Пошук
Головне меню

У СФЕРІ ПСИХОЛОГІЇ РЕЛІГІЙНОСТІ

До психологічних аспектів релігії як джерела підтримки, безпеки та психологічного благополуччя людини в сучасному нестабільному і тривожному світі звертаються все більше дослідників. Науковці підходять до релігії як соціально-психологічного чинника, що надає людині життєвої впевненості та знижує поріг внутрішньої тривожності. В аналізі психологічних аспектів релігійної свідомості зміщено акцент із дослідження релігійності як негативного чи нейтрального явища, що послаблює активність людини, на розуміння релігії як чинника психічного здоров’я та поліпшення якості життя особистості. Саме такий ракурс наукового пошуку обрала науковець кафедри педагогіки та психології нашої академії Маріанна Ярощук у вирішенні теоретико-методологічних проблем і прикладних завдань власного дисертаційного дослідження «Психологічні особливості прояву релігійності особистості».

Успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Східноєвропейському НУ ім. Лесі Українки. Дисертаційними пошуками здобувача керувала наш фахівець, доктор психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Наталія Савелюк. Офіційними опонентами виступили доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана Олена Савченко та кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Національної школи суддів України Андрій Маслюк.

 
Анонси
Галерея
foto 3
foto 3foto 3
На даний момент 316 гостей на сайті