Пошук
Головне меню

ДИСЕРТАЦІЙНИЙ ЗОРЕПАД

Доцент кафедри педагогіки та психології нашої академії Лариса Данильчук успішно захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему «Теорія і методика соціальної профілактики торгівлі людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій». Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Тернопільському НПУ ім. Володимира Гнатюка. Науковим консультантом виступала доктор педагогічних наук, завідувач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Хмельницького НУ, професор Людмила Романовська; опонували нашому дисертантові доктори педагогічних наук, професори Олена Караман (директор Навчально-наукового інституту Луганського НУ ім. Тараса Шевченка), Олег Спірін (директор Інституту модернізації змісту освіти) та Ірина Трубавіна (професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського НПУ ім. Г.С.Сковороди).

«Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання підлітків засобами дзвонарства» – таку оригінальну тему для дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук обрала асистент кафедри гри на музичних інструментах і вокально-хорових дисциплін Ліна Ільчук. Її науковими пошуками керував Богдан Кіндратюк – доктор мистецтвознавства, професор кафедри методики музичного виховання та диригування Прикарпатського НУ ім. Василя Стефаника. Успішний захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у цьому ж закладі вищої освіти. Опонентами виступали доктор педагогічних наук, завідувач кафедри естетичного виховання і технологій дошкільної освіти Харківського НПУ ім. ГС.Сковороди Наталія Тарарак і кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти Вінницького ДПУ ім. Михайла Коцюбинського Людмила Василевська-Скупа.

Тематика дисертаційного дослідження асистента кафедри теорії і методики дошкільної і початкової освіти Оксани Швець лежить на межі літературної та педагогічної творчості – «Підготовка майбутніх вихователів дитячих навчальних закладів до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності». Керівником дисертаційної роботи на здобуття наукового стуленя кандидата педагогічних наук виступала доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи нашої академії, професор Валентина Бенера. Успішний захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Рівненському державному гуманітарному університеті. Опонували нашому дисертантові доктор педагогічних наук, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Південноукраїнського НПУ ім. К.Д.Ушинського, дійсний член НАПН України, професор Алла Богуш і кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) ім. професора Т.І.Поніманської Рівненського ДГУ Ольга Щадюк (Падалка).

Над дисертаційним дослідженням «Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва» асистент кафедри гри на музичних інструментах та вокально-хорових дисциплін Лариса Соляр працювала під керівництвом доктора мистецтвознавства, професора кафедри методики музичного виховання та диригування Прикарпатського НУ ім. Василя Стефаника Богдана Кіндратюка. Успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у цьому ж закладі вищої освіти. Опонентами виступали доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та професійної освіти Вінницького ДПУ ім. Михайла Коцюбинського Валентина Фрицюк і кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства НПУ ім. М.П.Драгоманова Ольга Мельник.


 
Анонси
Галерея
foto 28
foto 28foto 28
На даний момент 295 гостей на сайті