Пошук
Головне меню

СЛОВО ДО ВЧИТЕЛЯ

Один із найважливіших показників творчої активності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти – оприлюднення результатів науково-дослідницької роботи у форматі участі в науково-теоретичних і науково-практичних конференціях, а також публікацій у наукових збірниках і часописах. Особливої ваги набувають результати такої роботи, якщо вони складають зміст власних науково-методичних видань, як це практикують науковці кафедри іноземних мов і методики їх викладання нашого ЗВО (завідувач – кандидат філологічних наук, доцент Наталія Воронцова).

Високий науковий потенціал кафедри ілюструє науковий збірник “Кременецькі компаративні студії” (головний редактор – доктор філологічних наук, доцент Денис Чик).

У цьому престижному академічному виданні, яке на науковому публіцистичному небосхилі засвітилося вже увосьме, з нашими дослідниками співпрацюють автори-фахівці філологічної науки, лінгвісти та літературознавці більше 20 зарубіжних країн. Нещодавно побачив світ перший випуск збірника студентських наукових робіт “Verba magistri” (головний редактор – кандидат філологічних наук, доцент кафедри Тетяна Семегин), де опубліковані наукові розвідки майбутніх учителів англійської та німецької мови. Пошуками молодих дослідників керували фахівці іноземної філології, члени кафедри, які співпрацюють у рамках науково-дослідної лабораторії “Сучасні тенденції у лінгводидактиці та дослідженні дискурсу” (координатор НДЛ – доцент кафедри Тетяна Семегин).

До редакційної колегії “Verba magistri” входять доктор філологічних наук, доцент Денис Чик, кандидати філологічних наук, доценти Наталія Воронцова й Орися Марунько (заступники головного редактора), доцент Ольга Чик, доцент кафедри Наталія Янусь і кандидат педагогічних наук Інна Клак, лаборант мультимедійного центру Марія Грохольська.

Збірник рекомендовано до друку Вченою радою гуманітарного факультету нашої академії, а підготовлено і опубліковано науково-дослідницькою лабораторією кафедри іноземних мов та методики їх викладання.

До видання увійшли 26 праць магістрантів – майбутніх учителів іноземних мов – з актуальних питань сучасної когнітивної лінгвістики, порівняльної типології рідної та іноземних мов, контрастивної стилістики. Збірник “Verba magistri” фактично став платформою для апробації студентських курсових і магістерських робіт. Необхідно додати, що ініціатором створення часопису та одним із його співорганізаторів став головний редактор “Кременецьких компаративних студій”, доктор філологічних наук Денис Чик.

“Кременецькі компаративні студії” та “Verba magistri” синтезували зусилля фахівців іноземної філології нашої академії в розгортанні наукових досліджень у сфері лінгвістики та літературознавства за участю викладачів, магістрантів і студентів гуманітарного факультету. У цьому розумінні збірник “Verba magistri” став повноцінним публіцистичним доповненням до “Кременецьких компаративних студій” і таким чином дозволив повністю охопити академічний та молодіжний сектори наукових досліджень філологічної спрямованості.

 
Анонси
Галерея
12
1212
На даний момент 202 гостей на сайті