Пошук
Головне меню

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ТРАДИЦІЙНИХ ПРОБЛЕМ

На базі Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» пройшла ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти». Науковий форум підготували фахівці інституту-господаря та науковці нашої академії, члени кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та кафедри спортивних ігор і туризму. Оргкомітет наукового зібрання очолювали доктор біологічних наук, завідувач кафедри реабілітації та соціального забезпечення Інституту, професор Микола Макаренко,  директор Інституту, доцент Сергій Савич (співголова) і ректор нашої академії, професор Афанасій Ломакович (співголова). Наш навчальний заклад в оргкомітеті представляли декан факультету фізичного виховання та біології, доцент Олександр Бережанський, завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання, професор Олена Довгань, завідувач кафедри спортивних ігор і туризму, доцент Віктор Голуб, доцент кафедри Микола Божик, старші викладачі Тетяна Кучер і Василь Довгаль, асистент Галина Кедрич.

Учасників конференції вітали директор Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», доцент Сергій Савич, перший проректор Східноєвропейського НУ ім. Лесі Українки, професор Анатолій Цьось, професор інституту-господаря Віктор Чижик.

На пленарному засіданні вирішувалися проблеми впровадження інформаційних технологій у навчальний процес закладів вищої освіти фізкультурно-спортивного профілю; стану і перспектив наукових досліджень у ЗВО; теоретико-методичних основ диференціації фізичної підготовки; фізичної активності, працездатності та тривалості життя людини; пізнавальної діяльності молодших школярів із затримкою психічного розвитку та інші. Унікальну тему «Морфо-фізіологічні особливості перебудови хрящової тканини довгих трубчастих кісток при різних режимах рухової активності» запропонували професор Олена Довгань і доцент Тернопільського медичного університету ім. І.Я.Горбачевського Наталія Давибіда.

Перша секція вивчала «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту у різних типах закладів освіти». Науковців цікавили питання фізичного виховання різних вікових груп населення, формування компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту, визначення рівня спеціальної підготовки спортсменів, вплив тривалих фізичних навантажень на системи здоров’я людини, особливості методики тренувальних занять з різних видів спорту та різних категорій спортсменів, функціональний розвиток підлітків при проведенні різних видів спортивних ігор, спортивні ігри як профілактика гіподинамії, оцінка функціональних можливостей юних спортсменів. У цій секції були оприлюднені дослідження наших науковців: «Формування моральних якостей у дітей молодшого шкільного віку в процесі занять фізичною культурою» (доцент Віктор Голуб, асистент Олександр Ястремський, магістрант Микола Цимбалюк) і «Організація самостійної навчальної діяльності учнів на уроках фізичної культури» (доцент Віктор Слюсарчук, старший викладач Андрій Нападій, асистент Олександр Гурковський).

Тему «Фізична терапія, ерготерапія та фізична реабілітація різних верств населення» досліджували науковці – члени другої секції. Їх зусилля спрямовувались на висвітлення засобів підвищення рівня фізичної підготовленості дітей на уроках фізичної культури, зокрема рухової активності підлітків; особливостей застосування засобів фізичної терапії при різноманітних захворюваннях; фізичних вправ при реабілітації осіб із фізичними травмами; масажу та ЛФК як засобів фізичної реабілітації дорослих і дітей та, в загальному, комплексного підходу до фізичного виховання як ефективного шляху зміцнення здоров’я молодої людини. Програма секції включала наукові повідомлення «Техніко-тактична підготовленість юних футболістів у різних ігрових амплуа», яке зробили старші викладачі кафедри спортивних ігор і туризму Василь Довгаль і Тетяна Кучер та помічник тренера команди «Арсенал» (м.Київ), наш магістрант Віталій Гуменюк.

Над актуальною проблематикою «Фізіологічні, медичні та психологічні питання і технології навчання здорових осіб та осіб з інвалідністю» працювала третя секція. Її учасники зосередилися на проблемах впливу фізичних тренувань на здоров’я молодої людини, ролі фізичної підготовки у профілактиці професійних захворювань, рухової активності як складової способу життя та поведінки дітей і підлітків, професійного самовизначення дітей з вадами психофізичного розвитку у процесі їх соціалізації, фізичної підготовленості дітей з порушеннями слуху та мовлення. Цікавим був теоретичний аналіз психологічних особливостей атрибуції успіху та невдачі особистості. Привернули увагу повідомлення про оцінку рівня соматичного здоров’я підлітків, про психомоторний розвиток особистості й особливо про електронейроміографічну характеристику різних гендерних груп спортсменів, про становлення  сенсомоторних реакцій у дітей під час диференційованої фізичної підготовки. У цій секції наші науковці, доцент Володимир Прокопович і старший викладач Тетяна Кучер, представили спільне дослідження «Формування у студентів мотивації до самостійних занять атлетизмом».

Гостро актуальною виявилась проблематика, що склала зміст роботи четвертої секції: науковці аналізували «Стан і перспективи залучення, профорієнтації, адаптації та супроводу абітурієнтів і студентів та майбутнє працевлаштування випускників з інвалідністю. Спорт осіб з інвалідністю». Вони вивчали діагностування властивостей нервової системи в умовах зорової, сенсорної деривації, проблеми інклюзивного навчання у загальноосвітньому навчальному закладі, способи соціально-психологічної реабілітації осіб з інвалідністю. Наші науковці, асистент Сергій Сиротюк і методист Почаївського вищого професійно-технічного училища Надія Федорук охарактеризували «Екологічний туризм як засіб виховання студентської молоді».

Учасникам конференції була запропонована програма культурних заходів, згідно з якою вони здійснили екскурсію старим містом і відвідали Музей волинської ікони.

 
Анонси
Галерея
Капела бандуристів
Капела бандуристівКапела бандуристів
На даний момент 661 гостей на сайті