Пошук
Головне меню

НОВА ШКОЛА – ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ

Саме таким був лейтмотив науково-методичного семінару «Підготовка фахівця початкової освіти в контексті реалізації концепції «Нова українська школа»», підготовленого науково-педагогічними працівниками педагогічного факультету, насамперед кафедри теорії та методики дошкільної і початкової освіти з участю представників кафедри педагогіки та психології і кафедри української філології та суспільних дисциплін. У роботі семінару брали участь проректор з навчальної роботи, доцент Марія Боднар, декан педагогічного факультету, доцент Людмила Врочинська, викладачі кафедр, студенти і магістранти профільних спеціальностей.

Модератором семінару виступила один із його організаторів, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і початкової освіти Тетяна Бешок і надала перше слово завідувачу кафедри, доценту Тетяні Фасолько, котра розпочала роботу семінару програмною доповіддю «Психолого-педагогічні засади реформування системи освіти в Україні», де зробила наголос на змістові і напрямках нормативно-організаційних, структурно-методичних і матеріально-фінансових заходів, спрямованих на оновлення національної школи й обумовлених потребами духовно-культурного та соціально-економічного розвитку українського суспільства. Оригінальний проблемно-дискусійний підхід  до тематики семінару здійснила доцент Наталія Приймас у дослідженні «Нова українська школа: ретроспектива чи новаторство у педагогіці?» і підвела слухачів до думки, що успіх реформування національної системи освіти через становлення Нової української школи полягає в органічному поєднанні національних освітянських традицій з педагогічними інноваціями, продиктованими вимогами нинішнього дня. «Особливості реалізації концепції Нової української школи у процесі вивчення курсу «Трудове навчання з практикумом»» висвітлювала доцент кафедри Тетяна Бешок й акцентувала увагу учасників семінару на специфіці трудового навчання школярів з урахуванням поширення та запровадження інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності соціуму.

Доцент кафедри української філології та суспільних дисциплін Ірина Комінярська запропонувала  тему «Підготовка вчителів початкових класів з методики навчання мови та літератури у контексті концепції Нової української школи». Актуальність і значимість змісту її доповіді обумовлена важливістю мовно-літературної складової у фаховій підготовці педагога та самим часом проведення семінару: в Україні і зокрема в академії саме проходили заходи, приурочені Дню української писемності.

Особливе місце у програмі семінару належало виступу завідувача бібліотеки нашого навчального закладу Юлії Стрельчук «Роль бібліотеки у становленні та функціонуванні Нової української школи». Доповідач підкреслила важливість літературно-бібліографічного супроводу всіх складових і напрямків навчально-виховного та науково-педагогічного процесів, виокремила специфіку «співіснування» та взаємодоповнення літературного й електронного секторів бібліотеки академії, аргументовано продемонструвала потребу розширення бібліотечного фонду як багатого теоретико-інформаційного джерела традиційної національної освіти та фонду електронної бібліотеки як основного джерела педагогічних інновацій.

Теоретична частина програми семінару включала доповіді завідувача кафедри педагогіки і психології, доцента Любові Кравець «Наступність у роботі закладу дошкільної освіти й початкової школи у контексті концепції Нової української школи», доцента Вікторії Павелко «Педагогічні аспекти формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання учнів математики в умовах сьогодення» і старшого викладача Вікторії Легін «Особливості викладання курсу «Образотворче мистецтво з методикою навчання» у світлі реалізації концептуальних засад Нової української школи».

В обговоренні передбачених програмою методичного зібрання питань активну участь брала проректор з навчальної роботи, доцент Марія Боднар.

Практичний блок роботи учасників семінару складався із перегляду й обговорення відеофільмів «Концепція Нової української школи» та «Нова українська школа: як працює навчальний заклад». Сюди ж увійшов підготовлений доцентом кафедри  Тетяною Бешок тренінг «Мотивація до професійної діяльності».

 
Анонси
Галерея
galery 4
galery 4galery 4
На даний момент 707 гостей на сайті