективна монографія «Духовність. Цінності. Психологія». Книгу рецензували доктори психологічних наук, професори Володимир Онищенко (Варшавськи Університет), Світлана Яланська (Полтавськи НУ ім. В.Г.Короленка) і Жанна Вірна (Східноєвропейський НУ ім. Лесі Українки). Наукову редакцію монографії здійснили професор Варшавського Університету Марія Лєдзінська і доцент Східноєвропейського НУ ім. Лесі Українки Інесса Філіппова. Видання адресоване всім, хто цікавиться формуванням цінностей на різних вікових етапах розвитку людини та морально-духовним становленням особистості в сучасних умовах.

У передмові книги наголошується, що актуальною і стабільною тенденцією науково-освітньої співпраці представників вищої школи України та Польщі є неослабний і глибокий інтерес до проблеми духовних цінностей особистості, зокрема до взаємозв’язку особистих та універсальних цінностей, моральних пріоритетів і духовних принципів. згадується відома теза, згідно з якою «немає нічого більш практичного, ніж хороша теорія». Саме її поклали в основу методики відбору публікацій для монографії. Змістом книги стали результати практичних досліджень  і теоретичні напрацювання українських і польських науковців з проблеми комплексу чинників, що впливають на умонастрої та діяльність людини в сучасному соціумі. Значна увага приділена методології досліджень, пошуку та розробці адекватного методичного інструментарію. Акцентується на соціально-психологічних проблемах з точки зору гуманістичної, аналітичної і когнітивно-поведінкової парадигми, що дає ключ до розуміння психології особистості, її духовності та ціннісних вимірів.

У розділі «Методологічні проблеми вивчення особистості та динаміка ціннісних орієнтацій громадян України і Польщі» опубліковано наукову розвідку практичного психолога, викладача педагогічного коледжу нашої академії Юлії Марчук «Цінності як складова духовного розвитку особистості». Наша дослідниця повідомляє, що різноманітні джерела дають більше 400 наукових визначень поняття «цінності», а також пропонує в розуміння цього поняття виокремити три аспекти: перший – усвідомлення цінностей як нормативної форми життєвих орієнтацій людини, як оцінок і стереотипів, які допомагають їй мислити і діяти в соціумі; другий – втілення цінностей у життя людини, внаслідок чого вони стають конкретними предметними чи духовними цінностями; третій – включеність цінностей в оцінну та сенсотворчу діяльність людини. на основі цього науковець демаркує ціннісні орієнтації та соціальні установки.

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології академії Наталія Савелюк аналізує тему «Несвідомі аспекти молитовного дискурсу та проблема психологічного благополуччя». Її робота вміщена у розділі «Методичні засоби психотехнічних досліджень». Насамперед вона резонно зауважує, що в наш кризовий час (інформаційні перевантаження, різновидні та різномасштабні конфлікти та війни, загроза глобальних катастроф і т. п.) важливість дослідження проблеми психологічного благополуччя не тільки не викликає сумнівів, а й належить до розряду необхідних і пріоритетних. Автор переконана: в такому аспекті саме молитва є одним із перевірених шляхів досягнення стану істинно психологічного благополуччя віруючої і не те тільки віруючої людини. вона згадує відомий афоризм «В окопах атеїстів не буває», чим підкреслює незаперечний факт: за певних, особливо критичних, обставин кожна людина може звернутися до Бога із проханням про захист і допомогу і щонайменше отримати душевне заспокоєння. На жаль, зазначається у дослідженні, в Україні проблема впливу молитовного дискурсу (молитовної комунікації з Богом) на психологічний стан людини все ще малодосліджена (на відміну від зарубіжних країн, де проведено комплекси таких досліджень). Науковець запропонувала конкретну методику, описала і дала інтерпретацію результатів емпіричного дослідження взаємозв’язків певних аспектів осмислення молитовного дискурсу з окремими проявами механізмів психологічного захисту. Важливо, що проаналізовано матеріали, отримані від респондентів із різними рівнями релігійної активності. Особливої уваги заслуговує висновок: молитовний дискурс – це не тільки «втеча від реальності», а у певній мірі раціональний діалог мислячої людини з Богом.

 
Анонси
Галерея
39
3939
На даний момент 249 гостей на сайті