Пошук
Головне меню

ПРО ЯКІСТЬ ОСВІТИ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН

Науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки і психології та кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти нашої академії брали участь у підготовці та проведенні І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Підвищення якості освіти: стан, проблеми, перспективи». Співорганізаторами наукового інтернет-форуму виступили Тернопільський НПУ ім. Володимира Гнатюка, Львівський ДУ безпеки життєдіяльності, Рівненський Інститут ВМУРоЛ «Україна» і Кременецька гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. До складу Оргкомітету увійшли ректор нашої академії, професор Афанасій Ломакович, проректор з наукової роботи, професор Валентина Бенера, завідувач кафедри педагогіки і психології, доцент Любов Кравець, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти, доцент Тетяна Фасолько і доцент цієї ж кафедри Тетяна Бешок.

Пленарне засідання наших учасників Інтернет-конфереції проходило в читальному залі бібліотеки академії. Присутніх вітали професор Валентина Бенера й один із найактивніших організаторів наукового заходу, доцент кафедри Тетяна Бешок. До програми пленарного засідання увійшли доповіді науковців Львівського ДУ безпеки життєдіяльності, професора  Григорія Васяновича (застосування мас-медіа у навчанні дітей з особливим потребами) і доцента Світлани Вдович (формування мовної особистості фахівця). Нашу академію представляли магістрант Ірина Пук (наступність дошкільної та початкової освіти у формуванні природничих знань), студентка педагогічного факультету Катерина Гуч (вияви та профілактика суїцидальної поведінки).

Доцент кафедри Тетяна Бешок озвучила тему «Навчання без страху. Розвиток емоційного інтелекту як один із методів попередження булінгу в школі». Науковець зосередилась на висвітленні конкретних питань боротьби з насильством у школах. Вона запропонувала комплекс тренінгів, які сприяють протидії булінгу у школі, серед яких – «Як відстояти себе» (4 клас), «Спілкування з однолітками» (5 клас), «Як протистояти тиску однолітків» (6 клас), «Підліткові компанії» (7 клас), «Стоп – булінг!» (8 клас) і «Безпека спілкування у мережі Інтернет» (9 клас). Доповідач інформувала про ефективні вправи антибулінгового спрямування («Коробка щастя», «Емоції у коморі», «Емоції героїв») та ігри такого ж призначення («Передача відчуттів», «Турбота про дитину», «Притулок» тощо).

До практичного сектору пленарного засідання увійшов відеофільм про реформування національної системи освіти  через створення нової української школи, де буде приємно вчитися і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у житті, висловлювати власну думку, бути відповідальними, готовими до співпраці та взаєморозуміння. Тут же було проведено майстер-клас на розвиток емоційного інтелекту і формування мотивації до навчання.

Проблемно-тематичний напрям інтернет-дискусії «Компетентісний підхід як основа парадигми нової освіти» привернув увагу аспіранта НУ біоресурсів і природокористування України Сергія Михнюка, котрий досліджував «Компетентісний підхід у підготовці соціальних працівників», і магістранта Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатюка Марії Дроновської, яка аналізувала «Соціально-психологічні чинники шкільної тривожності дітей початкових класів». Наші юні науковці, магістранти Наталія Сивак і Орися Стецюк говорили про формування професійної компетентності фахівців і громадянської компетентності дітей дошкільного віку.

В тематичному напрямі «Актуальні проблеми дошкільної і початкової освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір» магістранти нашої академії вирішували питання духовно-морального виховання дошкільнят (Ольга Берестнєва і Наталія Семенчук), виховання дітей у сім’ї (Катерина Братасюк), фізичного виховання дітей дошкільного віку (Наталія Головачук), безпеки життєдіяльності дітей (Ольга Левчук), ознайомлення дітей із природою (Марія Мазовіта), виховання старших дошкільників (Олеся Середа, Ганна Шевчук, Ірина Шеліга), цільової гри як засобу підготовки фахівців (Софія Шандрук). Студентка Рівненського інституту ВМУРоЛ «Україна» Яна Якимова розглядала тему «Проблема порушення уваги у дітей дошкільного віку».

«Соціальні та психолого-педагогічні проблеми трудової та професійної підготовки молоді» з’ясовували науковці Київського НУ ім. Тараса Шевченка, доценти Максим Білан, Олексій Дем’янюк, Андрій Гальчус (нові підходи у психолого-педагогічній підготовці), курсанти Львівського ДУ безпеки життєдіяльності Лілія Годій, Христина Гирович, Анастасія Лисевич, Віта Недбала (формування соціально-психологічних якостей фахівців), магістранти Олена Дзюземова, Аніта Орлова та професор Сергій Кубіцький з НУ біоресурсів і природокористування України (студентське самоврядування, гендерна соціалізація підлітків), студенти Рівненського інституту ВМУРоЛ «Україна» Марія Божук,  Дмитро Скірканіч і магістрант Надія Левчук (самооцінка, особистісні деформації та емоційний інтелект дітей, підлітків і молоді). Професор Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатюка Наталія Олексюк аналізувала професійну підготовку соціального працівника до роботи у транскультурному середовищі. Студентка нашого педагогічного факультету Ольга Дутчак характеризувала освітню діяльність Гуго Коллонтая.

На тематичному полі «Загальноосвітні тенденції модернізації дошкільної, початкової, середньої та вищої педагогічної освіти» в основному працювали наші студенти і магістранти, які висвітлювали питання дитиноцентризму (Софія Баран), розвитку самостійності дітей (Наталія Бовсуновська), оздоровчої роботи з дошкільнятами (Лілія Вавренюк), статевого виховання (Дарія Годун), застосування у вихованні та навчанні засобів ігрової діяльності (Ольга Китай), формування поваги до дорослих (Світлана Містерман), родинно-побутової та сімейної компетенції дітей (Лілія Молявчик, Євгенія Стронська), спостереження за довкіллям (Ірина Кірись, Наталія Стахів). Вони розкривали характерні риси сучасної системи дошкільної освіти (Соломія Пічка), описували мережу закладів дошкільної освіти на Тернопільщині (Марія Бродюк), демонстрували власне бачення педагогічних ідей Марії Монтессорі (Марина Дудка) і Костянтина Ушинського (Олеся Іванчук). Магістрант НУ біоресурсів і природокористування України Дарина Орищенко аргументувала важливість підготовки старшокласників до сімейного життя.

Важлива методологічна тематика «Формування особистості дитини засобами освітніх технологій» зацікавила наших магістрантів Тетяну Балагуду (соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами), Тетяну Березу (формування системи цінностей у дитини), Людмилу Кабан (робота з обдарованими дітьми), Олесю Кравчук (розвиток творчого мислення дошкільнят), Тетяну Хомич (дидактичні ігри з дошкільнятами), Любов Чорну (авторська поезія у вихованні дитини). Професор Львівського ДУ безпеки життєдіяльності Лариса Руденко показала роль літературного слова в естетичному розвитку молодших школярів, а студентка цього ж ВЗО Олександра Бойко – вплив ідей Марії Монтессорі на сучасну освіту й виховання.

Тема «Шляхи впровадження сучасних інноваційних технологій на всіх рівнях освіти» та дотична до неї проблема «Комп’ютерно-орієнтовані технології в освіті» знайшли своє відображення в наукових пошуках викладача Луцького педколеджу Олени Стрельбіцької (інновації у початковій школі), львівських науковців Андрія Литвина та Віталія Литвина (застосування електронних освітніх ресурсів), магістра НУ біоресурсів і природокористування України Марії Голєвої (формування іміджу ВЗО), а також наших магістрантів Олени Ярмусь (інформаційні технології у формуванні особистості дитини), Надії Ящук (розвивальні можливості інноваційних технологій), Світлани Лаговської (інноваційні технології на заняттях з фізичної культури).

На вирішення проблеми «Якість вищої освіти: система неперервної освіти, підготовка і підвищення кваліфікації професійних кадрів» спрямували свої аналітичні зусилля науковці Київського НУ ім. Тараса Шевченка Юрій Коваль, Олександр Абрамян, Юрій Дубінченко (інтегрований підхід до формування особистості), доцент Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатюка Галина Лещук (комунікативна компетенція фахівців соціальної сфери), аспірант Львівського ДУ безпеки життєдіяльності Галина Федюк (педагогічна спадщина академіка Івана Зязюна), професор НУ біоресурсів і природокористування України Ніна Журавська і магістрант цього ж ЗВО Марина Хмельовська (нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності). Точку зору наших науковців на дану проблематику представляли професор Олександр Безносюк (моніторинг якості освіти), магістранти Тетяна Вахула (формування творчого потенціалу вихователя ЗДО), Лілія Ваник (поліфункціональне використання музики в ЗДО), Оксана Касянчук (культура самовираження фахівців дошкільної освіти), Антоніна Костюк (професійні цінності вихователя ЗДО), Людмила Плескач (студентоцентроване навчання), аспірант Павло Яловський (вдосконалення виконавської майстерності вчителів музичного мистецтва).

Тему «Розвиток психологічної компетентності педагога» висвітлювали директор Луцької ЗОШ № 23 Віктор Мартинюк (особливості психологічної компетентності вчителя) і вчитель початкових класів Луцької гімназії № 21 ім. Михайла Кравчука Людмила Мартинюк (формування професійної компетентності вчителя закладу загальної середньої освіти).

Учасники Інтернет-конференції прийшли до спільного висновку: ефективне підвищення якості освіти можливе тільки на основі органічного поєднання національних освітніх традицій із сучасними інноваційними підходами до організації навчально-виховного процесу у дошкільних та шкільних навчальних закладах і до системи підготовки фахівців у закладах вищої освіти.

 
Анонси
Галерея
51
5151
На даний момент 125 гостей на сайті