Пошук
Головне меню

НАУКОВЦІ СВІТУ – про КАТЕГОРІЮ ЯКОСТІ

«Стратегія якості в промисловості та освіті» – спільне видання науковців України і Болгарії, що побачило світ у видавництвах болгарської Варни й українського Дніпра. Книга включає матеріали однойменної ХV Міжнародної наукової конференції. На її сторінках 303 науковці різних країн презентують результати своїх аналітичних досліджень у 122 наукових тематичних напрямках.

Науковий форум і публікація його матеріалів стали результатом ефективної співпраці науково-освітніх інституцій європейського інтелектуального простору: Технічного університету м. Варна (Болгарія), Алгарве Фаро (Португалія), Університету Аалто-Гельсінкі (Фінляндія), Міністерства освіти і науки України, Національної металургійної академії України, Київського національного торговельно-економічного університету, Національного авіаційного університету, Дніпровського освітнього центру, Національного агентства з акредитації України, Харківського торгово-економічного інституту, Інституту інтегрованих форм навчання НМетАУ.

Редакційну раду міжнародного наукового видання очолював член-кореспондент НАН України, ректор Національної металургійної академії України, професор Олександр Величко, а редакторами-упорядниками виступили науковці цього ж ЗВО Тетяна Хохлова і Юрій Ступак.

На 522 сторінках престижного наукового збірника висвітлюються кардинальні проблеми виробничої та культурно-освітньої сфер сучасного суспільства: розвитку національних економік і національних науково-освітніх систем у контексті їх інтеграції у європейський і світовий економічний і культурний простори. Саме під таким кутом зору науковці – фахівці різних профілів – говорили про феномен якості у промисловості й освіті, про місце інформаційних технологій у виробничій і соціально-культурній сферах, про теоретичні і прикладні аспекти розвитку економічної теорії та її інноваційно-інвестиційний потенціал у сферах техніки, технології, технічного регулювання та забезпечення якості тощо.

Матеріали розділу «Якість в освіті» підтвердили, що сучасна педагогічна наука зосереджується на проблемах інтеграції інноваційних технологій в науку й освіту, модернізації форм і змісту наукової та освітньої діяльності, ефективності ринку освітніх послуг, а також якості управління структурами системи національної освіти.

Цей розділ містить статтю доктора педагогічних наук, проректора з наукової роботи нашої академії, професора Валентини Бенери «Щодо інтенсифікації самостійної роботи магістрів». Важливість проблематики автор бачить насамперед у тому, що організація самостійної роботи майбутнього фахівця не тільки вимагає, а й неможлива без використання відповідних інноваційних технологій, які модернізують та інтенсифікують навчальну і науково-пошукову діяльність. Це сприяє формуванню здатності молодої людини до життєтворчості і тим самим стає однією з важливих передумов національного культуротворення. А в цьому сьогоднішнім магістрантам – завтрашнім фахівцям соціально-культурної сфери – належатиме важлива роль. Серед стратегій самостійної роботи магістрантів автор називає такі, як міжособистісні контакти та сумісна діяльність в рамках діад, бригад, творчих груп; застосування телекомунікативних технологій у зборі необхідних матеріалів і даних; пошук, систематизація і використання документальних джерел; публікації в мережі Інтернет і їх використання для самоосвіти. Важливим елементом такої стратегії виступає вивчення і засвоєння конструктивного зарубіжного досвіду.

 
Анонси
Галерея
11
1111
На даний момент 115 гостей на сайті