Пошук
Головне меню

СТРАТЕГІЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

На базі Технічного університету м.Варна (Болгарія) відбулась ХV Міжнародна наукова конференція «Стратегія якості в промисловості та освіті». Співорганізаторами форуму, крім університету-господаря, виступили Міністерство освіти і науки України, Національна металургійна академія України, Національний авіаційний університет України, Київський національний торгово-економічний університет, Дніпровський освітній центр та зарубіжні ЗВО: Університет Алгарве Фаро (Португалія) та Університет Аалто-Гельсінкі (Фінляндія).

Конференція працювала за напрямками «Якість у промисловості», «Якість в освіті», «Інформаційні технології в промисловості та освіті», «Економічні аспекти якості». Особлива увага приділялась міжнародному співробітництву й інтеграції у сфері освіти, інноваційним технологіям в освіті, розвитку наукової та інноваційної діяльності, управлінню якістю освітніх послуг, питанням стандартизації, оцінки відповідності й акредитації в освіті.

Тут йшлося про сучасні підходи до модернізації структури і змісту освіти, про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення доступності та безперервності освіти, а також про ефективність взаємодії закладів вищої освіти між собою, з виробництвом і бізнесом. Піднімалися специфічні питання підготовки фахівців з інформаційних технологій, інформаційної безпеки та захисту інформації, інформатизації та комп’ютеризації навчального процесу, запровадження програмно-технічних комплексів і новітніх технологій навчання, насамперед програмно-технічного забезпечення різних форм навчання, в тому числі дистанційного.

На пленарному засіданні представники європейської наукової спільноти заслухали доповіді фахівців – організаторів науково-педагогічного процесу в Технічному університеті м.Варна: проблеми та перспективи підготовки висококваліфікованих кадрів для різних галузей суспільного виробництва (проректор з навчальної роботи Маргрета Василєва), тенденції розвитку наукових досліджень в ТУ – Варна (проректор з наукової роботи Розаліна Дімова), освітні послуги в країнах ЄС (проректор з акредитації та зв’язків з громадськістю Тошко Петров), міжнародне співробітництво в галузі науки та освіти (директор Департаменту міжнародної діяльності ТУ – Варна Христо Скулєв), система управління якістю освіти (керівник Центру якості ТУ – Варна Стоян Славов). Українську сторону науковою темою «Розширення міжнародного обміну викладачами та студентами і психолого-педагогічні аспекти організації навчального процесу в умовах євроінтеграції» представила професор Національного авіаційного університету України, член Оргкомітету конференції та керівник секції «Якість в освіті» Ельвіра Лузік.

Трибуна Міжнародного наукового форуму була надана науковцю нашої академії: доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи, професор Валентина Бенера виступила з доповіддю «Про інтенсифікацію самостійної роботи магістрів». ЇЇ участь у науковій конференції стала однією зі складових виконання програми підвищення кваліфікації у форматі міжнародного стажування як професора кафедри за темою «Сучасні тенденції вищої освіти в країнах Європейського Союзу» на досвіді Технічного університету м.Варна в обсязі 120 годин (4 кредити), що підтверджене відповідним міжнародним Сертифікатом.


Учасників ХV Міжнародної наукової конференції «Стратегія якості в промисловості та освіті» вітали співголови Оргкомітету, ректор Технічного університету м.Варна, професор Венціслав Вальчев і директор Інституту інтегрованих форм навчання Національної металургійної академії України, професор Тетяна Хохлова. У рамках форуму відбулось більше десятка тематичних круглих столів. Учасникам було запропоновано 128 наукових доповідей, з яких 33 – у стаціонарному і 95 – у стендовому режимах. У загальному, учасниками конференції були більше 300 науковців з різних європейських країн.

 
Анонси
Галерея
47
4747
На даний момент 618 гостей на сайті