Пошук
Головне меню

ХV ЗВІТНА: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПУБЛІКАЦІЇ, ФОРУМИ

Функціонування вищого закладу освіти підпорядковане чітко визначеному алгоритму конкретних процесів, заходів, процедур, серед яких вагоме місце належить науково-дослідницькій діяльності. Фінальним акордом науково-аналітичних пошуків професорсько-викладацького складу навчального закладу та кожного науковця зокрема виступає звітна науково-практична конференція, де підводяться підсумки і визначається ефективність теоретичної, дослідної, публіцистичної роботи науково-педагогічних працівників усіх кафедр у контексті вирішення ними заявлених наукових проблем упродовж останнього року.

Учасників цьогорічної ХV Звітної науково-практичної конференції науковців нашої академії та педагогічного коледжу, приуроченої Дню науки в Україні, від імені ректорату навчального закладу вітала доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи, професор Валентина Бенера. Вона оприлюднила Вітальний лист Міністерства освіти і науки України, в якому зазначається, що пріоритетним напрямом діяльності вищого педагогічного навчального закладу була і залишається підготовка висококваліфікованих фахівців освітньої галузі, а тенденції розвитку нашої академії, яка успішно інтегрується в європейський та світовий науковий простір, полягають у зміцненні її високого статусу і стабільних позицій на національному ринку освітніх послуг і співпадають із тенденціями і можливостями соціально-економічного і духовно-культурного розвитку краю, відповідають освітнім потребам не лише регіону, а й держави в цілому.

Перед початком наукового засідання Звітної конференції було оголошено наказ про нагородження групи науковців академії та коледжу за вагомі здобутки у науковій діяльності та з нагоди відзначення Дня науки в Україні. Серед нагороджених – доктор психологічних наук Наталія Савелюк, доктор філологічних наук Денис Чик, доктор педагогічних наук Лариса Данильчук, кандидати педагогічних наук Оксана Доманюк, Ліна Ільчук, Наталія Кікіна, Лариса Соляр, Оксана Швець, кандидати психологічних наук Мар’яна Ярощук, Юлія Тимош, Юлія Мельник, кандидат філологічних наук Ольга Микуляк і кандидат технічних наук Іванна Саланда.

Пленарний формат наукового засідання включав доповіді доктора психологічних наук, доцента кафедри педагогіки і психології Наталії Савелюк «Психологічні особливості розуміння релігійного дискурсу», кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін і методики їх викладання Лариси Соляр «Етнокультурна компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва як предмет вивчення вітчизняними вченими», кандидата технічних наук, старшого викладача кафедри теорії і методики трудового навчання і технологій Іванни Саланди «Методи обчислення показників функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж на основі обчислення ймовірності зв’язності її графа», кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Оксани Швець «Особливості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до використання поетичних творів у роботі з дітьми» та кандидата філологічних наук, науковця кафедри іноземних мов і методики їх викладання Ольги Микуляк «Етнолінгвальні особливості міжкультурного дискурсу на матеріалі німецькомовної літератури мігрантів».

Наукові студії конференції працювали на теоретичних платформах, тематично пов’язаних з аналітичними проблемами кафедр. Зокрема, науковці кафедри української філології та суспільних дисциплін характеризували «Суспільно-історичні та мовно-літературні процеси в Україні упродовж століть» (модератор – доцент Олег Василишин),  їх колеги з кафедри педагогіки та психології – «Сучасні соціальні, психолого-педагогічні аспекти наукових досліджень у системі безперервної освіти» (модератор – доцент Любов Кравець). Науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методики дошкільної і початкової освіти аналізували «Пріоритетні напрямки розвитку сучасної дошкільної та початкової освіти» (модератор – доцент Тетяна Фасолько), викладачі кафедри іноземних мов і методики їх викладання – «Пріоритетні шляхи формування професійної компетентності вчителя іноземних мов» (модератор – доцент Наталія Воронцова). Науковою платформою для дискусії викладачів-природознавців стало «Формування професійних компетентностей у майбутніх вчителів біології» (модератор – професор Микола Ільєнко), для науковців-мистецтвознавців – «Актуальні питання теорії та історії мистецької педагогки» (модератор – професор Олександр Дем’янчук). Фахівців з фізичного виховання і спорту зацікавила «Організація фізичного виховання у системі педагогічної освіти» (модератори – професор Олена Довгань і доцент Віктор Голуб), а викладачів технічних дисциплін – «Теоретико-методичні засади трудового навчання і технологій» (модератор – доцент Микола Курач).

 
Анонси
Галерея
6
66
На даний момент 615 гостей на сайті