Пошук
Головне меню

НА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ

Кожна людина залишає свій життєвий слід – здійсненими справами, добрими вчинками, душевними порадами, сказаними словами і практичною допомогою. Все це залишається у пам’яті всіх, хто цю людину знав, хто вирішував з нею спільні завдання, долав труднощі, радів успіхам. До людей світлого спогаду і доброї пам’яті належить наш колега, багаторічний співпрацівник, побратим по “педагогічному цеху” Володимир Григорович Мазурок, все свідоме життя якого було пов’язане з нашим навчальним закладом: тут він здобув свій перший вчительський диплом, сюди повернувся після закінчення історичного факультету Луцького педагогічного інституту ім.Лесі Українки викладачем суспільних дисциплін. Його педагогічний талант і організаторські здібності дозволили очолити факультет іноземних мов (згодом – гуманітарний факультет). У 2007 році здобув ступінь кандидата педагогічних наук, а в 2011 – йому присвоєно вчене звання доцент. Був депутатом Кременецької районної ради, головою профспілкової організації працівників нашого навчального закладу. Його життя обірвалося на високій ноті професійної та організаторської активності…

На вшанування пам’яті В.Г.Мазурка, вся життєтворчість якого була присвячена навчанню та вихованню молодого покоління, з ініціативи ректорату академії та від імені науково-педагогічного і педагогічного колективів, студентської спільноти академії та коледжу, опубліковано монографію В.Г.Мазурка “Вектори еколого-економічного змісту професійної підготовки фахівця”. Рецензентами видання виступили доктор педагогічних наук, професор Національного педуніверситету ім.М.П.Драгоманова В.В.Обозний,  доктор педагогічних наук, професор Київського НУ ім.Тараса Шевченка О.В.Плахотнік і доктор біологічних наук, професор нашої академії М.М.Ільєнко. Монографія рекомендована до друку Вченою радою Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка.

У виданні актуалізовано теоретичні засади розвитку еколого-економічної освіти у підготовці фахівців, розкрито особливості формування системи понять еколого-економічного змісту при вивченні предметів природничого та економічного циклів підготовки, здійснено перевірку ефективності засвоєння системи таких понять за результатами експериментального навчання. Монографія стане науково-методичною опорою викладачам і студентам закладів вищої освіти, практичним працівникам еколого-економічної сфери.

 
Анонси
Галерея
Вечірня академія
Вечірня академіяВечірня академія
На даний момент 107 гостей на сайті